جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ...
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۸۰ گرم زرشک پلو با برنج مخلوط ایرانی وخارجی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان ل...
زرشک پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سینه

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

گوشت گردن گوسفندی، ماست چکیده، زعفران
خورشت ماست

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۲۵۰ گرم، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک مرغ سس پز

ران

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

سینه

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد شنیسل سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک مرغ

شنیسل

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، چیپس خلال، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ...
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو ساده

۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو ساده
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب میکس ۲۵۰ گرمی ترکیب کباب چنجه با گوشت گوساله و جوجه کباب زعفرانی با سینه مرغ، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل ک...
خوراک کباب میکس
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن

۳۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک گوشت گردن
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۲۵۰ گرم، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک مرغ سس پز

ران

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

سینه

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد شنیسل سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک مرغ

شنیسل

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک بلدرچین کبابی

۳ عدد بلدرچین کبابی ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک بلدرچین کبابی
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک میگو

۱۴ عدد میگو، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
خوراک میگو

سرخ شده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

شوید پلو با گوشت بره

۳۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، ۳۸۰ گرم شوید پلو با برنج مخلوط ایرانی وخارجی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان ل...
شوید پلو با گوشت بره
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۸۰ گرم زرشک پلو با برنج مخلوط ایرانی وخارجی، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان ل...
زرشک پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سینه

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۰۰ گرم ته چین مرغ قالبی با برنج ایرانی، سینه مرغ لاپلو، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه نان لواش
ته چین مرغ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۸۰ گرم شوید پلو با برنج مخلوط ایرانی وخارجی ، سیب زمینی آب پز، هویج آب پز، کلم، فلفل کبابی، ۲ تکه ن...
شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

شوید پلو

۳۸۰ گرم شوید پلو با برنج مخلوط ایرانی وخارجی
شوید پلو
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، چیپس خلال، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان ملس، ۲۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، ۳۸۰ گرم برنج مخلوط ایرانی وخارجی
چلو خورشت فسنجان
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۲ کیلوگرم سوپ جو، جو، رب، آب مرغ، هویج، سبزیجات
سوپ جو
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دو نفره، کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر
۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

گوشت گردن گوسفندی، ماست چکیده، زعفران
خورشت ماست

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱۰
۶,۲۰۰ ۵,۵۸۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰
۶,۲۰۰ ۵,۵۸۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

هلو

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

سیب

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

آناناس

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

ساده

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
  ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۰
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

هلو

۱۰
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

سیب

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

آناناس

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

ساده

۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۱۰
۷,۵۰۰ ۶,۷۵۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
 آب معدنی بزرگ
۱۰
۶,۰۰۰ ۵,۴۰۰ تومان