جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران احسان (احمد آباد)

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک مشهدی

۴۰۰ گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان کبابی، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب شیشلیک مشهدی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب برگ مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم کباب برگ، ۱۵۰ گرم کباب لقمه، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب سلطانی
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۳۰۰ گرم گوشت مخلوط گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب لقمه زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۲۰ گرم سینه مرغ، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۶۰۰ گرم ران مرغ با استخوان، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو جوجه کباب با استخوان
۷۱,۸۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۵ گرم راسته گوسفند، ۱۲۵ گرم سینه مرغ، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۰۰ گرم گوشت مخلوط گوسفند، برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
چلو کباب کوبیده
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب برگ مخصوص
۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۴۰۰ گرم راسته گوسفندی با استخوان، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب شیشلیک
۱۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم راسته گوسفند، ۱۵۰ گرم کباب لقمه، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب سلطانی
۱۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۵ گرم راسته گوسفند، ۱۲۵ گرم سینه مرغ، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب بختیاری
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲ سیخ گوشت مخلوط گوسفندی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب لقمه
۵۴,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

۱۵۰ گرم گوشت مخلوط گوسفندی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
کباب لقمه (یک سیخ)
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ گوشت مخلوط گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب کوبیده
۳۹,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ گوشت مخلوط گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۲۰ گرم سینه مرغ، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک جوجه کباب
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب عربی

۳۰۰ گرم شنیسل مرغ، پودر سیر، فلفل قرمز، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص
خوراک جوجه کباب عربی
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۶۰۰ گرم ران مرغ با استخوان، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۰,۸۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

۲۵۰ گرم میگو، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص، هویج پخته
خوراک میگو سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک ماهیچه
۱۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک گوشت
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، گوجه کبابی، جعفری، کلم قرمز، پیاز
خوراک مرغ
۲۳,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی جزیره

۳۰۰ گرم فیله ماهی تیلاپیا سرخ شده، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص
خوراک ماهی جزیره
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی تیلاپیا گریل

۳۰۰ گرم ماهی تیلاپیا گریل شده، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص
خوراک ماهی تیلاپیا گریل
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۳۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، یک اسکوپ برنج مکزیکی، سس مخصوص
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۴۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قمیه، سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی دورهمی ویژه

۲.۵پرس برنج سفید جوجه بااستخوان ۴تیکه گوشت(۴۰۰گرمی) ماهی قزل آلاسرخ شده ۱سیخ کباب لقمه ۱پرس خورشت سبزی یاقیمه ۱پرس سیب زمینی...
سینی دورهمی ویژه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سینی دورهمی ۱

۲.۵پرس برنج سفید جوجه بااستخوان ۴تیکه ۱عددران مرغ سرخ شده ۱سیخ کباب لقمه ۱پرس خورشت سبزی یاقیمه ۱پرس سیب زمینی سرخ شده دورچی...
سینی دورهمی 1
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سینی دورهمی ۲

۲.۵پرس برنج سفید جوجه بااستخوان ۴تیکه شیشلیک (۲لیگ) ۱سیخ کباب لقمه ۱عددران مرغ سرخ شده ۱پرس خورشت سبزی یاقیمه ۱پرس سیب زمینی ...
سینی دورهمی 2
۱۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه مخصوص احسان

۵۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، پیاز و سیر پخته شده، برنج ایرانی
چلو ماهیچه مخصوص احسان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص احسان

۴۰۰ گرم گوشت گوسفند، پیاز و سیر پخته شده، برنج ایرانی
چلو گوشت مخصوص احسان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا، برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا، برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده
۳۴,۵۰۰ تومان

کشک بادمجان

بادمجان سرخ شده، نعنا داغ، کشک
کشک بادمجان
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی، برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی احسان

خورشت قیمه، سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوسفندی، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی احسان
۳۱,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

فیله استیک

۳۰۰ گرم گوشت فیله گوساله گریل، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، سس قارچ، یک اسکوپ برنج مکزیکی
فیله استیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیکن استیک

۳۰۰ گرم سینه مرغ گریل، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، سس قارچ، یک اسکوپ برنج مکزیکی
چیکن استیک
۴۸,۰۰۰ تومان

ایتالین استیک

۳۰۰ گرم گوشت فیله گوساله گریل، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، سس قارچ، یک اسکوپ برنج مکزیکی
ایتالین استیک
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ایتالین چیکن

۳۰۰ گرم سینه مرغ گریل، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، سبزیجات گرم، سس قارچ، یک اسکوپ برنج مکزیکی
ایتالین چیکن
۴۸,۰۰۰ تومان

برنج مکزیکی

۳۵۰ گرم برنج مکزیکی
برنج مکزیکی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

مرغ، سبزیجات، جو
سوپ جو

پرسی

۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۴,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

سیب زمینی، قارچ، خامه، سبزیجات
سوپ قارچ

پرسی

۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو (سطلی)

سوپ جو (سطلی)
۱۴,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ (سطلی)

سوپ قارچ (سطلی)
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم، خیار
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد مکزیکی

سالاد مکزیکی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد عربی

سالاد عربی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد کشمش

سالاد کشمش
۵,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

ترشی آلبالو
۷,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور
۳,۵۰۰ تومان

ترشی

ترشی مخلوط
ترشی
۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست خامه ای موسیر

ماست خامه ای موسیر
۲,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

دسر

ژله

ژله

تک نفره

۶,۰۰۰ تومان

ده نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

کرم کارامل

کرم کارامل

تک نفره

۶,۰۰۰ تومان

ده نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

موس شکلاتی

موس شکلاتی

تک نفره

۶,۰۰۰ تومان

ده نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۶,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان