جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ارکیده (آرژانتین)

پر‌طرفدارها

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج مرغوب ایرانی،۵ گرم برنج زعفرانی
چلو کره
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

دو سیخ کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۸۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ب...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

یک سیخ ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی سینه و ران مرغ مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ب...
خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۲۳۵,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

خوراک کباب وزیری

یک سیخ ۳۸۰ گرمی جوجه بدون استخوان مرینیت شده، یک سیخ ۱۹۰ گرمی کوبیده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرد...
خوراک کباب وزیری
۳۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۱ عدد ران مرغ معادل مرغ ۴۵۰ الی ۵۵۰ گرم(خام)، یک پرس باقالی پلو ۳۵۰ گرمی
باقالی پلو با مرغ
۲۴۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۵ عدد فیله مرغ مرینیت شده(۲۵۰ الی۳۰۰گرم) ،۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس گوجه فرنگی، سس تارتار
فیله مرغ سوخاری
۲۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

یک عدد ماهیچه گوسفندی ۷۰۰ گرمی , ۳۰۰ گرم برنج مرغوب ایرانی ، دورچین
چلو ماهیچه گوسفندی
۴۸۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۷۰۰ گرمی , ۳۰۰ گرم برنج مرغوب ایرانی دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلال...
چلو گردن گوسفندی
۴۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

یک عدد ماهیچه گوسفندی ۷۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ...
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۵۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۷۰۰ گرمی ,۳۵۰ گرم یک پرس باقالی پلو، ۵ گرم برنج زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی ...
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۴۹۰,۰۰۰ تومان

سینی ممتاز کباب ارکیده

سینی ۶ نفره شـامل: ۱ سیخ کبــاب شیشلیک، ۱ سیخ کبــاب کـوبیده، ۱ سیخ جوجــه کبــاب با استخـــــوان، ۱ سیخ کبــاب برگ، ۱ سیخ کبــاب ...
سینی ممتاز کباب ارکیده
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص کباب ارکیده

سینی ۴ نفـره شـامل: ۱ سیخ کبــاب شیشلیک، ۱ سیخ کبــاب لـقمـه، ۱ سیخ جوجــه کبــاب بدون استخـــوان، ۱ سیخ کباب چنجه، ۱ پرس کشک بادم...
سینی مخصوص کباب ارکیده
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک مخصوص ارکیده

یک سیخ ۴۵۰ الی ۴۶۰ گرمی گوشت دنده گوسفندی مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، ی...
خوراک کباب شیشلیک مخصوص ارکیده
۴۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ ۲۲۰ الی ۲۴۰ گرم گوشت راسته گوسفندی مرینیت شده قبضه شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز...
خوراک کباب برگ مخصوص
۴۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی مخصوص

یک سیخ ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، ی...
خوراک کباب چنجه گوسفندی مخصوص
۴۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته نان لواش
خوراک گوشت گردن گوسفندی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

یک عدد ماهیچه گوسفندی ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته نان لواش
خوراک ماهیچه گوسفندی
۳۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت راسته مرینیت شده قبضه شده،یک سیخ کوبیده ۱۹۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبا...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۵۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۱۵۰ الی ۱۸۰ گرمی راسته گوسفندی مرینیت شده، یک ۲۰۰ الی ۲۲۰ گرمی جوجه بدون استخوان مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش،...
خوراک کباب بختیاری
۳۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ...
خوراک کباب لقمه مخصوص
۲۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

دو سیخ کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۸۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ب...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)

یک سیخ کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۹۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ب...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

یک سیخ ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرمی سینه و ران مرغ مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک ب...
خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)

یک سیخ ۷۵۰ الی ۸۵۰ گرمی یک مرغ کامل ارگانیک مرینیت شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی،...
خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)
۲۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ران مرغ مرینیت شده، گردوی آسیاب شده، رب انار، ادویه مخصوص، گوجه کبابی، دورچین: گوجه کب...
خوراک جوجه کباب فسنجانی مخصوص
۳۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب اکونومی

یک سیخ جوجه کاردی ، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب اکونومی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ران

۱ عدد سینه مرغ معادل مرغ ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم(خام)، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته ...
خوراک مرغ ران
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی مرینیت شده ۶۰۰ گرمی خورد شده کبابی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته...
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی مرینیت شده ۶۰۰ گرمی سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز خلالی، یک بسته نان لو...
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۹۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۵ عدد فیله مرغ مرینیت شده(۲۵۰ الی۳۰۰گرم) ،۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس گوجه فرنگی، سس تارتار
جوجه چینی
۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج مرغوب ایرانی،۵ گرم برنج زعفرانی
چلو کره
۹۰,۰۰۰ تومان

بگیر و بپز ( نیمه آماده)

خوراک کباب لقمه (نیمه آماده)

یک سیخ کباب لقمه گوشت سر دست و قلوه گاه گوسفندی ۳۰۰ گرمی
خوراک کباب لقمه (نیمه آماده)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه اکونومی (نیمه آماده)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار و تخته کاری شده ۲۰۰ گرمی
خوراک جوجه اکونومی (نیمه آماده)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

کباب شیشلیک مخصوص ارکیده (نیمه آماده)

۴۵۰ گرم راسته گوسفندی نر که به دنده متصل است.(دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقی...
کباب شیشلیک مخصوص ارکیده (نیمه آماده)
۳۶۸,۰۰۰ تومان

کباب چنجه گوسفندی (نیمه آماده)

۳۴۰ گرم فیله گوسفندی بدون استخوان(دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم ...
کباب چنجه گوسفندی (نیمه آماده)
۳۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (نیمه آماده)

۳۵۰ گرم جوجه بدون استخوان (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه کباب: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را ه...
جوجه کباب بدون استخوان (نیمه آماده)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان ارگانیک (نیمه آماده)

۷۰۰ گرم جوجه با استخوان (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه کباب: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم ...
جوجه کباب با استخوان ارگانیک (نیمه آماده)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب فسنجانی بدون استخوان (نیمه آماده)

۳۵۰ گرم جوجه فسنجانی بدون استخوان (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه فسنجانی: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقی...
جوجه کباب فسنجانی بدون استخوان (نیمه آماده)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (نیمه آماده)

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم ماهی قزل آلا (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ ماهی کبابی: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را ه...
ماهی قزل آلا کبابی (نیمه آماده)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی مخصوص (نیمه آماده)

۲۳۰ تا ۲۴۰ گرم‌ برگ خالص، یک سیخ کوبیده ۱۵۰ الی ۱۶۰ گرمی (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده ...
کباب سلطانی مخصوص (نیمه آماده)
۳۹۷,۰۰۰ تومان

کباب برگ مخصوص (نیمه آماده)

۲۴۰ گرم راسته گوسفندی بدون استخوان(دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم...
کباب برگ مخصوص (نیمه آماده)
۳۳۹,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری (نیمه آماده)

یک سیخ ترکیب ۱۵۰ گرم راسته بره با ۱۶۰ گرم سینه مرغ طعم دار (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده...
کباب بختیاری (نیمه آماده)
۳۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص یک سیخ (نیمه آماده)

۱۶۰ گرم گوشت سر دست و قلوه گاه گوسفندی مرغوب (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۷-۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ د...
کباب کوبیده مخصوص یک سیخ (نیمه آماده)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ شیر و قارچ

۳۵۰ گرم (شیر، قارچ، آرد سفید، هویج، کره)
سوپ شیر و قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۳۵۰ گرم (قارچ تازه، هویج،جعفری)
سوپ جو
۸۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۳۰ الی ۱۵۰ گرم
ماست و خیار
۶۰,۰۰۰ تومان

مزه غذا

ماست چکیده

۱۷۰ الی ۱۹۰ گرم
ماست چکیده
۶۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۳۰ الی ۱۵۰ گرم
زیتون پرورده
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اسپشیال

۲۵۰ گرم مخلوط کاهو و سبزیجات مدیترانه ای، ۴۵۰ گرم(پنیر کوزه ای، ذرت شیرین، ۳ عدد گوجه، خیار، برگ قیصی، زیتون سیاه)
سالاد اسپشیال
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد چوپان

۶۰۰ الی ۶۵۰ گرم (خیار، گوجه، برگ ریحان، پیاز بنفش، گردو، پنیر کوزه ای، زیتون سیاه، کشمش)
سالاد چوپان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

۳۰۰ الی ۳۵۰ گرم (کاهو خرد شده، گوجه، خیار، کلم بنفش، هویج)
سالاد فصل (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

۳۰۰ الی ۳۵۰ گرم کاهو خرد شده، ۱۸۰ الی ۲۰۰ گرم فیله مرغ، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۲۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی اف اس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی اف اس

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۷۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

دوغ شیشه ای گازدار آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای گازدار آبعلی
۱۰,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی پاکبان

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پاکبان
۱۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

نعناع، لیمو، اسپرایت
موهیتو
۹۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیمو ترش، اسپرایت
لیموناد
۸۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۹۰ تومان