جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایتالیایی روتیندا

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، میکس پنیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(دو نفره)

۲۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس سیر، راسته گوساله، قارچ، سس بینر، میکس پنیر، روکولا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، قارچ، گوشت بلانچ ریش ریش، میکس پنیر
پیتزا رست بیف ایتالیایی

(دو نفره)

۲۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، میکس پنیر
پیتزا بیکن ایتالیایی

(دو نفره)

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، گوجه چری، ریحان، میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

(دو نفره)

۱۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیرایتالیایی ۳۰سانتی متری. سس پومودور. راسته گوساله .قارچ .س بینر. میکس پنیر. دلمه رنگی
پیتزا چانو ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص روتیندا ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، راسته گوساله، ژامبون پپرونی، بیکن، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس سیر، سس بینر، م...
پیتزا مخصوص روتیندا ایتالیایی

(دو نفره)

۲۶۷,۵۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، سینه مرغ شکم پر سوخاری با پنیر، گوجه چری، زیتون، نان تست، سس سزار، پنیر پارمسان
سالاد سزار سوخاری
۲۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

کاهو، سینه مرغ گریل شده، سس سزار، گوجه چری، نان تست، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار گریل
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پاستا پانا

پاستا پنه، مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا پانا
۲۱۱,۵۰۰ تومان

سالاد گاردن

کاهوپیچ، گوجه چری، سس گاردن، کاهو فرانسوی، میوه فصل، مغز گردو
سالاد گاردن
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پالرمو ایتالیایی

خمیر پیتزا، مرغ شکم پر، سس آلفردو با قارچ، سس پومودور
پیتزا پالرمو ایتالیایی

(دو نفره)

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور

خمیر پیتزا، سس پومودور، پنیر، قارچ، مرغ تکه ای مرینت شده، فلفل دلمه
پیتزا چیکن لاور

(دو نفره)

۲۱۴,۵۰۰ تومان

پيتزا چيک بيف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سس قارچ، گوشت رست بیف، مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پيتزا چيک بيف ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۷۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص روتیندا ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، راسته گوساله، ژامبون پپرونی، بیکن، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس سیر، سس بینر، م...
پیتزا مخصوص روتیندا ایتالیایی

(دو نفره)

۲۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ووکلانو ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، ژامبون پپرونی، راسته گوساله، فلفل، هالوپینو، سس بینر، میکس پنیر
پیتزا ووکلانو ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس سیر، راسته گوساله، قارچ، سس بینر، میکس پنیر، روکولا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا پستو و استیک ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پستو، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، راسته گوساله، سس سیر، پیاز، سس بینر، میکس پنیر
پیتزا پستو و استیک ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، میکس پنیر
پیتزا بیکن ایتالیایی

(دو نفره)

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن کاری ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس کاری، مرغ کاری، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، روکولا، میکس پنیر
پیتزا چیکن کاری ایتالیایی

(دو نفره)

۲۱۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، میکس پنیر
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(دو نفره)

۲۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا دیماره ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، راسته گوساله، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس بینر، سس سیر، میکس پنیر
پیتزا دیماره ایتالیایی

(دو نفره)

۲۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا رومینو ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، ژامبون پپرونی، بیکن، هات داگ، سوسیس، پنیر گودا، میکس پنیر
پیتزا رومینو ایتالیایی

(دو نفره)

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، گوجه چری، ریحان، میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

(دو نفره)

۱۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا وجیتاله ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، قارچ، کدو، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، گوجه چری، ذرت، بروکلی، سس سیر
پیتزا وجیتاله ایتالیایی

(دو نفره)

۱۹۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پومودور، قارچ، گوشت بلانچ ریش ریش، میکس پنیر
پیتزا رست بیف ایتالیایی

(دو نفره)

۲۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیرایتالیایی ۳۰سانتی متری. سس پومودور. راسته گوساله .قارچ .س بینر. میکس پنیر. دلمه رنگی
پیتزا چانو ایتالیایی

(دو نفره)

۲۳۸,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا پانا

پاستا پنه، مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا پانا
۲۱۱,۵۰۰ تومان

پاستا میلانو

پاستا پنه، فیله گوساله، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا میلانو
۲۲۴,۵۰۰ تومان

پاستا تورینو

پاستا پنه، گوشت بلانچ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا تورینو
۲۳۰,۵۰۰ تومان

پاستا کرم پستو

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، سس پستو، پنیر پارمسان
پاستا کرم پستو
۲۱۶,۵۰۰ تومان

پاستا بیف آرابیتا

پاستا پنه، فیله گوساله، سس آرابیتا، پنیر پارمسان
پاستا بیف آرابیتا
۲۲۴,۵۰۰ تومان

پاستا مخصوص روتیندا

پاستا پنه، سینه مرغ، گوشت رست بیف، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا مخصوص روتیندا
۲۳۷,۵۰۰ تومان

پاستا چیکن آرابیاتا

پاستا پنه، سینه مرغ، سس ارابیاتا، پنیر پارمسان
پاستا چیکن آرابیاتا
۲۱۱,۵۰۰ تومان

استیک

استیک واینی (اسپشیال روتیندا)

فیله گوساله، مرینیت مخصوص روتیندا، سبزیجات ساته، سس قارچ، پوره سیب زمینی
استیک واینی (اسپشیال روتیندا)
۵۷۰,۰۰۰ تومان

ناپولی تن دو تکه

دوتکه سینه مرغ مرینت شده یکی با سس گوجه یکی هم با سس پستو، سبزیجات ساته، سیب زمینی تنوری، پنیر مطهر
ناپولی تن دو تکه
۳۶۰,۰۰۰ تومان

ناپولی تن اسپشیال سه تکه

۳ تکه سینه مرغ مرینیت شده با سس قارچ، سس گوجه، سس پستو، پنیر پیتزا، سبزیجات ساته، سیب زمینی تنوری
ناپولی تن اسپشیال سه تکه
۴۱۰,۰۰۰ تومان

استیک رولی

فیله گوساله، میکس پنیر، فلفل دلمه ای رنگی، سبزیجات ساته، سس قارچ، سس ماسالا، سیب زمینی
استیک رولی
۵۲۰,۰۰۰ تومان

استیک آلامد

فیله گوساله، فلفل دلمه ای رنگی، سبزیجات ساته، سیب زمینی، سس قارچ، سس ماسالا
استیک آلامد
۴۹۰,۰۰۰ تومان

استیک فیله سوخاری

سینه مرغ شکم پر، سبزیجات ساته، سس قارچ، سس تارتار
استیک فیله سوخاری
۳۱۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

سینه مرغ، سبزیجات ساته، سیب زمینی، سس قارچ، سس ماسالا
استیک مرغ
۳۱۵,۰۰۰ تومان

ریب استیک

راسته گوساله با استخوان، سبزیجات ساته، سس قارچ، سس ماسالا
ریب استیک
۵۱۰,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

فیله گوساله آغشته در فلفل نیم کوپ، سبزیجات ساته، سس قارچ
استیک فلفل
۵۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

گرین ساندویچ گوشت

سس پستو. گوشت بلانش. بیکن. سس قارچ. میکس پنیر.نون مخصوص
گرین ساندویچ گوشت
۲۳۰,۰۰۰ تومان

گرین ساندویچ چیکن

سس پستو. مرغ خلال. بیکن. سس قارچ. میکس پنیر. نون مخصوص
گرین ساندویچ چیکن
۲۱۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

فاهیتا

فیله گوشت گوساله مرینیت شده، سبزیجات ساته، برنج مکزیکی، نان مخصوص روتیندا
فاهیتا
۳۰۵,۰۰۰ تومان

بیف استروگانف

فیله گوساله، قارچ، سیب زمینی خلال، سس آلفردو، پنیر پارمسان
بیف استروگانف
۲۳۰,۵۰۰ تومان

چیکن استروگانف

مرغ، قارچ، سیب زمینی خلال، سس آلفردو، پنیر پارمسان
چیکن استروگانف
۲۱۴,۵۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات ساته، سس مخصوص
بشقاب سبزیجات
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد آنتراکت

کاهوپیچ، سس آنتراکت، گوجه چری، مغز گردو، کاهو فرانسوی، میوه فصل
سالاد آنتراکت
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، سینه مرغ شکم پر سوخاری با پنیر، گوجه چری، زیتون، نان تست، سس سزار، پنیر پارمسان
سالاد سزار سوخاری
۲۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

کاهو، سینه مرغ گریل شده، سس سزار، گوجه چری، نان تست، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار گریل
۱۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد گاردن

کاهوپیچ، گوجه چری، سس گاردن، کاهو فرانسوی، میوه فصل، مغز گردو
سالاد گاردن
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

بیبی اسفناج، سس پرتقال، گردو ساطوری، گوجه چری، میوه فصل، سس انار
سالاد اسفناج
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ اسفناج

سوپ اسفناج
۷۵,۰۰۰ تومان

مینی سیب زمینی

مینی سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ادویه

سیب زمینی با ادویه
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۵ عدد بال سوخاری، سس مخصوص
چیکن وینگز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن فلورنتین

دوعدد سینه مرغ رول شده سوخاری، سس اسفناج
چیکن فلورنتین
۱۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۹۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی باواریا

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی باواریا

سیب

۴۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۴۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

موهیتو بلند

۳۰۰ میلی لیتر، لیموناد بلند، نعناع
موهیتو بلند
۷۸,۰۰۰ تومان

لیموناد بلند

۳۰۰ میلی لیتر، لیمو، آب گازدار، سیروپ شکر
لیموناد بلند
۷۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۳۰۰ میلی لیتر
آب هندوانه
۷۵,۰۰۰ تومان