جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پاستا شش مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا شش مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا چهار مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ، قارچ، سس خامه
پاستا چهار مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سینه مرغ گریل، کاهو، پنیر کره ای، سس سزار (۲ نفره)
سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا دو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، پپرونی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا دو ایتالیایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، پپرونی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا سه ایتالیایی
۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس سفید، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا چهار ایتالیایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شش ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا شش ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، سینه مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا هشت ایتالیایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نه ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یازده ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا یازده ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیزده ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیزده ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پاستا مخصوص

پاستا چهار مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ، قارچ، سس خامه
پاستا چهار مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنج مخصوص

پاستا پنه، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا پنج مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا شش مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا شش مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا هشت مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا هشت مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاستا نه مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا نه مخصوص
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پاستا ده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا ده مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا یازده مخصوص

فتوچینی، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا یازده مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا دوازده مخصوص

فتوچینی، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا دوازده مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا سیزده مخصوص

فتوچینی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا سیزده مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا شانزده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس خامه
پاستا شانزده مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بیف استراگانف

گوشت گوساله، قارچ، سس خامه، چیپس خلالی
بیف استراگانف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

سینه مرغ، قارچ، سس خامه، چیپس خلالی
چیکن استراگانف
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سینه مرغ گریل، کاهو، پنیر کره ای، سس سزار (۲ نفره)
سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو مرغ

سینه مرغ گریل، کاهو، گوجه فرنگی، سرکه بالزامیک (۲ نفره)
سالاد کاهو مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو، سرکه بالزامیک (۲ نفره)
سالاد بالزامیک
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان