جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پاستا شش مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا شش مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا چهار مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ، قارچ، سس خامه
پاستا چهار مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سینه مرغ گریل، کاهو، پنیر کره ای، سس سزار (۲ نفره)
سالاد سزار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پاستا چهار مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ، قارچ، سس خامه
پاستا چهار مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا پنج مخصوص

پاستا پنه، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا پنج مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا شش مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا شش مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا هشت مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا هشت مخصوص
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پاستا نه مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا نه مخصوص
۱۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان

پاستا ده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا ده مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا یازده مخصوص

فتوچینی، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا یازده مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا دوازده مخصوص

فتوچینی، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا دوازده مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا سیزده مخصوص

فتوچینی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا سیزده مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا شانزده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس خامه
پاستا شانزده مخصوص
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا دو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، پپرونی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا دو ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، پپرونی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا سه ایتالیایی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس سفید، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا چهار ایتالیایی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شش ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا شش ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، فلفل سبز، قارچ، سینه مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا هشت ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نه ایتالیایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یازده ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا یازده ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیزده ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس گوجه فرنگی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیزده ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا مخصوص

پاستا چهار مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ، قارچ، سس خامه
پاستا چهار مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا پنج مخصوص

پاستا پنه، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا پنج مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا شش مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا شش مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا هشت مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا هشت مخصوص
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پاستا نه مخصوص

پاستا پنه، سینه مرغ گریل، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا نه مخصوص
۱۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان

پاستا ده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا ده مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا یازده مخصوص

فتوچینی، گوشت گوساله، قارچ، سس خامه
پاستا یازده مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پاستا دوازده مخصوص

فتوچینی، سینه مرغ گریل، قارچ، سس خامه
پاستا دوازده مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا سیزده مخصوص

فتوچینی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، سس خامه
پاستا سیزده مخصوص
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پاستا شانزده مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس خامه
پاستا شانزده مخصوص
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

بیف استراگانف

گوشت گوساله، قارچ، سس خامه، چیپس خلالی
بیف استراگانف
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

سینه مرغ، قارچ، سس خامه، چیپس خلالی
چیکن استراگانف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سینه مرغ گریل، کاهو، پنیر کره ای، سس سزار (۲ نفره)
سالاد سزار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو مرغ

سینه مرغ گریل، کاهو، گوجه فرنگی، سرکه بالزامیک (۲ نفره)
سالاد کاهو مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو، سرکه بالزامیک (۲ نفره)
سالاد بالزامیک
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان