جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی امیران

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۳۰۰گرم سینه مرغ بدون استخوان با مخلفات
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی و زرشک اعلا
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۳۵۰ گرم جوجه بابرنج ایرانی، روغن وکرمانشاهی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

جلوکباب لقمه نگین دار

۲۲۰گرم کوبیده با۵۰گرم جوجه نگینی و برنج و کره و زعفران
جلوکباب لقمه نگین دار
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلو با روغن کرمانشاهی

برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی و کره اضافه
چلو با روغن کرمانشاهی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا کامل با برنج ایرانی،و روغن کرمانشاهی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی و زرشک اعلا
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰گرم ماهی قزل آلا رنگین کمان کامل
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۵۰گرم ران مرغ ریز با استخوان زعفرانی با مخلفات
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۳۰۰گرم سینه مرغ بدون استخوان با مخلفات
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

۱۳۰گرم گوشت کوبیده
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۳۰ گرم گوشت کوبیده زعفرانی
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۲۰گرم کوبیده و۵۰گرم جوجه نگینی با گوجه و مخلفات
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم ران جوجه ریز با استخوان با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص امیران

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب کوبیده مخصوص امیران
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۳۵۰ گرم جوجه بابرنج ایرانی، روغن وکرمانشاهی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

۱۵۰گرم فیله گوسفندی و۲۰۰ گرم جوجه با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه۳۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی، با برنج ایرانی و کره
چلو کباب میکس
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

۲۵۰گرم فیله گوسفندی ۱۲۰ گرم کوبیده بابرنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۵
۲۸۵,۰۰۰ ۲۴۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب برگ با فیله گوسفندی

۲۵۰گرم فیله گوسفندی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب برگ با فیله گوسفندی
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص امیران

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب چنجه مخصوص امیران
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲۳۰ گرم گوشت کوبیده با برنج ایرانی،و روغن کرمانشاهی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کوبیده با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
چلو کباب کوبیده
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا سبز تازه و گوشت چرخ شده با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
لوبیا پلو با گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب

جلوکباب لقمه نگین دار

۲۲۰گرم کوبیده با۵۰گرم جوجه نگینی و برنج و کره و زعفران
جلوکباب لقمه نگین دار
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص امیران

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب کوبیده مخصوص امیران
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کوبیده با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
چلو کباب کوبیده
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲۳۰ گرم گوشت کوبیده با برنج ایرانی،و روغن کرمانشاهی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص امیران

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب چنجه مخصوص امیران
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ با فیله گوسفندی

۲۵۰گرم فیله گوسفندی با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب برگ با فیله گوسفندی
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

۲۵۰گرم فیله گوسفندی ۱۲۰ گرم کوبیده بابرنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۵
۲۸۵,۰۰۰ ۲۴۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه۳۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی، با برنج ایرانی و کره
چلو کباب میکس
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

۱۵۰گرم فیله گوسفندی و۲۰۰ گرم جوجه با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۳۵۰ گرم جوجه بابرنج ایرانی، روغن وکرمانشاهی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم ران جوجه ریز با استخوان با برنج ایرانی، و روغن کرمانشاهی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو با روغن کرمانشاهی

برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی و کره اضافه
چلو با روغن کرمانشاهی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۲۰گرم کوبیده و۵۰گرم جوجه نگینی با گوجه و مخلفات
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۳۰ گرم گوشت کوبیده زعفرانی
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

۱۳۰گرم گوشت کوبیده
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۳۰۰گرم سینه مرغ بدون استخوان با مخلفات
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۵۰گرم ران مرغ ریز با استخوان زعفرانی با مخلفات
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰گرم ماهی قزل آلا رنگین کمان کامل
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی و زرشک اعلا
زرشک پلو با مرغ
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا کامل با برنج ایرانی،و روغن کرمانشاهی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا سبز تازه و گوشت چرخ شده با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
لوبیا پلو با گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سوپ جو

۳۱۰ گرم
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال vip

قاشق و چنگال، خلال دندون و دستمال کاغذی
قاشق و چنگال vip
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

مغز گردو، سبزیجات کوهی
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

سالا فصل

با کاهو پیچ وهویج وگوجه
سالا فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمویی

۱ لیتر
دلستر خانواده لیمویی
۲۵,۰۰۰ تومان