جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی حاج محسن

چلو کباب

چلوکباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیموترش گوجه سماق
چلوکباب وزیری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۲۰گرمی کباب برگ گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب برگ راسته گوسفندی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب برگ گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب برگ مخصوص راسته گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب برگ گوسفندی، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب سلطانی مخصوص راسته گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ ۲۵۰ گرمی کباب لقمه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب کوبیده
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو جوجه کباب
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۴۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کره (نیم پرس)

۱۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره (نیم پرس)
۲۳,۷۵۰ تومان

خوراک

خوراک گوشت بره

یک سیخ ۱۵۰ گرمی گوشت بره، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک  گوشت بره
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک ویژه حاج محسن

یک سیخ ۵۰۰ گرمی کباب شیشلیک، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب شیشلیک ویژه حاج محسن
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۲۰ گرمی کباب برگ گوسفندی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب برگ راسته گوسفندی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب برگ گوسفندی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب برگ مخصوص راسته گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص راسته گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب برگ گوسفندی، یک سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب سلطانی مخصوص راسته گوسفندی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ ۲۵۰ گرمی کباب لقمه، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب کوبیده
۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ ۲۰۰ گرمی جوجه کباب، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک جوجه کباب
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۶۰ گرمی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا سوخاری، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خوراک ماهی قزل آلا سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

گوجه (اضافه)

۲ تکه نصف گوجه
گوجه (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

خوراک وزیزی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم، فلفل، لیموترش، گوجه، سماق
خوراک وزیزی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

۱۶۰ گرم گوشت پخته گوسفندی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق، ۳۴۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
باقالی پلو با گوشت
۱۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد مرغ ۴۶۰ گرمی، ۳۴۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
باقالی پلو با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۶۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو (نیم پرس)

۱۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو (نیم پرس)
۲۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت، بادمجان سرخ شده ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت، سیب زمینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، فلفل، لیمو ترش، گوجه، سماق
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص حاج محسن

سس مخصوص، مرغ، پنیر پارمسان، گوجه، زیتون سیاه، ذرت، هویج
سالاد مخصوص حاج محسن
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سفارش همراه با غذا
سوپ جو
۲۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

خیار شور

یک نفره
خیار شور
۱۷,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

یک نفره
ترشی بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

یک نفره
ترشی کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۰۰۹ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۰۰۹ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۹ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۶,۳۳۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا زیرو
۱۶,۳۳۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۶,۳۳۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۶,۳۳۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بیر لیمویی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بیر لیمویی
۱۲,۴۷۷ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۶۳ تومان