جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک مرغ سس پز

۴۰۰ گرم مرغ سس پز، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سس پز

سینه

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو مرغ سرخ شده

ران

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سینه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده

ران

۸۰,۰۰۰ تومان

سینه

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب مخصوص بناب
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب شیشلیک
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب چنجه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب مخصوص بناب
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی...
چلو کباب وزیری ممتاز
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب دو رنگ

یک سیخ کباب دو رنگ شامل مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ چرخ شده ۳۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبا...
چلو کباب دو رنگ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی با ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبا...
چلو کباب نگینی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری شامل فیله گوساله و فیله مرغ ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان شامل ۵ تکه ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کباب کوبیده مرغ سینه مرغ چرخ شده ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب کوبیده مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شیشلیک
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب مخصوص بناب
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پ...
خوراک کباب وزیری ممتاز
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب دو رنگ

یک سیخ کباب دو رنگ شامل مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ چرخ شده ۳۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عد...
خوراک کباب دو رنگ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی با ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عد...
خوراک کباب نگینی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری شامل فیله گوساله و فیله مرغ ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان شامل ۵ تکه ران مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کباب کوبیده مرغ سینه مرغ چرخ شده ۲۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک ماهیچه گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۷۰۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک گردن گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده

ران

۸۰,۰۰۰ تومان

سینه

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۴۰۰ گرم مرغ سس پز، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سس پز

ران

۸۰,۰۰۰ تومان

سینه

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده سرخ شده

۷۰۰ گرم ماهی شوریده سرخ شده، دورچین: فلفل کبابی، لیمو، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی شوریده سرخ شده
۲۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، کشمش، پیاز کاراملی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۷۰۰ گرم گردن گوسفندی، کشمش، پیاز کاراملی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو گردن گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

استامبولی

۴۰۰ گرم، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی، کشمش، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
استامبولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو مرغ سرخ شده

ران

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سینه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز

۴۰۰ گرم مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو مرغ سس پز

ران

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سینه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده سرخ شده

۷۰۰ گرم ماهی شوریده سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، پیاز، لیمو، سیب زمینی سرخ شده
چلو ماهی شوریده سرخ شده
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۵۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۵۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۵۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۵۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی

۴۵۰ گرم خورشت قلیه ماهی، ۳۰۰ گرم ماهی شیر، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قلیه ماهی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه ماهی

۴۵۰ گرم خورشت قلیه ماهی، ۳۰۰ گرم ماهی شیر، بدون برنج
خورشت قلیه ماهی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه میگو

۴۵۰ گرم خورشت قلیه میگو، ۱۵۰ گرم میگو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قلیه میگو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه میگو

۴۵۰ گرم خورشت قلیه میگو، ۱۵۰ گرم میگو، بدون برنج
خورشت قلیه میگو
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

دیزی مخصوص

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، نخود، گوجه
دیزی مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

آب مرغ، جو، هویج
سوپ جو

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

پیاز، خیار، گوجه، آبلیمو، آبغوره، نعنا
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، ذرت
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور دست ساز یک نفره
زیتون شور
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر دست ساز یک نفره
ماست موسیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار دست ساز یک نفره
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

ماست بورانی دست ساز یک نفره
ماست بورانی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و دلال

ماست و دلال دست ساز یک نفره
ماست و دلال
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

ماست بادمجان دست ساز یک نفره
ماست بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

ترشی البالو دست ساز یک نفره
ترشی آلبالو
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل

ترشی فلفل دست ساز یک نفره
ترشی فلفل
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی هندی

ترشی هندی دست ساز یک نفره
ترشی هندی
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط دست ساز یک نفره
ترشی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

ترشی بادمجان دست ساز یک نفره
ترشی بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی یک نفره
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

دسر

رنگینک

آرد، خرما، گردو
رنگینک
۳۵,۰۰۰ تومان

ژله هندوانه

ژله هندوانه شرکتی یک نفره
ژله هندوانه
۱۵,۰۰۰ تومان

ژله آناناس

ژله آناناس شرکتی یک نفره
ژله آناناس
۱۵,۰۰۰ تومان

ژله موز

ژله موز شرکتی یک نفره
ژله موز
۱۵,۰۰۰ تومان

ژله پرتقال

ژله پرتقال شرکتی یک نفره
ژله پرتقال
۱۵,۰۰۰ تومان

ژله انار

ژله انار شرکتی یک نفره
ژله انار
۱۵,۰۰۰ تومان

ژله آلبالو

ژله آلبالو شرکتی یک نفره
ژله آلبالو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا شاتوت

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۵,۰۰۰ تومان