جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران جوانان اسلامی

پر‌طرفدارها

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون نان گوجه و دورچین
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب کوبیده
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مجلسی

یک عدد ران مرغ سرخ شده٬ سس٬ ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنح ایرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو جوجه مخصوص سراشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۳۰۰ گرمی مزه دار شده با سس و روغن حیوانی و لیمو تازه.۳۰۰ گرم برنج ایرانی گوجه فلفل
چلو جوجه مخصوص سراشپز
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب کوبیده
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۱۸۰ گرمی شامل کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی٬ جوجه کباب نگینی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل...
چلو کباب نگین دار
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مرغ ارگانیک کامل ۷۵۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان ۳۰۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب ران
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

کباب میکس مخصوص شامل : یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص سراشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۳۰۰ گرمی مزه دار شده با سس و روغن حیوانی و لیمو تازه. گوجه فلفل نان سنگک
خوراک جوجه مخصوص سراشپز
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون نان گوجه و دورچین
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مرغ ارگانیک کامل ۷۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب ران
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

کباب میکس مخصوص شامل : یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کب...
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مجلسی

یک عدد ران مرغ سرخ شده٬ سس٬ ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنح ایرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

سینی مخصوص کباب

۱ سیخ جوجه با استخوان ۱ سیخ جوجه بدون استخوان ۱ سیخ شیشلیک ۱ سیخ لقمه یا کباب نگین دار ۱ سیخ چنجه همراه ۲ پرس برنج
سینی مخصوص کباب
۷۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص سراشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۳۰۰ گرمی مزه دار شده با سس و روغن حیوانی و لیمو تازه.۳۰۰ گرم برنج ایرانی گوجه فلفل
چلو جوجه مخصوص سراشپز
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

کاسه کباب ویژه جوانان

یک عدد شیشلیک، ۱۲۰ گرم لقمه، ۱۲۰ گرم جوجه، ۱۲۰ گرم چنجه، یک پرس برنج ایرانی ۳۰۰ گرمی٬ قارچ کبابی٬ فلفل کبابی٬ گوجه کبابی٬ کره محلی...
کاسه کباب ویژه جوانان
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با دنده ۶۰۰-۶۵۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب شیشلیک شاندیز
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب کوبیده
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۱۸۰ گرمی شامل کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی٬ جوجه کباب نگینی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل...
چلو کباب نگین دار
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مرغ ارگانیک کامل ۷۵۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان ۳۰۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب ران
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

کباب میکس مخصوص شامل : یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی شامل: گوشت فیله گوساله و جوجه کباب سینه و فیله٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

کباب سلطانی شامل: یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ ...
چلو کباب سلطانی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب برگ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله درجه یک گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو کباب چنجه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب لقمه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

یک سیخ بال مرغ ۷ تکه٬ ۳۰۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کره
چلو بال کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه مخصوص سراشپز

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۳۰۰ گرمی مزه دار شده با سس و روغن حیوانی و لیمو تازه. گوجه فلفل نان سنگک
خوراک جوجه مخصوص سراشپز
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با دنده ۶۰۰-۶۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون نان گوجه و دورچین
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۱۸۰ گرمی شامل کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی٬ جوجه کباب نگینی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیا...
خوراک کباب نگین دار
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مرغ ارگانیک کامل ۷۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان ۳۰۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک جوجه کباب ران
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

کباب میکس مخصوص شامل : یک سیخ جوجه کباب سینه و فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی٬ گوجه کب...
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی شامل: گوشت فیله گوساله و جوجه کباب سینه و فیله٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعف...
خوراک کباب بختیاری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

کباب سلطانی شامل: یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کباب...
خوراک کباب سلطانی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک کباب برگ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله درجه یک گوسفندی ۱۸۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک کباب چنجه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی٬ فلفل کبابی، نان
خوراک کباب لقمه
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مارینو

جوجه رول شده، داخل رول از سس خامه و سبزیجات استفاده شده
خوراک جوجه مارینو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال مرغ ۷ تکه٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ کلم قرمز، خیارشور، پیاز و جعفری٬ نان
خوراک بال کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده، سس، زرشک، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، نان
خوراک مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ مجلسی

یک عدد ران مرغ سرخ شده٬ سس٬ ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنح ایرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

تکنفره
سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی اسفناج

تکنفره
ماست بورانی اسفناج
۱۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ شامل ۴ عدد
گوجه کبابی
۷,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

یک سیخ
فلفل کبابی
۷,۰۰۰ تومان

نان سنگک

یک عدد
نان سنگک
۴,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای سنتی

یک نفره
ماست موسیر کوزه ای سنتی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد خانواده

۱.۵ لیتر
لیموناد خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد قوطی

۲۴۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی گردویی

۱.۵ لیتر، دارای سبزیجات و گردو
دوغ خانواده محلی گردویی
۴۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی گردویی

۳۳۰ میلی لیتر، سبزیجات و گردو
دوغ بطری محلی گردویی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان