جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب گوسفندی معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی۹۰گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب گوسفندی معمولی
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب جوان (گوسفندی)

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب جوان (گوسفندی)
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوان (گوسفندی)

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی۲۱۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب جوان (گوسفندی)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب جوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو جوجه کباب جوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب جوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب جوان
۹۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

سینی خوراک کبابی

یک سیخ کباب کوبیده ۲۰۰گرمی جوان، یک سیخ جوجه ماستی ۲۸۰گرمی فیله ران، یک سیخ جوجه قفقازی ۵تکه، یک سیخ جوجه مکزیکی کامل، ۸ تا ۱۰ تکه...
سینی خوراک کبابی
۵۴۰,۰۰۰ تومان

سینی خوراک فرنگی

جوجه چینی، جوجه کرانچی، چیکن کوکوان، چیکن پارمسان، سس مخصوص، دورچین روز
سینی خوراک فرنگی
۴۸۰,۰۰۰ تومان

سینی ۳نفره کبابی با چلو

یک سیخ جوجه قفقازی، یک سیخ کوبیده مخصوص، یک سیخ جوجه مکزیکی، ۲پرس چلو شمالی، یک پرس شوید باقالا
سینی 3نفره کبابی با چلو
۴۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب گوسفندی معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی۹۰گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب گوسفندی معمولی
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب جوان (گوسفندی)

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب جوان (گوسفندی)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب میکس ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوساله و فیله مرغ زعفرانی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب میکس
ناموجود

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو کباب برگ
ناموجود

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین ...
چلو کباب سلطانی
۲۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب جوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو جوجه کباب جوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی طعم دار شده با سس مخصوص ۲۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو جوجه کباب ماستی
ناموجود

چلو جوجه کرانچی

۴ عدد جوجه کرانچی فیله مرغ سرخ شده با آرد پانکو و ادویه تند، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، سس تارتار مخصوص، دورچین روز
چلو جوجه کرانچی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه چینی

۴ عدد جوجه چینی فیله مرغ سرخ شده با خمیر مخصوص، بهمراه خلال بادام، کنجد، سس تارتار مخصوص، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، دورچین روز
چلو جوجه چینی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خارجی

۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خارجی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ایرانی

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ایرانی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کتف اسپایسی

۷-۸عدد کتف تند، دوچین روز، نان
خوراک کتف اسپایسی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال اسپایسی

۷-۸عدد بال اسپایسی، دورچین روز، نان
خوراک بال اسپایسی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۰۰-۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین روز، نان لواش
خوراک گردن
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوان (گوسفندی)

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی۲۱۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب جوان (گوسفندی)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب میکس ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوساله و فیله مرغ زعفرانی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب میکس
ناموجود

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۱۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب برگ
ناموجود

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۱۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۲۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب جوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب جوان
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۲۸۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب ماستی
ناموجود

خوراک جوجه کرانچی

۴ عدد جوجه کرانچی فیله مرغ سوخاری با آرد پانکو، بهمراه آرد مخصوص و ادویه تند، سس تارتار مخصوص، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کرانچی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۴ عدد جوجه چینی فیله مرغ سرخ شده، بهمراه خلال بادام، سس تارتار مخصوص، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه چینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مکزیکی

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ۳۰۰ گرمی، میکس جوجه کباب و کباب کوبیده، فلفل دلمه ای، دورچین روز، نان
خوراک جوجه کباب مکزیکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ فر پز شده ۴۵۰ گرمی، دورچین روز، نان لواش
خوراک مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو

۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج پخته شده خارجی
زرشک پلو
۳۰,۰۰۰ تومان

شوید پلو با باقالی

۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج پخته شده خارجی
شوید پلو با باقالی
ناموجود

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ فر پز ۴۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج پخته شده خارجی با دورچین روز
زرشک پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ فر پز ۴۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی با دورچین روز
چلو مرغ سرخ شده
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گردن

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده خارجی دورچین
چلو گوشت گردن
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰گرم فیله ماهی قزل سرخ شده، ۴۰۰گرم برنج پخته شده خارجی، با دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

خوراک ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلا، دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۲۰ گرم میگو سوخاری (۵ تا ۸ عدد)، سس تاتار مخصوص، دورچین روز
میگو سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

میگو پفکی

۱۲۰گرم میگو پفکی (۵ تا ۸ عدد)، سس تارتار مخصوص، دورچین روز
میگو پفکی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

میگو با سبزیجات

۷ عدد میکس شده با سبزیجات
میگو با سبزیجات
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خورشت فسنجان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

دبل برگر مخصوص

دبل برگر مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دوبل چیز برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

دوبل قارچ برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ماشروم چیز برگر

ماشروم چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر آفریکانو (چیکن برگر)

برگر آفریکانو (چیکن برگر)
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

چیکن پانکو

۲۷۰ گرم فیله سینه مرغ سوخاری با آرد پانکو، سس تارتار مخصوص، دورچین روز
چیکن پانکو
۹۵,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۴ عدد جوجه چینی فیله مرغ سرخ شده، بهمراه خلال بادام، سس تارتار مخصوص، دورچین روز، نان لواش
جوجه چینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کرانچی

۴ عدد جوجه کرانچی فیله مرغ سوخاری با آرد پانکو، بهمراه آرد مخصوص و ادویه تند، سس تارتار مخصوص، دورچین روز، نان لواش
جوجه کرانچی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن کوکوان

فیله مرغ رول شده و سوخاری با سبزیجات، ذرت، پنیر گودا و...
چیکن کوکوان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص جوان

سالاد اندونزی، سالاد پاستا، سالاد فصل، مخلوطی از خوراکی ها
سالاد مخصوص جوان
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو, زیتون, یک فیله مرغ زعفرانی و یک فیله مرغ دودی, گوجه گیلاسی, نان تست مزه دار شده, پنیر پارمسان, سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم قرمز، ذرت، سس سالاد مخصوص جوان
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

یک نفره
سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

پاستا، ژامبون مرغ و پپرونی، ذرت
سالاد ماکارونی
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۸,۰۰۰ تومان

زیتون

شرکتی
زیتون
۱۸,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

شرکتی
ترشی مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

ماست و موسیر

۱۸۰ گرم
ماست و موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۲۰۰ گرم
خورشت ماست
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

یک نفره
سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی و دسر

کیک شکلاتی

یک ایلایس کیک شکلاتی
کیک شکلاتی
۴۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیمو طبیعی، یخ
لیموناد
۳۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

نعنا، لیمو، یخ
موهیتو
۳۲,۰۰۰ تومان

آبی آبی

آب آناناس، آب آلوِیه ورا، سیروپ بلوکاراسایو
آبی آبی
۴۲,۰۰۰ تومان

بول فراگ

آب پرتقال، بلوکاراسایو، انرژی زا
بول فراگ
۴۲,۰۰۰ تومان

آمریکانو

دبل اسپرسو رقیق شده با آب جوش
آمریکانو
۱۳,۰۰۰ تومان

لته

شیر، قهوه
لته
۳۲,۰۰۰ تومان

کارامل لته

شیر، کارامل، قهوه
کارامل لته
۳۵,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

شکلات غلیظ مخلوط با شیر
هات چاکلت
۳۵,۰۰۰ تومان

کیک بستنی شکلات

کیک شکلاتی، بستنی شکلاتی، تاپینگ انواع شکلات
کیک بستنی شکلات
۴۵,۰۰۰ تومان

کیک بستنی وانیل

کیک شکلاتی، بستنی وانیلی، تاپینگ انواع شکلات
کیک بستنی وانیل
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۶۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۵۰۰ تومان