جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

۲۲۰گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

نصف مرغ ۵۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ایرانی

خوراک رول میکس

۲۰۰ گرم گوشت کوبیده، ۳۵۰ گرم فیله مرغ، پنیر پیتزا، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک رول میکس
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک رول گوشت

۳۵۰ گرم فیله گوشت گوساله، آجیل، رب انار، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک رول گوشت
۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک رول مرغ

۳۰۰ گرم فیله مرغ، آجیل، رب انار، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک رول مرغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک

۶۰۰ گوشت گوسفندی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک شیشلیک
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک چنجه

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک چنجه
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص

۴۴۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، زعفران،، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک کباب مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، آلو، پیاز داغ
خوراک گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۵۰ گرم گوشت گردن، آلو، پیاز داغ
خوراک گردن
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰ گرم گوشت ماهیچه، آلو، پیاز داغ
خوراک ماهیچه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۳۰۰ گرم فیله گوساله، رب انار، ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک کباب ترش
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

۳۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک سلطانی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله برگ ممتاز

۳۰۰ گرم گوشت گوساله ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک فیله برگ ممتاز
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک بختیاری

۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه سلطانی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ۱۱۰ گرم کوبیده، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک جوجه سلطانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین

۲۲۰ گرم کوبیده، ۱۰۰ گرم مرغ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک کباب نگین
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲۲۰گرم کباب کوبیده، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه لاری

۳۰۰ گرم جوجه طعم دار شده با ماست چکیده، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک جوجه لاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک جوجه زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه گردویی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، رب انار، گردو، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
خوراک جوجه گردویی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

نصف مرغ ۵۰۰ گرم
خوراک مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی تیلاپیا

۳۰۰ گرم ماهی تیلاپیا
خوراک ماهی تیلاپیا
۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک رول چنجه

گوشت گوساله ۳۰۰ گرم و دنبه ۱۰۰گرم به اضافه دورچین
خوراک رول چنجه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مدیترانه

فیله جوجه ۳۰۰ گرم و کوبیده ۱۰۰ گرم به اضافه ی دورچین
خوراک جوجه مدیترانه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل الا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل الا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده

۴۰۰ گرم ماهی شوریده
خوراک ماهی شوریده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

سینی جوجه کباب مخصوص (شش نفره)

دو سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ۲۵۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب لاری ۲۵۰ گرم، ۶ پرس ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
سینی جوجه کباب مخصوص (شش نفره)
۹۰۰,۰۰۰ تومان

سینی دریایی مخصوص (شش نفره)

ماهی شوریده ۴۰۰ گرم، ماهی قزل آلا ۳۰۰ گرم، ماهی تیلاپیا ۳۰۰ گرم، میگو ۲۵۰ گرم، ۶ پرس ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
سینی دریایی مخصوص (شش نفره)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

سینی مخصوص درباری(دو نفره)

۴۰۰گرم گوشت گوسفندی،۴۰۰گرم مرغ،دو پرس چلو کره ایرانی،پیازداغ وآلو و دورچین
سینی مخصوص درباری(دو نفره)
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص خان(دو نفره)

چنجه تکه ۲۰۰ گرم، کوبیده تکه ۲۰۰ گرم، جوجه تکه ۵۰۰ گرم، دو پرس چلو کره ایرانی، گوجه، کره، کنجد، دورچین
سینی مخصوص خان(دو نفره)
۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو رول چنجه

چلو کره ۴۰۰ گرم و گوشت گوساله ۳۰۰ گرم و دنبه ۱۰۰ گرم به اضافه دورچین
چلو رول چنجه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مدیترانه

چلو کره ۴۰۰ گرم و فیله جوجه ۳۰۰ گرم و کوبیده ۱۰۰ گرم به اضافه دورچین
چلو جوجه مدیترانه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص دارچین (دو نفره)

۲۰۰ گرم چنجه، رول میکس ۲۰۰ گرم، رول گوشت ۲۰۰ گرم، رول مرغ ۲۰۰ گرم، دو پرس چلو کره ایرانی ۴۰۰ گرم، دورچین : ترشی کلم یا گل کلم، خیا...
سینی مخصوص دارچین (دو نفره)
۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب رول میکس

۲۰۰ گرم گوشت کوبیده، ۳۵۰ گرم فیله مرغ، پنیر پیتزا، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب رول میکس
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب رول گوشت

۳۵۰ گرم فیله گوشت گوساله، آجیل، رب انار، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب رول گوشت
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۶۰۰ گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی ، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب شیشلیک
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب چنجه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص

۴۴۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، زعفران، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۳۰۰ گرم فیله گوساله، رب انار، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب ترش
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۳۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب سلطانی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز

۳۰۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب فیله ممتاز
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۲۲۰ گرم کوبیده، ۱۰۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب نگین دار
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۲۰گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رول

۳۰۰ گرم فیله مرغ، آجیل، رب انار، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب رول
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سلطانی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ۱۱۰ گرم کوبیده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب سلطانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

۳۰۰ گرم جوجه طعم دار شده با ماست چکیده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب لاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب گردویی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، رب انار، گردو، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی، ترشی کلم یا گل کلم، خیارشور، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب گردویی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کباب عروس

۴۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سس مخصوص، نان
کباب عروس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، سبزی، سیر ترشی، نان
دیزی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با گوشت

۴۰۰ گرم شوید باقلا، ۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، آلو، پیاز داغ
شوید باقالی پلو با گوشت
۲۳۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با گردن

۴۰۰ گرم شوید باقلا، ۴۵۰ گرم گوشت گردن، آلو، پیاز داغ
شوید باقالی پلو با گردن
۲۵۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با ماهیچه

۴۰۰ گرم شوید باقلا، ۴۵۰ گرم گوشت ماهیچه، آلو، پیاز داغ
شوید باقالی پلو با ماهیچه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو (اضافه)

اضافه
شوید باقالی پلو (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

نصف مرغ ۵۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله ماهی تیلاپیا

۳۰۰ گرم ماهی تیلاپیا، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو فیله ماهی تیلاپیا
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده

۴۰۰ گرم ماهی شوریده، ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو ماهی شوریده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۲۰۰گرم مرغ مرغ ریش ریش شده همراه با چلو کره ایرانی
ته چین مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سبز رژیمی

۳۰۰ گرم فیله مرغ همراه با سبزیجات
فیله مرغ سبز رژیمی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

اسنک گوشت

نان وگوشت گریل و پنیر و قارچ و سس مخصوص
اسنک گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ

نان و مرغ گریل و پنیر و قارچ و سس مخصوص
اسنک مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسکالوپ گوشت

۴۰۰ گرم گوشت فیله گوساله، سس مخصوص، سیب زمینی، قارچ، هویج
اسکالوپ گوشت
۳۰۰,۰۰۰ تومان

استیک مدیترانه ای

۴۰۰ گرم گوشت فیله گوساله، سس مخصوص، سیب زمینی، قارچ، هویج، سس مدیترانه ای
استیک مدیترانه ای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

استیک با سس قارچ

۴۰۰ گرم گوشت فیله گوساله، سس مخصوص، سیب زمینی، قارچ، هویج، سس قارچ
استیک با سس قارچ
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بیف استروگانف

۲۵۰ گرم گوشت تکه شده، قارچ، سس مخصوص
بیف استروگانف
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چیکن پارمزان

۲۵۰ گرم فیله مرغ، پنیر پامزان، پنیر پیتزا
چیکن پارمزان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن استروگانف

۲۵۰ گرم فیله مرغ تکه شده، قارچ، سس مخصوص
چیکن استروگانف
۱۷۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۳۵۰ گرم میگو سوخاری، قارچ، سس مخصوص
میگو سوخاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا گوشت با سس پستو

۲۰۰ گرم گوشت، پاستا، سس پستو
پاستا گوشت با سس پستو
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ با سس آلفردو

۲۰۰ گرم فیله مرغ، پاستا، س آلفردو
پاستا مرغ با سس آلفردو
۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۳۵۰ گرم فیله مرغ، سس مخصوص
جوجه چینی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کش لقمه گوشت

گوشت، نان، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
کش لقمه گوشت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کش لقمه مرغ

مرغ، نان، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
کش لقمه مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

قیمه نثار

(غذای روز شنبه ها) ۱۵۰گرم گوشت گوسفندی،‌ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، با دورچین: خلال پسته، خلال نارنج زرشک، خلال بادام
قیمه نثار
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی مکزیکی

ترشی مکزیکی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده محلی

ماست ساده محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ ۸۰۰ گرمی (جو)

سوپ 800 گرمی (جو)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپ ۸۰۰ گرمی (شیر )

سوپ 800 گرمی (شیر )
۶۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

برنج، آلو، گوشت، دو عدد کوفته ۲۰۰ گرمی
کوفته تبریزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

بادمجان، سیر
میرزا قاسمی
۶۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

بادمجان، کشک، گردو فراوان
کشک بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو (گوشت)

۲۵۰ گرم سوپ جو
سوپ جو (گوشت)
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ شیر (مرغ)

۲۵۰ گرم سوپ جو
سوپ شیر (مرغ)
۳۰,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

۲۵۰ گرم بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
۲۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۲۵۰ گرم بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون، گردو، رب انار
زیتون پرورده محلی
۳۵,۰۰۰ تومان

ترشی یونانی

ترشی زیتون همراه با مخلفات
ترشی یونانی
۳۵,۰۰۰ تومان

نان لواش

نان سنتی سمنانی
نان لواش
۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالد گوشت

گوشت گریل شده گوساله و کاهو و گوجه و زیتون و پنیر و سس مخصوص
سالد گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

مرغ گریل شده و کاهو و گوجه و زیتون و پنیر و سس مخصوص
سالاد مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو، هویج
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، کلم قرمز، سس مایونز، خیارشور، گوجه
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ محلی کوچک

ماست گاومیش و اب و نعنا و گل محمدی
دوغ محلی کوچک
۲۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

آب گازدار لیمو(نوشیدنی طبیعی)
لیموناد
۵۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

آب گازدار لیمو نعنا(نوشیدنی طبیعی)
موهیتو
۵۰,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بزرگ

ماست گاومیش و اب و نعنا و گل محمدی
دوغ محلی بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

آب گازدار

آب گازدار لیمویی رژیمی
آب گازدار
۱۲,۰۰۰ تومان

رد موهیتو

لیمو نعناع سیروپ توت فرنگی اب گازدار (نوشیدنی طبیعی)
رد موهیتو
۵۰,۰۰۰ تومان

ردبری

لیمو آب انار و البالو و انگور لیمو اب گازدار (نوشیدنی طبیعی)
ردبری
۵۰,۰۰۰ تومان

لیمو زنجبیل(نوشیدنی طبیعی)

لیمو زنجبیل اب گازدار
لیمو زنجبیل(نوشیدنی طبیعی)
۵۰,۰۰۰ تومان

هندوانه عسل(نوشیدنی طبیعی)

هندوانه عسل اب گازدار
هندوانه عسل(نوشیدنی طبیعی)
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

کوکا یا پپسی
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان