جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب لقمه گوسفندی ضیافت

۲ سیخ ۲۰۰ گرمی، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک کباب لقمه گوسفندی ضیافت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی ضیافت

۲ سیخ ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو کباب لقمه گوسفندی ضیافت
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

۸۰۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی

۲ سیخ ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش، سماق
چلو کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی

۲ سیخ ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش، سماق
چلو کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی ضیافت

۲ سیخ ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو کباب لقمه گوسفندی ضیافت
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

۲۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوساله

۲۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو فیله کباب گوساله
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو کباب بختیاری
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

۳۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

۸۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو جوجه کباب
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، نان لواش
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی

۲ سیخ ۱۲۰ گرمی، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش، گوجه، سماق
خوراک کباب کوبیده زعفرانی گوسفندی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گوسفندی ضیافت

۲ سیخ ۲۰۰ گرمی، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک کباب لقمه گوسفندی ضیافت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

۲۲۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوساله

۲۲۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک فیله کباب گوساله
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۲۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

۳۵۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

۸۰۰ گرم، پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو یا نارنج، نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

۵۰۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو
خوراک شنیسل مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده ربی، کاهو، گوجه، خیارشور، لیمو
خوراک مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده

۵۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم مرغ سرخ کرده ربی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

گوجه اضافه

گوجه اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۵۰۰ گرم با ظرف گیاهی
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

کوکا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان