جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو برنج ایرانی، خیارشور، لیمو
زرشک پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی
خوراک مرغ سس پز

ران

۶۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو برنج ایرانی، خیارشور، لیمو
باقالی پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب سینه

یک سیخ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ تکه ای، ۱۵۰ گرم ته چین قالبی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
ته چین مرغ
۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

جوجه کباب زعفرانی ران مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب سلطانی
۲۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل...
چلو کباب وزیری
۱۶۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تندوری

جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب تندوری

یک سیخ

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب سینه

یک سیخ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

جوجه کباب زعفرانی ران مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب ران

یک سیخ

۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب سلطانی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب لقمه
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب وزیری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب لقمه نگین دار
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

جوجه کباب زعفرانی ران مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تندوری

جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۲۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب تندوری

یک سیخ

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سوخاری، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
خوراک ماهی قزل آلا سوخاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی
خوراک مرغ سس پز

ران

۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ
خوراک شنیسل مرغ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

۱۸۰ گرم گوشت ران گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت
۱۹۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو برنج ایرانی، خیارشور، لیمو
باقالی پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰۴,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی، خلال نارنج
شیرین پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو برنج ایرانی، خیارشور، لیمو
زرشک پلو با مرغ سس پز

ران

۱۰۲,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ تکه ای، ۱۵۰ گرم ته چین قالبی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
ته چین مرغ
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵ گرم ماهی قزل آلا سره شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سوخاری

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سالاد شیرازی (خیار، گوجه، پیاز، آبغوره)
چلو ماهی قزل آلا سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۴۸,۰۰۰ تومان

ته چین

۱۵۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، زرشک
ته چین
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۸۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت ران گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

بدون برنج، ۲۸۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت ران گوسفندی
خورشت قورمه سبزی
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۸۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت ران گوسفندی، چیپس خلالی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۸۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه

بدون برنج، ۲۸۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت ران گوسفندی، چیپس خلالی
خورشت قیمه
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۳۵۰ گرم سوپ جو، خامه، شیر، قارچ
سوپ جو
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، دست ساز، کاهو، خیار، هویج، کلم قرمز، کلم سفید
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره، دست ساز، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره، سس
سالاد شیرازی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، دست ساز
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، دست ساز
زیتون پرورده
۳۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۷۵ میلی لیتر
دوغ بطری

خوشگوار

۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده

خوشگوار

۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۵۰۰ تومان