جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران عمارت لاله

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

۲۰۰ گرم جوجه ساطوری، ۳۰۰ گرم چلو کره اعلا ایرانی
چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

لوتی پلو عمارت(دو نفره)

۲۰۰ گرم چنجه ، ۲۰۰ گرم جوجه زعفرانی ۳۰۰گرم کوبیده گوسفندی،کره محلی ، ۲ پرس چلو کره مخلوط گوجه
لوتی پلو عمارت(دو نفره)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۰۰گرم جوجه و ۱۵۰گرم کوبیده گوسفندی و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

۱۵۰گرم یک کوبیده تک سیخ گوسفندی، ۳۰۰ گرم چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

مینی پرس

چلو جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

یک سیخ

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
چلو کباب برگ گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سینی ممتاز عمارت

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۹۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفند...
سینی ممتاز عمارت
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل الا وباقالی پلو اعلا ایرانی
باقالی پلو با ماهی سرخ شده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی کبابی

۵۰۰گرم قزل الا کبابی و باقالی پلواعلا ایرانی
باقالی پلو با ماهی کبابی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ششلیک

۵۰۰ گرم راسته گوسفندی ، چلو کره
چلو کباب ششلیک
۴۶۰,۰۰۰ تومان

لوتی پلو عمارت(دو نفره)

۲۰۰ گرم چنجه ، ۲۰۰ گرم جوجه زعفرانی ۳۰۰گرم کوبیده گوسفندی،کره محلی ، ۲ پرس چلو کره مخلوط گوجه
لوتی پلو عمارت(دو نفره)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب عمارت (دو نفره)

۲۰۰ گرم چنجه ،۲۰۰ گرم جوجه زعفرانی ، ۳۰۰ گرم کوبیده ، ۲ پرس چلو کره
کاسه کباب عمارت (دو نفره)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص عمارت

یک سیخ برگ ۳۰۰گرمی، یک سیخ لقمه ۳۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کامل با استخوان ۹۰۰ گرمی، ۴ عدد برنج قالب...
سینی مخصوص عمارت
۷۸۰,۰۰۰ تومان

سینی همایونی

۱,۸۰۰گرم سردست کامل گوسفندی، سه عدد چلو کره، دو عدد باقالی پلو قالبی وسیب زمینی و دور چین
سینی همایونی
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

سینی ویژه عمارت

یک عدد 'گردن ۵۰۰گرمی، یک سیخ برگ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ لقمه ۳۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کامل با استخوان ۹۰۰ گرمی، یک عدد ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرم...
سینی ویژه عمارت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

ماهیچه ۶۰۰ گرمی و برنج قالبی
چلو ماهیچه
۴۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

ماهیچه ۶۰۰ گرمی و باقالی پلو قالبی
باقالی پلو با ماهیچه
۴۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن مخصوص

۵۰۰گرم گردن بره و چلو کره ایرانی
چلو گردن مخصوص
۳۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن بره وباقالی پلو ایرانی
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۳۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۳۰۰گرم فیله گوسفندی، ۱۵۰گرم کوبیده گوسفندی و چلو کره ایرانی
چلو کباب سلطانی
۴۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

۳۰۰گرم راسته گوسفندی و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب چنجه مخصوص
۴۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز لاله

۳۰۰گرم راسته گوسفندی ساطوری و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب برگ ممتاز لاله
۴۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۰۰گرم جوجه و ۱۵۰گرم کوبیده گوسفندی و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۳۰۰گرم کوبیده گوسفندی، ۱۰۰گرم جوجه نگینی و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب نگین دار
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۳۰۰گرم گوشت گوسفندی و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۳۰۰گرم کوبیده گوسفندی دو سیخ و چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۳۰۰ گرم جوجه ساطوری بدون استخوان و چلو کره اعلا ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج اعلا ایرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، فلفل کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کاسه کباب (۲نفره)

۲۰۰ گرم چنجه ،۲۰۰ گرم جوجه زعفرانی ، ۳۰۰ گرم کوبیده
خوراک کاسه کباب (2نفره)
۴۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۳۰۰گرمراسته گوسفندی و ۱۵۰گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب سلطانی
۴۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ششلیک

۵۰۰ گرم راسته گوسفندی
خوراک کباب ششلیک
۴۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه مخصوص

۳۰۰گرم راسته گوسفندی
خوراک کباب چنجه مخصوص
۳۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز لاله

۳۰۰گرم راسته گوسفندی
خوراک کباب برگ ممتاز لاله
۳۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۲۰۰گرم جوجه زعفرانی و ۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب وزیری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۳۰۰گرم گوشت گوسفندی ۱۰۰گرم جوجه ساطوری شده
خوراک کباب نگین دار
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۳۰۰گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۵۰گرم گوشت گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۳۰۰ گرم جوجه زعفرانی بدون استخوان
خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۹۰۰گرم جوجه با استخوان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا تابه ای

یک عدد ماهی قزل الا
خوراک ماهی قزل آلا تابه ای
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ سرخ شده مخصوص
خوراک مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

شش عدد
بال کبابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم مرغ
ته چین مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۵۰۰گرم ران مرغ و باقالی پلو ایرانی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران کامل سرخ شده و زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه مخصوص

۱۵۰گرم خورشت و چلو کره اعلا ایرانی
چلو خورشت قیمه مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه مخصوص

۱۵۰گرم خورشت و چلو کره ایرانی
چلو خورشت قورمه مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰گرم یک عدد ماهی قزل الا و چلو کره ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا تابه ای

۵۰۰گرم یک عدد ماهی قزل الا کامل سرخ شده وچلو کره ایرانی
چلو ماهی قزل آلا تابه ای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

۲۰۰ گرم جوجه ساطوری، ۳۰۰ گرم چلو کره اعلا ایرانی
چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

۱۵۰گرم یک کوبیده تک سیخ گوسفندی، ۳۰۰ گرم چلو کره اعلا ایرانی
چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو قورمه سبزی (اقتصادی)

۱۰۰گرم خورشت و ۳۰۰چلوکره اعلا ایرانی
چلو قورمه سبزی (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو قیمه سیب زمینی (اقتصادی)

۱۰۰گرم خورشت و۳۰۰گرم چلو کره ایرانی
چلو قیمه سیب زمینی (اقتصادی)
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰گرم کاهو و خیار گوجه زیتون ذرت هویج
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیرکوزه ای محلی

ماست  موسیرکوزه ای محلی
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

تک نفره
سوپ جو
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

تک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

مشکی

۱۲,۰۰۰ تومان

زرد

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

مشکی

۱۸,۰۰۰ تومان

زرد

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

سیب

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمو

دلستر خانواده لیمو
۱۶,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده استوایی

دلستر خانواده استوایی
۱۶,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی لیمو

دلستر قوطی لیمو
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی استوایی

دلستر قوطی استوایی
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی تلخ

دلستر قوطی تلخ
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

دوغ محلی (کوچک)

دوغ محلی (کوچک)
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی لاله خانواده

دوغ سنتی لاله خانواده
۳۵,۰۰۰ تومان