جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران مزه (توانیر)

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ شیشلیک شاندیر ۵۰۰-۴۵۰گرمی برنج ایرانی درجه یک ۴۰۰-۳۵۰ گرم گوجه کبابی لیمو ترش فلفل کبابی پیاز کبابی
چلوکباب شیشلیک شاندیز
۳۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز

۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره همراه ۴۰۰-۳۵۰ گرم برنج درجه یک ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو ترش, پیاز کبابی
چلو کباب فیله ممتاز
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ راسته بره ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو, پیاز کبابی
چلو کباب برگ ممتاز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۳۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو ...
چلو کباب بختیاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,...
چلو کباب وزیری ممتاز
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک (با دورچین)

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ شیشلیک شاندیز، دورچین فصل، پوره، لیموترش، فلفل کبابی، گوجه کبابی، پیاز کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۳۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)

یک عدد گردن گوسفندی سس پز ۵۰۰گرم الی ۶۰۰گرم، دورچین فصل به همراه پوره , یک عددنان لواش
خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)
۲۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گوشت راسته و فیله بره همراه با دورچین فصل به همراه پوره، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو یا نارنج، یک عدد نا...
خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)
۲۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)
۲۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره , لیمو یا نارنج...
خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)
۳۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، دورچین فصل به همراه پوره, لیمو یا نارنج , یک عدد نان لو...
خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره , لیمو یا نارنج , یک عدد...
خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)
۲۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره , لیمو یا نارنج, یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ (با دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، دورچین فصل به همراه پوره، یک عدد نان لواش
خوراک ران مرغ (با دورچین)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی کبابی، دورچین فصل به همراه پوره , لیمو یا نارنج, یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)
۱۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰گرمی سرخ شده، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)
۱۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲ تکه ۴۵۰ گرم فیله مرغ و سینه مرغ، دورچین فصل به همراه پوره، خیارشور و گوجه خام، یک عدد نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین فصل به همراه پوره یک عدد نان لواش
خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)
۲۹۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کدو، هویج، لبو یا گل کلم یا قارچ ۱۰۰ گرم پوره سیب زمینی, لیمو یا نارنج
بشقاب سبزیجات
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک (بدون دورچین)

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ شیشلیک شاندیز ۴۵۰تا ۵۰۰ گرمی، به همراه گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پیاز کبابی
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۲۵۸,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی (بدون دورچین)

یک عدد گردن گوسفندی سس پز ۵۰۰-۶۰۰ گرمی، خیار شور، لیمو یا نارنج
گردن گوسفندی (بدون دورچین)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره، بدون دورچین
کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین
کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین
کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)
۲۷۸,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، بدون دورچین
کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، بدون دورچین
کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، بدون دورچین
جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، بدون دورچین
جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (بدون دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، بدون دورچین
ران مرغ (بدون دورچین)
۸۸,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی کبابی، بدون دورچین
ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی سرخ شده، بدون دورچین
ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، بدون دورچین
ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

گوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ، نصف گوجه کبابی (۵ عدد)
گوجه کباب (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کوفته

۲ عدد کوفته ۱۷۰ گرمی، به همراه سس مخصوص، یک عدد نان لواش
کوفته
۱۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی , ۲۰-۳۰گرم زرشک ,
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۵۰۰-۶۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
چلو گردن گوسفندی
۲۷۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۵۰۰-۶۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰-۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۲۸۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۹۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلاکبابی ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی خاص ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰گرمی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو مرغ (ران)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم خورشت، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی(ظروف ماکرو)
چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ -۴۰۰گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۳۵۰ -۴۰۰گرم با برنج ایرانی, ۲۰-۳۰گرم زرشک
زرشک پلو
۵۳,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی( ظروف ماکرو)
خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۳۰۰ گرم، جو پوست کنده شده، رب گوجه، سبزیجات معطر
سوپ جو
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو, ابغوره
سالاد شیرازی
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار ساده

۲۰۰ گرم ماست و خیار، کاکوتی، نعنا
ماست و خیار ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۲۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

۳۰۰ گرم پوره سیب زمینی
پوره سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

نان لواش (یک عدد)

۵ عدد
نان لواش (یک عدد)
۱,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

ظرف ماکروفری

ظرف ماکروفری
۸,۰۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال
پک قاشق و چنگال
۳,۰۰۰ تومان

قابلمه آلومینیومی

با قابلیت گرم کردن
قابلمه آلومینیومی
۲۰,۰۰۰ تومان

ظرف پیرکس

ظرف انتخابی شما
ظرف پیرکس

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان