جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران مزه (سهروردی)

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی.بدون نان
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی. بدون نان
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، بدون نان
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک شاندیز

چلوکباب شیشلیک شاندیز یک سیخ کباب شیشلیگ ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرمی همراه با ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج ایرانی درجه یک با گوجه کبابی فلفل کبابی پی...
چلو کباب شیشلیک شاندیز
۳۰۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز

یک سیخ کباب فیله ۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، بدون نان
چلو کباب فیله ممتاز
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی. بدون نان
چلو کباب برگ ممتاز
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۳۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی.بدون...
چلو کباب بختیاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم الی ۴۰۰برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبا...
چلو کباب وزیری ممتاز
۲۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی.بدون نان
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی. بدون نان
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی.بدون نان
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک (با دورچین)

خوراک شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرمی همراه با دورچین فصل به اضافه ی پوره سیب زمینی و دو بسته نان لواش
خوراک شیشلیک شاندیز
۳۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی
خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)
۲۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)

ک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرم گوشت راسته دورچین فصل،به اضافه پوره سیب زمینی یک عدد نان لواش
خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)
۲۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نا...
خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)
۳۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، دورچین فصل، به اضافه پوره سیب زمینی یک عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه دورچین فصل یک عدد نان لواش
خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ (با دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک ران مرغ (با دورچین)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرمی خالص کبابی، دورچین متغیر، پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰گرمی خالص سرخ شده، دورچین متغیر، به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۴۵۰ گرم فیله مرغ و سینه مرغ (۲ تکه)، دورچین فصل، به اضافه پوره سیب زمینی یک عدد نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین فصل به اضافه پوره سیب زمینی، یک عدد نان لواش
خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)
۲۹۲,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کدو، هویج، گل کلم، ۳۰۰ گرم پوره سیب زمینی
بشقاب سبزیجات
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک (بدون دورچین)

کباب شیشلیگ شاندیز (بدون دورچین)

سیخ کباب شیشلیگ شاندیز ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو
کباب شیشلیگ شاندیز (بدون دورچین)
۲۵۳,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی
گردن گوسفندی (بدون دورچین)
۲۲۳,۰۰۰ تومان

کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)

ک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرم گوشت تیکه ای راسته و فیله بره
کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی
کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی
کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)
۲۶۳,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ
کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی
کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۹۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰ گرمی
جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)
۹۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی
جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (بدون دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز
ران مرغ (بدون دورچین)
۸۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۴۵۰گرمی خالص کبابی
ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ الی ۳۵۰گرمی، خالص سرخ شده
ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی
ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)
۲۴۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

خوراک کتلت گوشت

۳ تکه کتلت گوشت ۸۰گرمی، دورچین روز
خوراک کتلت گوشت
۱۰۴,۰۰۰ تومان

کوفته

۲ تکه کوفته ۱۷۰ گرمی، به همراه سس مخصوص کوفته، یک عدد نان لواش
کوفته
۱۰۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، بدون نان
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم باقالی پلو، ۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی
چلو گردن گوسفندی
۲۷۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۹۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرمی خالص کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، بدون نان
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ گرمی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو مرغ (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو
۵۳,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی
خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت کرفس، ۷۰ گرم گوشت گوساله (ظروف مایکروویو)
خورشت کرفس (بدون برنج)
۹۱,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت فسنجان با ران مرغ

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی .بدون نان
چلو خورشت فسنجان با ران مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۳۰۰ گرم خورشت کرفس، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو خورشت کرفس
۱۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار ساده

۲۰۰ گرم ماست و خیار، کاکوتی، نعنا
ماست و خیار ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

۳۰۰گرم پوره سیب زمینی
پوره سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

ظرف ماکروفری

قابلیت استفاده در مایکروویو
ظرف ماکروفری
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نصف نان لواش
نان (اضافه)
ناموجود

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال
۳,۰۰۰ تومان

ظرف پیرکس

ظرف انتخابی شما
ظرف پیرکس

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

قابلمه آلمینیومی

ظرف انتخابی شما، با قابلیت گرم کردن
قابلمه آلمینیومی
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیتر، دوغ تندیس
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر - دسانی
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان