جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران نارنج (۱۷ شهریور)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرمی)

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰-۴۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۵۰ گرمی میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه نگینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گو...
چلو کباب سلطانی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوج...
چلو کباب وزیری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۵۰ گرمی میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه نگینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۵۰تا۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۹۰۰ گرم جوجه چند روزه کامل با استخوان، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰تا۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، ، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمین...
خوراک کباب سلطانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی...
خوراک کباب وزیری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۵۰ گرمی میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، ی...
خوراک کباب لقمه نگینی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۰۰ گرمی)

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۹۰۰ گرم جوجه چند روزه کامل با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۰۰-۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک گردن
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، دورچین:خیارشور سیب زمینی، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰-۴۵۰ گرم ران مرغ، دورچین: سیب زمینی، خیارشور، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی ماهی قزل آلا

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی ماهی قزل آلا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۰۰-۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰-۴۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰-۴۵۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گردن گوسفندی

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گردن گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

۴۰۰-۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کوفته

یک عدد کوفته ۲۵۰-۳۰۰ گرمی شکم پر با مغز آلو، برنج، لپه، گوشت، سبزی معطر، یک بسته نان لواش
کوفته
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰تا۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست خیار

۱۳۰ گرم ماست خیار دست ساز
ماست خیار
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده شرکتی

زیتون پرورده محلی ۱۰۰گرمی
زیتون پرورده شرکتی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ

۳۳۰ گرم سوپ
سوپ
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۳۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، نعناع، آبلیمو
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان