جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نا...
خوراک کباب وزیری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو جوجه کباب ویژه (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب ترش

۲۵۰گرم فیله گوسفندی مزه دار شده و دورچین مخصوص
چلوکباب ترش
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب فسنجانی(ترش)

۳۰۰گرم ران مرغ بدون استخوان مزه دار شده و دورچین مخصوص
چلوجوجه کباب فسنجانی(ترش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ گوسفندی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب لقمه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده اعیونی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب کوبیده اعیونی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب نگینی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب وزیری
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، لیمو، پیاز، جعفری، ریحان
چلو کباب بناب
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۱۰۰ گرم گوشت فیله گوساله، ۱۲۰ گرم گوشت سینه مرغ، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس سرآشپز

یک سیخ کباب بختیاری ۱۵۰ گرم گوشت فیله گوسفندی، ۱۵۰ گرم گوشت سینه مرغ، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، ۳۶۰گ...
چلو کباب میکس سرآشپز
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده حاج ذبیح

۲ سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب کوبیده حاج ذبیح
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مخصوص فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو کباب سلطانی
۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو جوجه کباب ویژه (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (فسقلی)

یک سیخ جوجه ارگانیک خرد شده ۸۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، گوجه
چلو جوجه کباب با استخوان (فسقلی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ترش

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی مزه دار شده و دورچین مخصوص
خوراک کباب ترش
۳۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی(ترش)

۳۰۰گرم ران مرغ بدون استخوان مزه دار شده و دورچین مخصوص
خوراک جوجه کباب فسنجانی(ترش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۰۰گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد ن...
خوراک کباب سلطانی
۳۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نا...
خوراک کباب وزیری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۱۵۰ گرم گوشت فیله 'گوسفندی، ۱۵۰ گرم گوشت سینه مرغ، ریحان، یک عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ریحان، یک عدد نان لواش
خوراک کباب بناب
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، ریحان، یک عدد نان لواش
خوراک کباب نگینی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده اعیونی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک عدد نان لواش
کباب کوبیده اعیونی (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰گرمی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰گرمی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان نمونه

یک سیخ جوجه ارگانیک خردشده ۸۰۰گرمی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان نمونه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ کرده،۴۵۰تا ۵۰۰گرمی به همراه سیب زمینی سرخ شده ویک ظرف سس مرغ یک عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی مخصوص میکس نمونه

یک سیخ کباب لقمه ۲۵۰گرمی یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۰۰گرمی یک سیخ کباب برگ 'گوسفندی ۳۰۰گرمی یک سیخ گوجه، یک پرس برنج
سینی مخصوص میکس نمونه
۵۸۰,۰۰۰ تومان

سینی جوجه نمونه

یک سیخ جوجه کباب با استخوان، یک سیخ جوجه کباب ران، یک سیخ جوجه کباب سینه یک سیخ گوجه، یک پرس برنج
سینی جوجه نمونه
۵۰۰,۰۰۰ تومان

سینی کوبیده نمونه

۲ سیخ کباب کوبیده اعیونی۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب نگینی۳۰۰گرمی ، یک سیخ کباب لقمه۲۵۰گرمی، یک سیخ گوجه، یک پرس برنج
سینی کوبیده نمونه
۵۰۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده۴۵۰ تا ۵۰۰گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، یک ظرف سس مرغ، ۳۶۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۷۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۷۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۶۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۴۰ گرم خورشت قورمه سبزی ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۴۰ گرم خورشت قورمه سبزی ۱۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۴۰ گرم خورشت قورمه سبزی ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۴۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی ۱۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۴۰ گرم خورشت قیمه بادمجان ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۴۰ گرم خورشت قیمه بادمجان ۱۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه میکس

۲۴۰ گرم خورشت میکس ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه میکس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه میکس (اضافه)

۲۴۰ گرم خورشت میکس ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه میکس (اضافه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا سرخ شده، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قز آلا کبابی

۴۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، ترشی کلم، ریحان، پیاز، جعفری، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قز آلا کبابی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

ته چین

ته چین مرغ

۳۵۰گرم ران مرغ ریش ریش شده، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی .خلال بادام و پسته و زعفران و زرشک
ته چین مرغ
۲۹۰,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

۲۰۰ گرم ماهیچه گوساله ریش ریش شده .۳۶۰گرم برنج ایرانی .خلال پسته و بادام و زعفران و زرشک
ته چین گوشت
۳۱۰,۰۰۰ تومان

ته چین میکس

۱۰۰ گرم ماهیچه گوساله ریش ریش شده، ۱/۲ ران مرغ .۳۶۰گرم برنج ایرانی .خلال پسته و بادام و زرشک و زعفران
ته چین میکس
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون شور

تک نفره
زیتون شور
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ (نیم کیلو)

نیم کیلو، جو، سینه مرغ ریش ریش شده
سوپ (نیم کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل ویژه (یک نفره)

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، نان تست اسلایسی، فیله مرغ گریل شده، ذرت، هویج، سس
سالاد فصل ویژه (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار گوجه پیاز ابلیمو
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

تک نفره
ماست موسیر محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار محلی

تک نفره
ماست و خیار محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

تک نفره
زیتون پرورده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی ۵ عدد نصف
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

شیشه آبعلی
دوغ محلی کوچک
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان