جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

رستوران نمونه (نارون)

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب کوبیده فیله گوساله، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه (ران)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب ران مرغ، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه (ران)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شاندیز ویژه

یک سیخ ۴۵۰ گرمی کباب شیشلیک با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب شاندیز ویژه
۲۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه نمونه

۲ تکه ۱۸۰ گرمی کباب شاندیز، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، ۲ تکه کباب لاری ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب ویژه نمونه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لاری

یک سیخ ۳۰۰ گرم فیله رول شده کبابی، پنیر مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ ۲۸۰ گرمی کباب چنجه فیله گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب چنجه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تکه ماستی ویژه

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب راسته گوسفندی طعم دار شده (زعفران و ادویه مخصوص و ماست)، گوجه کبابی، لیموترش، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب تکه ماستی ویژه
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ ۳۸۰ گرمی فیله گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب کوبیده
۱۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ویژه

یک سیخ ۲۰۰ گرمی فیله مرغ زعفرانی، ۱۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب بختیاری ویژه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده حاج حسین

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب کوبیده حاج حسین
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه (ران بدون استخوان)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب ران مرغ مزه دار شده با سبزیجات، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب ویژه (ران بدون استخوان)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه (سینه)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب ویژه (سینه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

برنج قالبی

۴۰۰ گرم برنج قالبی ایرانی
برنج قالبی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شاندیز ویژه

یک سیخ ۴۵۰ گرمی کباب شیشلیک راسته گوسفندی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزیجات، نان لواش
خوراک کباب شاندیز ویژه
۲۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ویژه

یک سیخ ۲۱۰ گرمی کباب فیله گوساله، یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده گوشت، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب سلطانی ویژه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لاری

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب فیله رول شده، پنیر مخصوص، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب لاری
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب فیله گوشت، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب فیله
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه حاج حسین

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب فیله گوساله، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب چنجه حاج حسین
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تکه ماستی ویژه

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب راسته گوسفندی طعم دار شده (زعفران و ادویه مخصوص وماست)، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب تکه ماستی ویژه
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه

یک سیخ ۲۱۰ گرمی کباب برگ فیله، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب برگ ویژه
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب کوبیده فیله گوساله، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ویژه

یک سیخ ۲۰۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، یک سیخ ۱۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب بختیاری ویژه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده حاج حسین

یک سیخ ۳۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک کباب کوبیده حاج حسین
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه (ران)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب ران مرغ، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه (ران)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه (سینه)

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب سینه مرغ، گوجه کبابی، لیموترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه (سینه)
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، لیموترش، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سس پز

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم ایرانی، لیموترش
چلو ماهی قزل آلا
۱۹۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم میرزا قاسمی، لیموترش، نان لواش
میرزا قاسمی
۵۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰ گرم کشک بادمجان، لیموترش، نان لواش
کشک بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه نثار مخصوص

۱۸۰ گرم مغز ران گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۱۶۰ گرم فیله مرغ، گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استیک

جرمن استیک

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم مرغ، لیموترش، سبزیجات، نان لواش
جرمن استیک
۲۶۵,۰۰۰ تومان

استیک گوشت

۳۰۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، لیموترش، سبزیجات
استیک گوشت
۲۹۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ با سس پنیر

۴۰۰ گرم شنیسل مرغ، سس قارچ، لیموترش، سبزیجات
استیک مرغ با سس پنیر
۱۷۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

شنیسل مرغ

۳۵۰ گرم سینه مرغ، لیموترش، نان لواش
شنیسل مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی با سس تارتار

۳۰۰ گرم سینه مرغ، لیموترش، سبزیجات، نان لواش
جوجه چینی با سس تارتار
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی

۴۵۰ گرم شنیسل ماهی قزل آلا سرخ شده، لیموترش، نان لواش
خوراک شنیسل ماهی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ مخصوص

جو پرک، جعفری، هویج، آب گوشت (یک نفره)
سوپ مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، کلم قرمز، ذرت، جوانه ماش، زیتون، سس تک نفره (یک نفره)
سالاد فصل
۲۶,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

دست ساز (یک نفره)
بورانی بادمجان
۲۹,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز (یک نفره)
ماست و خیار
۲۴,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

دست ساز (یک نفره)
بورانی اسفناج
۲۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

دست ساز (یک نفره)
زیتون پرورده
۳۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۶,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۵۰۰ تومان