جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران و کترینگ میزبان

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو جوجه کباب
۵
۸۷,۸۰۰ ۸۳,۴۱۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب کوبیده
۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سرآشپز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب سرآشپز
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعف...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب برگ معمولی
۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

چلو کباب میکس برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جع...
چلو کباب میکس برگ
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ جوجه کباب ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب بختیاری
۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۵,۸۵۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب لقمه
۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۰,۱۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو جوجه کباب
۵
۸۷,۸۰۰ ۸۳,۴۱۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۵
۱۰۰,۹۰۰ ۹۵,۸۵۵ تومان

چلو جوجه کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بصورت دورو ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لی...
چلو جوجه کباب میکس
۵
۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۱,۶۲۵ تومان

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۵
۲۴۷,۰۰۰ ۲۳۴,۶۵۰ تومان

چلو گوشت

۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سس پز (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو مرغ سرخ کرده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ کرده (ران)
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

چلو پاچین

۴۰۰ گرمی کتف مرغ (۷ عدد)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو پاچین
۵
۸۸,۹۰۰ ۸۴,۴۵۵ تومان

چلو کباب

چلو کباب سرآشپز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب سرآشپز
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعف...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب برگ معمولی
۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۷۷,۶۵۰ تومان

چلو کباب میکس برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جع...
چلو کباب میکس برگ
۵
۱۸۲,۰۰۰ ۱۷۲,۹۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ جوجه کباب ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب بختیاری
۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۵,۸۵۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب لقمه
۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۰,۱۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو جوجه کباب
۵
۸۷,۸۰۰ ۸۳,۴۱۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۵
۱۰۰,۹۰۰ ۹۵,۸۵۵ تومان

چلو جوجه کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بصورت دورو ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، پیاز جعفری، لی...
چلو جوجه کباب میکس
۵
۱۱۷,۵۰۰ ۱۱۱,۶۲۵ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده (نیم پرس)

۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده (نیم پرس)
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سرآشپز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۵۰ گرم جوجه کباب، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب سرآشپز
۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۵۰گرمیگوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب سلطانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب برگ معمولی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۵۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب میکس برگ
۱۴۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ جوجه کباب ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب لقمه
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک کباب کوبیده
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۲۰گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو،
خوراک جوجه کباب
۵۱,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۴,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بصورت دورو ۳۲۰گرمی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک جوجه کباب میکس
۸۱,۳۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک ماهیچه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک گوشت
۱۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ کرده

۵۰۰گرم ران مرغ سرخ کرده، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک مرغ سرخ کرده
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۵۰۰گرم ران مرغ سس پز، گوجه، پیاز جعفری، لیمو، کره
خوراک مرغ سس پز
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۴۰۰ گرم کتف مرغ (۷ عدد)
خوراک پاچین
۵۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ (یک عددی)
گوجه کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۵
۲۴۷,۰۰۰ ۲۳۴,۶۵۰ تومان

چلو گوشت

۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۹۷,۶۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سس پز (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو مرغ سرخ کرده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ کرده (ران)
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

چلو پاچین

۴۰۰ گرمی کتف مرغ (۷ عدد)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو پاچین
۵
۸۸,۹۰۰ ۸۴,۴۵۵ تومان

ته چین مرغ

۴۵۰ گرم ته چین قالبی سینه مرغ لاپلو با برنج ایرانی
ته چین مرغ
ناموجود

خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۷۵ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۵ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

خورشت قیمه (اضافه)

۲۰۰ خورشت قیمه، ۷۵ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه (اضافه)
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۵ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
ناموجود

پیش غذا و سالاد

سوپ (۲ کیلوگرم)

آب مرغ، جو، هویج، جعفری
سوپ (2 کیلوگرم)
ناموجود

ماست موسیر

شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
ناموجود

ماست ساده

شرکتی (یک نفره)
ماست ساده
ناموجود

ترشی

شرکتی (یک نفره)
ترشی
ناموجود

سالاد فصل

شرکتی (یک نفره)
سالاد فصل
ناموجود

زیتون پرورده

شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
ناموجود

زیتون شور

شرکتی (یک نفره)
زیتون شور
ناموجود

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۸۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمویی

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمویی

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان