جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

سوشی خونه (اقدسیه)

پر‌طرفدارها

سوشی باکس سه

کریسپی شریمپ ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، کالیفرنیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
سوشی باکس سه
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس یک

گلناز ۴ تکه، سالمن رول ۴ تکه، کریزی سالمن ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس یک
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هشت

کریسپی شریمپ ۴ تکه، مجیک رول ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه
سوشی باکس هشت
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی ویژه

تماکی بیف ماشروم۲ تکه

تماکی بیف ماشروم2 تکه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوشی ۱ تکه

پیتزا سوشی 1 تکه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی برگر ۱ تکه

سوشی برگر 1 تکه
۳۶۰,۰۰۰ تومان

تماکی کریسپی شریمپ ۲ تکه

تماکی کریسپی شریمپ 2 تکه
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تماکی سالمن ۲ تکه

تماکی سالمن 2 تکه
۲۶۰,۰۰۰ تومان

تماکی وج ۲ تکه

تماکی وج 2 تکه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

گونکان اسپایسی تنا ۲ تکه

گونکان اسپایسی تنا 2 تکه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

گونکان اسپایسی سالمن ۲ تکه

گونکان اسپایسی سالمن 2 تکه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

گونکان تنا مایو۲ تکه

گونکان تنا مایو2 تکه
۲۶۰,۰۰۰ تومان

گونکان سالمن مایو ۲ تکه

گونکان سالمن مایو 2 تکه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

گونکان موبیکو ۲تکه

گونکان موبیکو 2تکه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

نیگری ابی ۳ تکه

نیگری ابی 3 تکه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیگری تنا ۳ تکه

نیگری تنا 3 تکه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

نیگری سالمن ۳ تکه

نیگری سالمن 3 تکه
۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیگری فراید ابی ۳ تکه

نیگری فراید ابی 3 تکه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

نیگری کرب ۳ تکه

نیگری کرب 3 تکه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

ساشیمی تنا ۵ تکه

ساشیمی تنا 5 تکه
۳۸۰,۰۰۰ تومان

ساشیمی کرب ۵ تکه

ساشیمی کرب 5 تکه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

ساشیمی میگو ۵ تکه

ساشیمی میگو 5 تکه
۳۳۰,۰۰۰ تومان

ساشیمی سالمن ۵ تکه

ساشیمی سالمن 5 تکه
۴۰۵,۰۰۰ تومان

غذاهای گریل شده

بال و کتف گریل

بال و کتف گریل
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ گریل

سینه مرغ گریل
۲۶۰,۰۰۰ تومان

شیر ماهی گریل

شیر ماهی گریل
۳۷۸,۰۰۰ تومان

پپر استیک

پپر استیک
۳۳۰,۰۰۰ تومان

سالمن نروژ گریل

سالمن نروژ گریل
۳۸۸,۰۰۰ تومان

گارلیک استیک

گارلیک استیک
۳۳۵,۰۰۰ تومان

تی بن استیک

تی بن استیک
۳۵۸,۰۰۰ تومان

ریب استیک

ریب استیک
۳۶۰,۰۰۰ تومان

لم چاپس ۶ دنده

لم چاپس 6 دنده
۳۵۰,۰۰۰ تومان

میگو گریل

میگو گریل
۳۷۰,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس استیک ۲ تا ۳ نفره

بشقاب میکس استیک 2 تا 3 نفره
۹۵۰,۰۰۰ تومان

پک میکس سوشی و غذا

بنتو باکس ۱

کراکادو ۴ تکه، کریسپی شریمپ ۴ تکه، تاتس ۱ تکه، برنج سرخ شده با مرغ، اسپرینگ رول ۳ تکه
بنتو باکس 1
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس ۲

مجیک رول ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، تاتس ۱ تکه، نودل مرغ، اوشی پن ۳ تکه
بنتو باکس 2
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس ۳

کالیفرنیا ۴ تکه، تورچ سالمن۴ تکه، تاتس ۱ تکه، مرغ ترش و شیرین، اگه نوری ۳ تکه
بنتو باکس 3
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس۴

کراکادو ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، تاتس ۱ تکه، مرغ با سس تریاکی، بال مرغ تای ۳ تکه
بنتو باکس4
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بنتو باکس ۵

سالمن آواکادو ۴ تکه، سالمن توگاراشی ۴ تکه، تاتس ۱ تکه، مرغ پرتقالی، بال مرغ ژاپنی ۳ تکه
بنتو باکس 5
۳۰۰,۰۰۰ تومان

دسر

چیز کیک ژاپنی

چیز کیک ژاپنی
۶۰,۰۰۰ تومان

موچی بزرگ ژاپنی

یک عدد شیرینی ژاپنی با خمیر برنج و خمیر لوبیا، در ۶ طعم مختلف : شکلاتی، لوتوس، براونی، توت فرنگی، کیندر ( یک مدل شکلات)، توت فرنگی...
موچی بزرگ ژاپنی
۶۰,۰۰۰ تومان

سوشی های vip

گوکو سوشی ( ۲ تکه )

گوکو سوشی ( 2 تکه )
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی سبز ( وجترین )

کرانچ ماکی

کرانچ ماکی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

وجی ماکی

وجی ماکی
۱۹۷,۰۰۰ تومان

اواکادو ماکی

اواکادو ماکی
۱۹۳,۰۰۰ تومان

پک میکس غذا

میل باکس یک

شریمپ واسابی، بیف منگولین، مرغ ترش و شیرین، برنج سرخ شده
میل باکس یک
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس دو

میگو ترش و شیرین، نودل گوشت، مرغ پرتقالی، برنج سرخ شد
میل باکس دو
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس سه

نودل میگو، چاپسویی گوشت، مرغ با فلفل و سبزیجات، برنج سرخ شده
میل باکس سه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس چهار

میگو سوخاری، گارلیک بیف، مرغ با سس تریاکی، نودل سبزیجات
میل باکس چهار
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس پنج

چاپسویی میگو، مرغ ترش و شیرین، برنج سرخ شده
میل باکس پنج
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس شش

گارلیک بیف، مرغ پرتقالی، برنج سرخ شده
میل باکس شش
۲۸۰,۰۰۰ تومان

میل باکس هفت

مرغ با سس کاری زرد، میگو با سس تریاکی، نودل سبزیجات
میل باکس هفت
۲۸۰,۰۰۰ تومان

وجترین میل باکس

چاپسویی سبزیجات، نودل سبزیجات، برنج سرخ شده با سبزیجات، اسپرینگ رول
وجترین میل باکس
۲۸۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس

سوشی باکس نه

۴ تکه سوشی گلناز، ۴ تکه سوشی سالمن، ۴ تکه سوشی کریزی سالمن، ۴ تکه سوشی کریسپی پلاس، ۲ تکه پیش غذا تاتس
سوشی باکس نه
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس یک

گلناز ۴ تکه، سالمن رول ۴ تکه، کریزی سالمن ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس یک
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس دو

تورچ سالمن ۴ تکه، جوکی ابی ۴ تکه، فتوماکی، اگه ماکی گرم ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس دو
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس سه

کریسپی شریمپ ۴ تکه، دراگون رول ۴ تکه، کالیفرنیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
سوشی باکس سه
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس چهار

ابی ماکی ۴ تکه، دراگون ۴ تکه، مجیک رول ۴ تکه، ماکی سالمن ۴ تکه، تاتس ۲ تکه
سوشی باکس چهار
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس پنج

بیف تریاکی ۴ تکه، چیکن تریاکی ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
سوشی باکس  پنج
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس شش

۴ تکه دراگون، ۴ تکه مجیک رول، ۴ تکه ابی ماکی، ۴ تکه تنا ماکی، ۲ تکه پیش غذا اگه نوری
سوشی باکس شش
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هفت

فیلادلفیا ۴ تکه، کریسپی کالیفرنیا ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه
سوشی باکس  هفت
۳۹۰,۰۰۰ تومان

سوشی باکس هشت

کریسپی شریمپ ۴ تکه، مجیک رول ۴ تکه، کرانچی رول ۴ تکه، کریسپی پلاس ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه
سوشی باکس هشت
۳۹۰,۰۰۰ تومان

وجترین سوشی باکس یک

کریسپی وج ۴ تکه، رد چیلی ۴ تکه، کرانچ ماچ گرم ۴ تکه، ماکی سبزیجات ۴ تکه، اسپرینگ رول ۲ تکه
وجترین سوشی باکس یک
۲۹۰,۰۰۰ تومان

وجترین سوشی باکس دو

مارو ماکی ۴ تکه، کاپاماکی ۴ تکه، ناسو رول ۴ تکه، گرین رول ۴ تکه، اوشی پن ۲ تکه
وجترین سوشی باکس دو
۲۹۰,۰۰۰ تومان

پک میکس پیش غذا

زنسای باکس یک

اوشی پن ۲ تکه، تاتس ۲ تکه، بال مرغ ژاپنی ۳ تکه، سالاد جوانه
زنسای باکس یک
۲۵۰,۰۰۰ تومان

زنسای باکس دو

اسپرینگ رول ۴ تکه، اگه نوری ۲ تکه، بال مرغ پرتقالی ۳ تکه، کیمچی
زنسای باکس دو
۲۵۰,۰۰۰ تومان

غذای آسیایی

برنج ساده ژاپنی

برنج ساده ژاپنی
۷۵,۰۰۰ تومان

نودل ساده مامی

نودل ساده مامی
۸۰,۰۰۰ تومان

رامن سبزیجات

رامن سبزیجات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نودل با سبزیجات

نودل با سبزیجات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل باسبزیجات

کریسپی نودل باسبزیجات
۱۴۰,۰۰۰ تومان

رامن مرغ

رامن مرغ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

نودل با مرغ

نودل با مرغ
۱۹۸,۰۰۰ تومان

رامن ماهی

رامن ماهی
۱۹۸,۰۰۰ تومان

نودل با ماهی

نودل با ماهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی تریاکی

ماهی تریاکی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

رامن میگو

رامن میگو
۱۹۰,۰۰۰ تومان

نودل با میگو

نودل با میگو
۱۸۸,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل با مرغ

کریسپی نودل با مرغ
۲۰۵,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل با ماهی

کریسپی نودل با ماهی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل با میگو

کریسپی نودل با میگو
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن کاتسو

چیکن کاتسو
۲۶۸,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده با ماهی

برنج سرخ شده با ماهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی با سس ترش و شیرین

ماهی با سس ترش و شیرین
۲۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی با سس کاری زرد

ماهی با سس کاری زرد
۲۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی با فلفل و سبزیجات

ماهی با فلفل و سبزیجات
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی با سس تریاکی

ماهی با سس تریاکی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چاپسویی ماهی

چاپسویی ماهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

رامن گوشت

رامن گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

نودل با گوشت

نودل با گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل با گوشت

کریسپی نودل با گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

شابو شابو

شابو شابو
۲۵۰,۰۰۰ تومان

اوشن کاتسو

اوشن کاتسو
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سالمن تریاکی با کرانچ رایس

سالمن تریاکی با کرانچ رایس
۳۸۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل سبزیجات

اگ نودل سبزیجات
۱۴۵,۰۰۰ تومان

اگ نودل مرغ

اگ نودل مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل گوشت

اگ نودل گوشت
۲۲۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل میگو

اگ نودل میگو
۲۲۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل اسکویید

اگ نودل اسکویید
۳۲۰,۰۰۰ تومان

اگ نودل ماهی

اگ نودل ماهی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماهی با سس پرتقال

ماهی، سس پرتقال
ماهی با سس پرتقال
۲۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی با سس کاری سبز

ماهی، سس کاری
ماهی با سس کاری سبز
۲۰۵,۰۰۰ تومان

بیف منگولیون

گوشت گوساله، بروکلی، کلم، هویج، پیازچه
بیف منگولیون
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن منگولیون

مرغ، بروکلی، فلفل دلمه ای، هویج، پیازچه
چیکن منگولیون
۲۳۰,۰۰۰ تومان

شریمپ واسابی

شریمپ واسابی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۷ تکه میگو سوخاری با نودل، سس تای
میگو سوخاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان

میکس کاتسو

انواع ماهی سوخاری شده، سس ویژه
میکس کاتسو
۲۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ با سس ترش و شیرین

مرغ، سس ترش و شیرین
مرغ با سس ترش و شیرین
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ با سس پرتقال

مرغ، سس پرتقال
مرغ با سس پرتقال
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ با سس کاری زرد

مرغ، قارچ، خامه، سس کاری زرد
مرغ با سس کاری زرد
۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ با سس کاری سبز

مرغ، بادمجان، فلفل دلمه ای، سس کاری سبز
مرغ با سس کاری سبز
۲۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ با سس تریاکی

فیله مرغ اسلایس شده، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس تریاکی
مرغ با سس تریاکی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ با فلفل و سبزیجات

فیله مرغ اسلایس شده، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس مخصوص
مرغ با فلفل و سبزیجات
۲۲۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس ترش و شیرین

میگو پفکی، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس ترش و شیرین
میگو با سس ترش و شیرین
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس پرتقال

میگو، سس پرتقال
میگو با سس پرتقال
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس کاری زرد

میگو، سس کاری
میگو با سس کاری زرد
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس کاری سبز

میگو، سس کاری سبز
میگو با سس کاری سبز
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میگو با سس تریاکی

میگو پفکی، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس تریاکی
میگو با سس تریاکی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میگو با فلفل و سبزیجات

میگو، فلفل، سبزیجات
میگو با فلفل و سبزیجات
۲۱۰,۰۰۰ تومان

گوشت با سس ترش و شیرین

گوشت فیله گوساله، سس ترش و شیرین
گوشت با سس ترش و شیرین
۱۹۸,۰۰۰ تومان

گوشت با سس پرتقال

گوشت فیله گوساله، سس پرتقال
گوشت با سس پرتقال
۱۹۸,۰۰۰ تومان

گوشت با سس کاری زرد

گوشت فیله گوساله، سس کاری زرد
گوشت با سس کاری زرد
۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوشت با سس کاری سبز

گوشت فیله گوساله، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس کاری سبز
گوشت با سس کاری سبز
۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوشت با سس تریاکی

گوشت فیله گوساله، سس تریاکی
گوشت با سس تریاکی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت با فلفل و سبزیجات

گوشت فیله گوساله، فلفل دلمه ای، کرفس، کدو، فلفل سیاه
گوشت با فلفل و سبزیجات
۱۹۸,۰۰۰ تومان

چاپسویی میگو

میگو سرخ شده، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس مخصوص
چاپسویی میگو
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چاپسویی مرغ

مرغ سرخ شده، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس مخصوص
چاپسویی مرغ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چاپسویی گوشت

گوشت فیله گوساله، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس مخصوص
چاپسویی گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چاپسویی سبزیجات

کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس مخصوص
چاپسویی سبزیجات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ با سس ویژه سبز کاری

مرغ سرخ شده، کدو، بادمجان، پیاز، فلفل دلمه ای، کرفس، سس کاری سبز
مرغ با سس ویژه سبز کاری
۲۲۵,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده

کدو، هویج اسلایس شده، سس مخصوص
برنج سرخ شده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده با مرغ

برنج سرخ شده، مرغ
برنج سرخ شده با مرغ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده با گوشت

برنج سرخ شده، گوشت فیله گوساله
برنج سرخ شده با گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

برنج سرخ شده با میگو

برنج سرخ شده، میگو
برنج سرخ شده با میگو
۱۹۵,۰۰۰ تومان

گارلیک بیف

گارلیک بیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان

سوشی (۸ تکه)

کریسپی پلاس

ناگت مرغ
کریسپی پلاس
۲۹۰,۰۰۰ تومان

اگه ماکی گرم

میگو سوخاری.پنیر.کدو.جلبک.برنج
اگه ماکی گرم
۲۸۰,۰۰۰ تومان

کانی ماکی

کانی ماکی
۲۳۲,۰۰۰ تومان

سالمن تریاکی

سالمن تریاکی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دراگون رول

جلبک، برنج، میگو سوخاری، سالمون، آواکادو، خیار
دراگون رول
۲۷۰,۰۰۰ تومان

رول سبزیجات

جلبک، برنج، هویج، کاهو، ترب، کدو، آواکادو، خیار
رول سبزیجات
۱۹۰,۰۰۰ تومان

تنا رول

برنج، جلبک، تن تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار
تنا رول
۲۷۵,۰۰۰ تومان

آگه ماکی گرم

برنج، جلبک، هویج، کاهو، پران، سالمون، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، کدو، آواکادو، خیار
آگه ماکی گرم
۲۳۰,۰۰۰ تومان

فتوماکی

جلبک، برنج، ناگت میگو، خیار، کاهو، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی
فتوماکی
۲۳۸,۰۰۰ تومان

کریزی سالمون

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو
کریزی سالمون
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سالمون آووکادو

جلبک، برنج، سالمون تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار
سالمون آووکادو
۳۱۰,۰۰۰ تومان

کالیفرنیا

جلبک، برنج، کرب، آواکادو، خیار، مایونز ژاپنی، هویج، توبیکو
کالیفرنیا
۲۷۵,۰۰۰ تومان

فیلادلفیا

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، کرپ، خیار، آواکادو، سسامی
فیلادلفیا
۲۳۰,۰۰۰ تومان

بیف تریاکی

جلبک، برنج، کاهو، فیله گوساله، خیار، سس تریاکی، سسامی
بیف تریاکی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی شریمپ

جلبک، برنج، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی
سوشی کریسپی شریمپ
۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوشی چیکن تریاکی

جلبک، برنج، کاهو، مرغ، خیار، سس تریاکی، سسامی
سوشی چیکن تریاکی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

سوباراشی

جلبک، برنج، کاهو، دو نوع کرب، خیار، آواکادو، ادویه مخصوص
سوباراشی
۲۹۲,۰۰۰ تومان

سالمن توگاراشی

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، سالمون، خیار، آواکادو، توگاراشی
سالمن توگاراشی
۲۹۸,۰۰۰ تومان

سالمن آواکادو

جلبک، برنج، سالمن تازه، پنیر فیلادلفیا، خیار، آووکادو
سالمن آواکادو
۳۱۰,۰۰۰ تومان

کرانچی رول

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی، خیار، کرب، ماهی سوخاری، پودر کرانچی
کرانچی رول
۲۴۰,۰۰۰ تومان

کاپاماکی

جلبک، برنج، خیار
کاپاماکی
۱۷۲,۰۰۰ تومان

بنجمین ماکی

جلبک، برنج، هویج
بنجمین ماکی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

کورن ماکی

جلبک، برنج، سس مخصوص، ذرت
کورن ماکی
۱۹۸,۰۰۰ تومان

کینکو ماکی

جلبک، برنج، قارچ طعم دار شده
کینکو ماکی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

آواکادو ماکی

جلبک، برنج، آووکادو
آواکادو ماکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مارو ماکی

جلبک، برنج، کدو سبز
مارو ماکی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ناسو ماکی

جلبک، برنج، بادمجان
ناسو ماکی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات ماکی

جلبک، برنج، هویج، کاهو، ترب، کدو
سبزیجات ماکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

وجی کراکادو

جلبک، برنج، کدو سوخاری، آواکادو، پنیر، خیار
وجی کراکادو
۲۰۵,۰۰۰ تومان

کرانچ ماکی گرم

جلبک، برنج، کدوسبز، هویج، خیار، پنیر، سس تریاکی
کرانچ ماکی گرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالمن ماکی

جلبک، برنج، سالمون
سالمن ماکی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

سداما (گلناز)

جلبک، برنج، توبیکو، ماساگو، سالمون، میگو تمپورا، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی
سداما (گلناز)
۲۹۰,۰۰۰ تومان

آبی واسابی

جلبک، برنج، میگو واسابی، سس مخصوص
آبی واسابی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

مجیک رول

جلبک رول، برنج، میگو براون، سس مخصوص، توگاواشی، هویج
مجیک رول
۲۵۲,۰۰۰ تومان

رد چیلی

جلبک، برنج، خیار، کدو، توگاراشی، پاپریکا، سس تند
رد چیلی
۱۹۳,۰۰۰ تومان

گرین رول

برنج، خیار، کاهو، کدو، آواکادو، شوید، سس مخصوص
گرین رول
۱۸۷,۰۰۰ تومان

کریسپی مارو

جلبک، برنج، خیار، کدو سوخاری، پودر سوخاری، سس مخصوص
کریسپی مارو
۱۹۶,۰۰۰ تومان

ناسو رول

جلبک، برنج، هویج، سس مخصوص، کدو، آوکادو، پنیر، خیار
ناسو رول
۱۹۳,۰۰۰ تومان

کریسپی وج

جلبک، برنج، هویج، کدو، خیار، پاپریکا، پنیر
کریسپی وج
۲۰۷,۰۰۰ تومان

تنا ماکی

تنا ماکی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ابی ماکی

میگو سوخاری، جلبک، برنج
ابی ماکی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

جوکی آبی

جلبک، برنج، میگو بخار پز، سس مخصوص، پودر کریسپی
جوکی آبی
۲۲۸,۰۰۰ تومان

تانجو رول سالمون

برنج، جلبک، سالمون سوخاری، پیازچه، خیار، مایونز ژاپنی، سسامی
تانجو رول سالمون
۲۷۸,۰۰۰ تومان

تانجو رول

برنج، جلبک، ماهی تن تازه
تانجو رول
۲۷۸,۰۰۰ تومان

ایواشی

جلبک، برنج، نوعی ماهی سوخاری، سبزیجات، کنجد
ایواشی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تورچ سالمن

جلبک، برنج، ماهی سوخاری، سبزیجات، کنجد
تورچ سالمن
۲۹۰,۰۰۰ تومان

گریزی سالمن

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو
گریزی سالمن
۲۹۰,۰۰۰ تومان

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

جلبک، برنج، هویج، خیار، کدو، پودر سوخاری
کریسپی کالیفرنیا (گرم)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

وجی رول

برنج، جلبک، سبزیجات سسامی
وجی رول
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سوشی سر آشپز (۸ تکه)

سداما

سداما
۲۹۰,۰۰۰ تومان

رینبو

رینبو
۲۸۰,۰۰۰ تومان

کتورول

کتورول
۲۹۵,۰۰۰ تومان

رومانسو ماکی فیلا

جلبک، برنج، میگو، سالمون دودی، پیازچه، ترب سفید، خیار، کاهو، مایونز ژاپنی، سس سیر، سس تند، سس شیرین، مایونز ژاپنی، کنجد
رومانسو ماکی فیلا
۲۹۵,۰۰۰ تومان

کوتونارو

جلبک، برنج، ماهی تن دودی، میگو بخارپز، خیار، هویج، کاهو، ماهی تن تازه، سس سبزیجات، خردل رقیق شده، شوید
کوتونارو
۳۱۰,۰۰۰ تومان

سایکونو

جلبک، برنج، سالمون دودی، پروان، قارچ، گشنیز، کاهو، پیازچه، خیار، سس کنجد، سس پنیر، سس صدف، بروکلی
سایکونو
۲۸۰,۰۰۰ تومان

تابرو ماکی گرم

جلبک، برنج، سالمون دودی، میگو سوخاری، جینجر، پنیر موزارلا، مایونز ژاپنی، سس تند و شیرین، سس تریاکی
تابرو ماکی گرم
۳۱۸,۰۰۰ تومان

بیم یو

جلبک، برنج، توگاراشی، کنجد، گوشت گوساله تریاکی، قارچ، پیازچه، سس چیلی، سس کنجد، کینوا، سس صدف
بیم یو
۲۷۵,۰۰۰ تومان

کموری

جلبک، برنج، کنجد، سالمون دودی سوخاری، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، خیار، ترب، آووکادو، سالمون دودی، مایونز ژاپنی، سس پنیر، بروکلی
کموری
۳۱۰,۰۰۰ تومان

واتاشی ماکی

جلبک، برنج، سالمون تازه، ماهی تن تازه، ماهی هالیبیات، میگو بخارپز، کنجد، بروکلی، خیار، سس باربیکیو، سس پنیر، سس تریاکی، پیازچه
واتاشی ماکی
۳۱۰,۰۰۰ تومان

کا اوری

جلبک، برنج، سالمون دودی، کاهو، خیار، بروکلی، سالمون تازه، مایونز ژاپنی، سس خردل ملایم، کینوا
کا اوری
۳۱۰,۰۰۰ تومان

آناتا رول

جلبک، برنج، توگاراشی، ساردین کریسپی، خمیر میگو، مایونز ژاپنی، لولوی قرمز، گشنیز، ترب، پاپریکا، سس سیر، بروکلی، سس سبز
آناتا رول
۲۶۰,۰۰۰ تومان

نیشیه دا

جلبک، برنج، خیار، آووکادو، میگو بخارپز، میگو سوخاری، سالمون تازه، پروان، مایونز ژاپنی، پنیر فیلادلفیا، سس تورچ، پودر بانکو
نیشیه دا
۲۹۵,۰۰۰ تومان

کراکادو

جلبک، برنج، پروان، میگو سوخاری، پنیر، توبیکو، آووکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو
کراکادو
۲۷۸,۰۰۰ تومان

گونکان (۲ تکه)

تنامایو

جلبک، برنج، مایونز ژاپنی، ماهی تن
تنامایو
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی تنا

ماهی تن، سس مایونز ژاپنی، خیار، توکاراشی
اسپایسی تنا
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نودل

نودل میگو

نودل، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، میگو، سس صدف
نودل میگو
۱۸۸,۰۰۰ تومان

نودل گوشت

نودل، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، گوشت فیله بره، سس صدف
نودل گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

نودل مرغ

نودل، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، مرغ سرخ کرده، سس صدف
نودل مرغ
۱۹۸,۰۰۰ تومان

نودل سبزیجات

نودل، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، سس صدف
نودل سبزیجات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل میگو

نودل سوخاری، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، میگو، سس صدف
کریسپی نودل میگو
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل گوشت

نودل سوخاری، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، گوشت فیله بره، سس صدف
کریسپی نودل گوشت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل مرغ

نودل سوخاری، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، مرغ سرخ کرده، سس صدف
کریسپی نودل مرغ
۲۰۵,۰۰۰ تومان

کریسپی نودل سبزیجات

نودل سوخاری، فلفل دلمه ای، کرفس، کلم بروکلی، میگو، سس صدف
کریسپی نودل سبزیجات
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

کاتسو کانی ۳ تکه

کرب سوخاری
کاتسو کانی 3 تکه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

شریمپ کاتسو ۵ تکه

میگو سوخاری بدون نودل
شریمپ کاتسو 5 تکه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سوپ تام یام سبزیجات

سوپ تام یام سبزیجات
۸۸,۰۰۰ تومان

سوپ تام یام مرغ

سوپ تام یام مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ تام یام گوشت

سوپ تام یام گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوپ تام یام میگو

سوپ تام یام میگو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

راک شریمپ تمپورا

راک شریمپ تمپورا
۳۴۸,۰۰۰ تومان

اسکویید

هشت پا سوخاری
اسکویید
۳۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سالمن آواکادو

سالاد سالمن آواکادو
۲۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فراید چیکن

سالاد فراید چیکن
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد بیف

سالاد بیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد چیکن گریل

سالاد چیکن گریل
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد اوشن

سالاد اوشن
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد بی شریمپ

سالاد بی شریمپ
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کینوا

سالاد کینوا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد کابدوز

سالاد کابدوز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کرب

سالاد کرب
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اگه نوری

جلبک سوخاری
اگه نوری

۴ تکه

۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد جوانه

انواع جوانه گندم، ماش، شبدر، کاهو، سس مخصوص
سالاد جوانه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد دریایی

کاهو، پروان، سالمون، ماهی دودی، کنجد، تبیکو
سالاد دریایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اسموک سالمن

کاهو، ریحان، سالمون دودی، خیار، گوجه گیلاسی، پیازچه، سس مخصوص
سالاد اسموک سالمن
۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپرینگ ارول (چهار تکه)

اسپرینگ رول
اسپرینگ ارول (چهار تکه)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

اوشی پن (دو تکه)

خمیر ذرت و گندم، برنج، سبزیجات، زنجبیل، سس مخصوص
اوشی پن (دو تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ نودل و سبزیجات

سوپ نودل و سبزیجات
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ میسو

سوپ میسو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

تاتس

تاتس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیمچی

سالاد کیمچی
کیمچی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

بال مرغ ژاپنی

۵ عدد بال مرغ، سس سرآشپز
بال مرغ ژاپنی
۱۳۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ با سس پرتقال

۵ عدد بال مرغ، سس پرتقال
بال مرغ با سس پرتقال
۱۳۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ با سس تای

۵ عدد بال مرغ، سس تای
بال مرغ با سس تای
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ با سس تای تند و شیرین

۵ تکه بال مرغ پفکی، سس تند و شیرین
بال مرغ با سس تای تند و شیرین
۱۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

جینجر موهیتو

جینجر موهیتو
۶۵,۰۰۰ تومان

کوکو ریکو ( کوکو نات )

کوکو ریکو ( کوکو نات )
۱۵۰,۰۰۰ تومان

جینجرموهیتو

جینجرموهیتو
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی چری بری

نوشیدنی چری بری
۷۷,۰۰۰ تومان

کوکتل جامیکا

کوکتل جامیکا
۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گوجه سبز

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی گوجه سبز
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی کیوی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی کیوی
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی تمشک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی تمشک
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی نارنج

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی نارنج
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی موهیتو

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی موهیتو
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرینی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی گرینی
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی آلو قرمز

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی آلو قرمز
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی تمبر هندی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی تمبر هندی
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی لیموناد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی لیموناد
۴۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی جینجر لیموناد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی جینجر لیموناد
۶۵,۰۰۰ تومان