جست‌وجو در اسنپ‌فود

بگیر و بپز

پیتزا مخصوص البیک (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، سبزیجات (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت...
پیتزا مخصوص البیک (نیمه آماده)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سبزیجات (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۱۷...
پیتزا گوشت و قارچ (نیمه آماده)
۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سبزیجات (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۱۷ دقیقه د...
پیتزا مرغ و قارچ (نیمه آماده)
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، پنیر، سبزیجات (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۱۷ ...
پیتزا پپرونی (نیمه آماده)
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت ریش ریش شده، قارچ، سبزیجات (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت ۱۵ ال...
پیتزا مخلوط (نیمه آماده)
۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ (در دما...
پیتزا چهارفصل (نیمه آماده)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر، گوجه، ریحان (در دمای ۲۳۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۱۷ دقیقه داخل فر قرار ...
پیتزا مارگاریتا (نیمه آماده)
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر، سبزیجات، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون (در دمای ۲۳۰ درجه به...
پیتزا سبزیجات (نیمه آماده)
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص البیک

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، سبزیجات
پیتزا مخصوص البیک
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سبزیجات
پیتزا گوشت و قارچ
۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سبزیجات
پیتزا مرغ و قارچ
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، هات داگ، پپرونی، قارچ، پنیر، سبزیجات
پیتزا پپرونی
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ، گوشت ریش ریش شده، قارچ، سبزیجات
پیتزا مخلوط
۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهارفصل
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر، گوجه، ریحان
پیتزا مارگاریتا
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای ۲۵*۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر، سبزیجات، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات
۵۷,۰۰۰ تومان

چیکزا

شنیسل سوخاری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، دورچین: نان سیر، سیب زمینی سرخ کرده
چیکزا
۶۸,۰۰۰ تومان

برگر

فرایز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
فرایز برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، شنیسل مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
میکس برگر

نرمال

۶۹,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۶۹,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
قارچ برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

مگا قارچ برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مگا قارچ برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

ماهی برگر

۱۳۰ گرم فیله ماهی سوخاری، سس تارتار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
ماهی برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زینگر سوپریم

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ تند، ژامبون بوقلمون، سس تند، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان برگر
ساندویچ زینگر سوپریم
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، سس، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان برگر
ساندویچ چیکن گریل

نرمال

۴۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فیله

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر گودا، کاهو، نان برگر
ساندویچ چیکن فیله

نرمال

۴۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مسحب

۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لبنانی
ساندویچ مسحب

نرمال

۴۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مگا فیلت

۳۰۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، نان برگر
ساندویچ مگا فیلت

نرمال

۶۴,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۶۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ جاینت

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
ساندویچ جاینت
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مانستر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
ساندویچ مانستر
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ عدد شنیسل مرغ سوخاری شده ۱۵۰ گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر، سس مخصوص (بدون نان)
ساندویچ دبل دان

نرمال

۶۶,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۶۶,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۵۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری مخصوص

۳ تکه مرغ انتخابی، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ سوخاری مخصوص

نرمال

۷۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله استریپس

نرمال

۶۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله استریپس (سه تکه)
۵۸,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (ده تکه)

۱۰ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن، ۶ عدد سس یک نفره
فیله استریپس (ده تکه)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

گریل فیله رژیمی

۲ تکه شنیسل مرغ گریل شده، سبزیجات
گریل فیله رژیمی

نرمال

۵۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۴,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۲۲۰ گرم ماهی تیلاپیا، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس تارتار
ماهی سوخاری
۸۶,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۵۰گرم میگو، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس تارتار، نان لقمه
میگو سوخاری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

هات بایتس

۱۰ تکه فیله سوخاری لقمه ای، سیب زمینی، سس سیر
هات بایتس
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

(۱۰-۱۵) قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۲۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

خلال سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

پنیر پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی مخصوص
۳۹,۰۰۰ تومان

مهلبیه

مخصوص البیک
مهلبیه
۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان تست، سس سیر، پنیر
نان سیر
۱۷,۰۰۰ تومان

پنیر ورقه ای

پنیر ورقه ای
۲,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
سس سیر
۱,۵۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان بروتچن
نان اضافه
۱,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، سس سالاد
سالاد فصل
۹,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ، نان تست، پنیر پارمزان، زیتون سیاه اسلایسی، گوجه گیلاسی، سس سیر
سالاد سزار
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، خیار، گوجه، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی دی سیب

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی سیب
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکاکولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

گندم

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان