جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا جرس

پیتزا جرس
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری

پیتزا مرغ کاری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک گوشت و پنیر

ساندویچ استیک گوشت و پنیر
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ و پنیر

ساندویچ استیک مرغ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

ساندویچ استیک گوشت
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

ساندویچ استیک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پنیر

ساندویچ فیله پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

ساندویچ هات داگ پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

ساندویچ کوکتل با پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری بیکن

ساندویچ تنوری بیکن
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا

لازانیا
۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ

پاستا مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

کوردن بلو

کوردن بلو
۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب جوجه

بشقاب جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری ۴ تکه

فیله سوخاری 4 تکه
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان