جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ تند، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(اسپایسی)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

مرغ (نرمال)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا هات پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، سوسیس هات‌ داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا هات پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۳۵,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله‌ مرغ مرینیت شده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا چیکو پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۳۵,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا هات پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، سوسیس هات‌ داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا هات پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۳۵,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله‌ مرغ مرینیت شده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا چیکو پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۳۵,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر اسپشیال

۳۲۰ گرم ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، هات داگ دوبل، پپرونی دوبل، قارچ دوبل، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر اسپشیال

۲ نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴ نفره)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سورن

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص سورن

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سورن آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده, پپرونی, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا میت لاورز

دونفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل خانواده

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

گوشت راسته‌ی گوساله، پودر سیر، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک آمریکایی (سایز ۲۴)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

ژامبون بوقلمون فراوری شده, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خمیر آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

چیلی برگر

همبرگر، پپرونی، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۲۸۰ گرم برگر مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
دوبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۱۴۰ گرم برگر مخصوص, ژامبون گوشت, قارچ, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
رویال برگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان باگت گرد، ۲۸۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۱۵۲,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

نان باگت گرد, ۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
زینگر برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه سورن

نان باگت، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه سورن
۱۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌ داگ گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌‌داگ گوشت, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

نان باگت، ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

نان باگت, ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم راسته‌ گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ استیک ویژه
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم فیله‌ گوشت گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان باگت, ۱۸۰ گرم ژامبون مرغ سرد, سس مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس دو تکه

فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس دو تکه
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس چهار تکه
۱۶۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

مرغ (نرمال)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب رست بیف

رست‌بیف ویژ با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب رست بیف
۲۹۹,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل چیز برگر

دوبل چیزبرگر با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب دوبل چیز برگر
۲۶۴,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل هات داگ

هات داگ دوبل ژامبون پنیر فراوان سیب زمینی قارچ سوخاری سالاد مخصوص
بشقاب دوبل هات داگ
۲۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب چیز برگر

۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب چیز برگر
۲۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن استیک

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، ۱۸۰ گرم راسته گوساله گریل شده‌، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قا...
بشقاب چیکن استیک
۲۹۹,۰۰۰ تومان

بشقاب هات داگ

۲۵۰ گرم هات‌ داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد...
بشقاب هات داگ
۲۳۸,۰۰۰ تومان

بشقاب بندری

۲۰۰ گرم سوسیس بندری ویژه‌، قارچ و پنیر فراوان، سیب‌ زمینی سرخ شده، سالاد فصل، ۲ عدد نان باگت
بشقاب بندری
۲۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب جوجه سوخاری

۴ تکه ران مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد مخصوص، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب جوجه سوخاری
۲۳۸,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

۵ تکه فیله مرغ استریپس، سیب‌ زمینی، سالاد فصل، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب فیله سوخاری
۲۳۸,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

۵۰۰ گرم پنه، فیله مرغ گریل شده، قارچ. سس مخصوص آلفردو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا آلفردو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا تورینو

۵۰۰ گرم پنه، گوشت ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص تورینو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا تورینو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه‌ای سوخاری
پیاز سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

میکس باکس

قارچ سوخاری، سیب زمینی، ۲ حلقه پیاز سوخاری
میکس باکس
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی آلفردو

سیب زمینی سرخ شده با سس آلفردو (سس قارچ و خامه)
سیب زمینی آلفردو
۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۵۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ
سیب زمینی ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، پودر سیر، پنیر پیتزا فراوان
نان سیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه گیلاسی، نان سوخاری، ذرت، پنیر
سالاد سزار
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو, دو رول فیله مرغ سوخاری با پنیر, گوجه گیلاسی, نان سوخاری, ذرت, پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم قرمز
سالاد فصل
۴۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۷۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

بلوبری سودا

۵۰۰ میلی لیتر
بلوبری سودا
۴۵,۰۰۰ تومان

اورنجینا

۵۰۰ میلی لیتر
اورنجینا
۴۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۴۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵۰۰ میلی لیتر
لیموناد
۴۵,۰۰۰ تومان

آیس چری

۵۰۰ میلی لیتر
آیس چری
۴۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس پنیر گودا

سس پنیر گودا
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سزار اضافه
سس سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سس تکنفره

سس تکنفره
۲,۰۰۰ تومان