جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر دست ساز ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
همبرگر دست ساز ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، یک لایه پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
چیز برگر دست ساز ذغالی

ساده

۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ

۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
دوبل برگر ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ۲ لایه پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
دوبل چیز برگر ذغالی

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ

۹۵,۰۰۰ تومان

بیگ برگر ذغالی

۳ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
بیگ برگر ذغالی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیگ چیز برگر ذغالی

۳ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، سه لایه پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
بیگ چیز برگر ذغالی

ساده

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر دست ساز ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
رویال برگر دست ساز ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی، سرویس اضافه به انتخاب شما
همبرگر معمولی
۲۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
همبرگر مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
چیز برگر مخصوص

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ

۵۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
رویال برگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر ذغالی

یک عدد شینسل مرغ ذغالی، یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
فیله برگر ذغالی

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج زبان

۱۳۰ گرم زبان گوساله، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویج زبان
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویج مغز

۱۳۰ گرم مغز گوساله، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویج مغز
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با مرغ

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عد...
ساندویچ ویژه شادی با مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با زبان

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ ع...
ساندویچ ویژه شادی با زبان
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شادی با هات داگ

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ...
ساندویچ ویژه شادی با هات داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت مغز ران گوساله، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ رست بیف
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۳۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ مرغ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ

۲ تکه شنیسل مرغ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ شنیسل مرغ
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی

۲ عدد شنیسل مرغ ذغالی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی ویژه

۲ عدد شنیسل مرغ ذغالی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان سنتی
ساندویچ شنیسل مرغ ذغالی ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ ذغالی

۳ عدد فیله مرغ ذغالی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان سنتی
شنیسل مرغ ذغالی

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

جگر مرغ، پیاز، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ جگر مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

۳ عدد کباب لقمه شرکتی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ کباب لقمه
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

۱۵۰ گرم کراکف پنیری، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ کراکف پنیری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

پنیر

۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل دودی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ کوکتل

ساده

۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون تنوری، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

۱۳۰ گرم ترکیب مغز گوساله و زبان، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ مغز و زبان
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سوسیس

سوسیس، سیب زمینی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ خوراک سوسیس

ساده

۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس

جگر و خوراک سوسیس، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ مخلوط خوراک سوسیس

ساده

۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، پیاز، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ بندری

ساده

۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۴ قرص فلافل، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ فلافل
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۴ ورق کالباس گوشت، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان سنتی
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۷,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

خوراک رویال ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ژامبون تنوری، شنیسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ ع...
خوراک رویال ویژه

پرسی

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کراکف ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ژامبون تنوری، کراکف، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد ن...
خوراک کراکف ویژه

پرسی

۸۵,۰۰۰ تومان

مغز

مغز گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سنتی
مغز

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

زبان

زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سنتی
زبان

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سینی مزه

ساندویچ همبرگر دست ساز ذغالی، ساندویچ مرغ، ساندویچ مغز و زبان، قارچ، پنیر پیتزا
سینی مزه

یک پرس

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مغز و زبان

ترکیب مغز گوساله و زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
مغز و زبان

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس

ترکیب سوسیس و سیب زمینی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک سوسیس

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک بندری

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر

جگر مرغ، پیاز، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک جگر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط

ترکیب جگر مرغ و خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک مخلوط

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط با قارچ و پنیر

جگر مرغ، خوراک سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک مخلوط با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک مرغ

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس و مرغ

ترکیب سینه مرغ و خوراک سوسیس، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک سوسیس و مرغ

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس با قارچ و پنیر

سوسیس، سیب زمینی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک سوسیس با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، فلفل دلمه ای، پیاز، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک بندری با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، پیاز، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک جگر با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
مرغ با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ و سوسیس با قارچ و پنیر

سینه مرغ ریش ریش شده، سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان سنتی، سس
خوراک مرغ و سوسیس با قارچ و پنیر

نیم پرس (۲۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک پرس (۳۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ذرت مکزیکی کوچک

ذرت مکزیکی کوچک
۳۰,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی متوسط

ذرت مکزیکی متوسط
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ

سیب زمینی سرخ شده، قارچ
سیب زمینی سرخ شده با قارچ

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با پنیر

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

یک نفره

۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، پپرونی، ژامبون مرغ، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه

کوچک

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۳,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس مخصوص دست ساز

سس مخصوص دست ساز (یک نفره)
سس مخصوص دست ساز
۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس کچاپ شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند

سس کچاپ تند شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ تند
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز شرکتی (یک نفره)
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس چیلی

سس چیلی شرکتی (یک نفره)
سس چیلی
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

سس فرانسوی شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

نان سنتی

یک عدد نان سنتی
نان سنتی
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری بهارستان سنتی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری بهارستان سنتی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی گازدار

یک لیتر
دوغ خانواده آبعلی گازدار
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گرینه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گرینه
۱۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

یک لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان