جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود فلفل قرمز (شاهین شمالی)

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

با قارچ

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

مخصوص

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر

مخصوص

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۷۱,۰۰۰ ۶۷,۴۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

مخصوص

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر

مخصوص

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۷۱,۰۰۰ ۶۷,۴۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم بندری پر ملاط, کاهو, گوجه, خیارشور, نان باگت
ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

مخصوص

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

با قارچ و پنیر

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

مخصوص

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال ویژه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

۵ قرص فلافل، کالباس خشک قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کافل ویژه
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، ترشی، نان باگت
ساندویچ فلافل ترشی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

با قارچ

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

لبنانی (ساده)

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز

۵ قرص فلافل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

سوسیس کراکف به همراه قارچ و پنیر و نان باگت و کاهو گوجه خیارشور و سس تکنفره
ساندویچ کراکف ویژه
۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف به همراه نان باگت و کاهو گوجه خیارشور و سس تکنفره
ساندویچ کراکف
۵
۶۱,۰۰۰ ۵۷,۹۵۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
قارچ برگر
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۳۰۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر ویژه
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر ویژه
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر

مخصوص

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۷۱,۰۰۰ ۶۷,۴۵۰ تومان

رویال برگر ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر ویژه
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۳۰۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر ویژه
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
قارچ برگر
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف به همراه نان باگت و کاهو گوجه خیارشور و سس تکنفره
ساندویچ کراکف
۵
۶۱,۰۰۰ ۵۷,۹۵۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

سوسیس کراکف به همراه قارچ و پنیر و نان باگت و کاهو گوجه خیارشور و سس تکنفره
ساندویچ کراکف ویژه
۵
۷۶,۰۰۰ ۷۲,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز

۵ قرص فلافل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

لبنانی (ساده)

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

با قارچ

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، ترشی، نان باگت
ساندویچ فلافل ترشی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

۵ قرص فلافل، کالباس خشک قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کافل ویژه
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال ویژه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

مخصوص

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

مخصوص

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

مخصوص

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی ویژه
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص
۶۲,۰۰۰ تومان

سمبوسه

سیب زمینی، فلفل دلمه ای، سوسیس، ذرت
سمبوسه
۲۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه با پنیر

سیب زمینی، فلفل دلمه ای، سوسیس، ذرت، پنیر
سمبوسه با پنیر
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان