جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پاییز (نازی آباد)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر سفید ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت طعم دار گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ دودی، ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، قارچ طعم دار، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ ویژه، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرین

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا گرین

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ و استیک گریل شده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس باربیکیو

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
مینی پیتزا
۵۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر فرانسوی

همبرگر گریل شده، پنیر پیتزا، سیب زمینی، سس قارچ، سالاد کلم
برگر فرانسوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر سفید ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیکن برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، سس مخصوص دودی، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
اسموکی برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کول میکس

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کول میکس
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده گریل شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۱۰ گرم فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست چیکن
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب فیله

۲ رول فیله سوخاری، سبزیجات کلم سوخاری، سیب زمینی
بشقاب فیله
۱۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری اسپایسی

۶ تکه بال سوخاری اسپایسی
بال سوخاری اسپایسی
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی

۳ تکه فیله مرغ سوخاری تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری اسپایسی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه بال مرغ سوخاری، پاپ کورن، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
میکس سوخاری
۲۴۳,۰۰۰ تومان

پاپ کورن مرغ

۱۵ تکه پاپ کورن مرغ
پاپ کورن مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا بیف آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، سس آلفردو، سیر، سبزیجات
پاستا بیف آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم مرغ تکه، سس آلفردو، سیر، سبزیجات
پاستا چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر، لازانیا
لازانیا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص

سوپ مخصوص (یک نفره)
سوپ مخصوص
۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۴,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ عدد پیاز حلقه ای
پیاز سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل، ژامبون پپرونی (یک نفره)
سیب زمینی قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با سس قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، سس سیر، پنیر
نان سیر
۵۷,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

نان سوخاری (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان سوخاری (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس قارچ (اضافه)

۱۰۰ گرم سس قارچ
سس قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر کاسه ای (اضافه)

سس سیر مخصوص
سس سیر کاسه ای (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ سرخ شده، زیتون، گوجه، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۱۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، نخود فرنگی، کشمش، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر لیموناد آماده شده با لیمو تازه
لیموناد
۲۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر موهیتو آماده شده با لیمو و نعنا تازه
موهیتو
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۹۰۰ تومان

ماءالشعير قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعير قوطی

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

سیب

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

ساده

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعير خانواده

یک لیتر
ماءالشعير خانواده

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر-عالیس قوطی
دوغ بطری خوشگوار
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان