جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فلافل آبادان (نیک بخت شرقی)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، ۲۵۰ گرم پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۸ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کلم، جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فلافل پرسی

۵۰ عدد قرص فلافل
فلافل پرسی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

یک کیلو گرم خوراک بندری
بندری پرسی
۸۰,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

ساندویچ بمب فلافل پلاس

۱۷ قرص فلافل، یک عدد هات داگ، ۵۰۰گرم قارچ و پنیر، نان باگت ۶۰ سانتی
ساندویچ بمب فلافل پلاس
۹۹,۰۰۰ تومان

کبالت پلاس

۳ عدد پیتزا، ۲ عدد ساندویچ هات داگ با نان ۶۰ سانتی متری
کبالت پلاس
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کبالت

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، سوسیس هات داگ، ژامبون، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
کبالت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، ۲۵۰ گرم پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱۵۰ گرم کالباس ۶۰%، ۲۰۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رولت آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هلندی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ۲۰۰ گرم کالباس ۶۰%، ۲۰۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هلندی آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کبالت آمریکایی

پیتزا کبالت آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

باب برگر

یک عدد برگر، قارچ، کالباس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، نان مک
باب برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

سوپر مکث برگر

یک عدد برگر، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
سوپر مکث برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان مک
همبرگر دست ساز
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
همبرگر ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ماشینی

یک عدد برگر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
همبرگر ماشینی
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ خوراک بندری

۲۰۰گرم بندری، گوجه، خیارشور، کاهو نان
ساندویچ خوراک بندری
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی کوچک

۱۵۰ گرم سوسیس هندی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان کوچک
ساندویچ هندی کوچک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

۳۰۰ گرم خوراک هندی، سوسیس آلمانی، پیاز، رب، ادویه مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک هندی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کبالت

مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس خشک، همبرگر دستی، نان هات داگی نیم متری
ساندویچ کبالت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، ادویه مخصوص، نان نیم باگت
ساندویچ مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، ادویه مخصوص، نان نیم باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ هات داگ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ کالباس خشک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هندی

سوسیس هندی، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، نان نیم باگت
ساندویچ سوسیس هندی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان نیم باگت
ساندویچ کوکتل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

سوسیس المانی خیارشور، گوجه، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان نیم باگت
ساندویچ سوسیس
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل پرسی

۱ کیلوگرم فلافل
ساندویچ فلافل پرسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک

۵ قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل کوچک

با پنیر

۳۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل هندی کوچک

نان باگت، ۵ قرص فلافل، ۱۰۰ گرم سوسیس هندی، گوجه، خیارشور،کلم، جعفری
ساندویچ فلافل هندی کوچک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ پنیر و کالباس

۸ قرص فلافل، کالباس، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کلم، جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ پنیر و کالباس
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندوچ غول فلافل

۲۰ عدد قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، نان نیم متری
ساندوچ غول فلافل
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل همبرگری

۸ قرص فلافل، همبرگر، خیارشور، گوجه، کلم جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ فلافل همبرگری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل هندی

۸ قرص فلافل، سوسیس هندی، خیارشور، گوجه، کلم جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ  فلافل هندی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با پنیر

۸ قرص فلافل، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کلم، جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ فلافل با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۸ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کلم، جعفری، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (کوچک)

نان نیم باگت
ساندویچ فلافل (کوچک)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه

یک عدد سمبوسه، سیب زمینی، جعفری، تره
سمبوسه
۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

۲ عدد سس
سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

لیوان (اضافه)

۴ عدد لیوان یکبار مصرف
لیوان (اضافه)
۲۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
ناموجود

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان