جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسموکی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ورقه ای، گوشت راسته گریل شده تکه ای، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، پیاز، سس مخ...
پیتزا اسموکی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویدج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی لبه دار، گوشت راسته گوساله گریل شده تکه ای، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس...
پیتزا ویدج ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ورقه ای، گوشت راسته گوساله گریل شده تکه ای، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر مو...
پیتزا هاوک ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مونتکارلو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله ورقه ای، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا مونتکارلو ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لینگوا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، زبان گوساله تنوری ریش ریش شده، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا لینگوا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده تند، فلفل تند، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس م...
پیتزا چیلی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانفرد ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله گریل شده تکه ای، قارچ، پیاز، سس بیانز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نف...
پیتزا میلانفرد ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فالکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله ورقه ای، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر ...
پیتزا فالکو ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آوانتی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله ورقه ای، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا آوانتی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کنیبال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا کنیبال ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله، استیک فیله مرغ، کنجد، زیتون، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا، ۲...
پیتزا استیک ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپادو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله گریل شده تکه ای، فیله مرغ گریل شده تکه ای، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص،...
پیتزا پپادو ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، پپرونی ۷۰%، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا سیسیل ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پادر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ورقه ای، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، بیکن گوشت ۹۵%، پپرونی ۷۰%، قارچ، پیاز، سس سیر...
پیتزا پادر ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پاپا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ورقه ای، بیکن گوشت ۹۵%، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر، ۲ عدد سس کچاپ...
پیتزا پاپا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ گریل شده تکه ای، فلفل دلمه ای، سس کاری، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا چیکن ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آبیزو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، پنیر موزارلا، ۲ ع...
پیتزا آبیزو ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گامبری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، قارچ، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا گامبری ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وگا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت گوساله ۹۵%، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا وگا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بادمجان، قارچ، ذرت، کدو، فلفل دلمه ای ، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بادمجان، قارچ، ذرت، کدو، فلفل دلمه ای ، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، گوجه، ریحان سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده
فیله استریپس

۲۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا پنه فیله گوساله

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، سس آلفردو
پاستا پنه فیله گوساله
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه زبان

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، سس آلفردو
پاستا پنه زبان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه پاپا

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، ۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۱۰۰ گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو
پاستا پنه پاپا
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مخصوص

۴۰۰ گرم، پنه، ۵۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، ۵۰ گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو
پاستا پنه مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری فیله گوساله

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، طبخ در تنور
پاستا پنه تنوری فیله گوساله
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری زبان

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، سس آلفردو، پنیر پیتزا، طبخ در تنور
پاستا پنه تنوری زبان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری پاپا

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، ۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۱۰۰ گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو، پنی...
پاستا پنه تنوری پاپا
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری مخصوص

۴۰۰ گرم، پنه، ۵۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، ۵۰ گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو، پنیر پیتزا، طبخ در تنور
پاستا پنه تنوری مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری فیله مرغ

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گریل تکه ای، سس آلفردو، پنیر پیتزا، طبخ در تنور
پاستا پنه تنوری فیله مرغ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه فیله مرغ

۴۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم فیله گریل تکه ای، سس آلفردو
پاستا پنه فیله مرغ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری سبزیجات

۴۰۰ گرم، پنه، ۳۰ گرم میگو آب پز، زیتون، ذرت، کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان، پنیر پیتزا، طبخ در تنور
پاستا پنه تنوری سبزیجات
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه سبزیجات

۴۰۰ گرم، پنه، ۳۰ گرم میگو آب پز، زیتون، ذرت، کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان
پاستا پنه سبزیجات
۱۹۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

۴۰۰ گرم، لازانیا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، سس بشامل
لازانیا
۱۷۵,۰۰۰ تومان

استیک

استیک تی بن

۵۰۰ استیک فیله گوساله و راسته گوساله با استخوان، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی ک...
استیک تی بن
۳۸۰,۰۰۰ تومان

استیک پاپا

۱۵۰ گرم استیک فیله گوساله، ۲۵۰ گرم دنده و راسته گوسفندی گریل، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو...
استیک پاپا
۳۸۰,۰۰۰ تومان

استیک ریبز

۶۰۰ گرم استیک راسته با دنده گوساله، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی کلم قرمز، خیار...
استیک ریبز
۳۷۰,۰۰۰ تومان

استیک ایتالیایی

۳۵۰ گرم استک راسته گوساله، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی کلم قرمز، خیارشور، سیب ...
استیک ایتالیایی
۳۴۵,۰۰۰ تومان

استیک راکفورد

۳۵۰ گرم استک فیله گوساله، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی کلم قرمز، خیارشور، سیب ز...
استیک راکفورد
۳۴۵,۰۰۰ تومان

استیک بن

۵۰۰ گرم استیک راسته گوساله با استخوان، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی کلم قرمز، خ...
استیک بن
۳۴۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۴۵۰ گرم استیک سینه مرغ، سس مخصوص، ادویه مخصوص، دورچین: کلم بروکلی، گل کلم، بادمجان گریل، کدو گریل، ترشی کلم قرمز، خیارشور، سیب زمی...
استیک مرغ
۲۵۵,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب سرآشپز

۱۰۰ گرم گوشت فیله گوساله گریل شده تکه ای، ۱۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ شده، قارچ، سس مخصوص
بشقاب سرآشپز
۲۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

۳۰ گرم میگو، کدو، هویج، کلم بروکلی، گل کلم، ذرت (تفت داده شده با روغن زیتون)
بشقاب سبزیجات
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، تر...
خوراک کباب سلطانی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک
خوراک کباب برگ

معمولی (۲۵۰ گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک
خوراک کباب چنجه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ گوشت لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل ک...
خوراک کباب لقمه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ گوشت فیله گوساله و جوجه کباب فیله مرغ، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریح...
خوراک کباب بختیاری
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله مرغ

جوجه کباب فیله مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک
خوراک جوجه کباب فیله مرغ

یک سیخ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب کامل یک کیلوگرمی، دورچین: خیارشور، زیتون شور، ترشی کلم قرمز، ریحان، جعفری، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: زیتون شور، کدو، خیارشور، ترشی کلم
خوراک ماهیچه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: زیتون شور، کدو، خیارشور، ترشی کلم
خوراک گردن
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای محلی

چلو خورشت قیمه نثار قزوین

یک پرس خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، (خورشت روی برنج ریخته میشود)
 چلو خورشت قیمه نثار قزوین
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

یک نفره، کاهو، فیله مرغ گریل شده، زیتون، گوجه، نان سیر تکه ای، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، ذرت، زیتون، دوعدد سس دست ساز یک نفره
سالاد فصل
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده، پنیر موزارلا
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر، پنیر موزارلا
نان سیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ سر آشپز

یک نفره، ۵۵۰ گرم، شیر، خامه، قارچ
سوپ سر آشپز
۵۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، دست ساز
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

یک نفره، دست ساز
ماست چکیده
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

آبجو شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
آبجو شیشه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان