جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
پیتزا مخصوص

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون.
پیتزا پپرونی

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت رست بیف، زیتون، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

۲ نفره ۳۰ سانتی‌متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون سیاه.
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون، سیاه دانه، کنجد
پیتزا یونانی

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

سس مخصوص، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ
پیتزا قارچ و پنیر

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۶۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان گرد، گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو.
رویال برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

مگیران برگر

نان گرد، گوشت برگر ۱۵۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سوسیس کوکتل، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
مگیران برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استافد کراست

سس بیس پیتزا، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، دلمه، زیتون، کراست با خامه و پنیر، کنجد سیاه دانه.
پیتزا استافد کراست
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

سس بیس پیتزا، پنیر، گوجه چری، ریحان
پیتزا مارگاریتا
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت رست بیف، زیتون، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون.
پیتزا پپرونی

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون سیاه.
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۷۷,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ
پیتزا قارچ و پنیر

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۶۲,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کریسپی چیکن

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، مرغ سوخاری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کریسپی چیکن

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
پیتزا مخصوص

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون، سیاه دانه، کنجد
پیتزا یونانی

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۶۳,۰۰۰ تومان

برگر

بیگ مگ برگر

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
بیگ مگ برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان گرد، گوشت برگر ۱۴۰گرم، سس خیارشور، قارچ، گوجه، جعفری، لیمو
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، قارچ، گوجه، جعفری، لیمو
قارچ برگر دوبل
۱۵۳,۰۰۰ تومان

مگیران برگر

نان گرد، گوشت برگر ۱۵۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سوسیس کوکتل، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
مگیران برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان گرد، گوشت ۱۴۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
چیز برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
چیز برگر دوبل
۱۶۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان گرد، گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو.
رویال برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر مگیران

نان گرد، گوشت برگر ۱۴۰ گرم، فیله مرغ ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
میکس برگر مگیران
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

هات داگ هالاپینو (چیلی)

هات داگ، سس تنوری، چیپس، پنیرقارچ، فلفل هالاپینو، سس قارچ تند و سس خیارشور در کنار غذا
هات داگ هالاپینو (چیلی)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ، سس مخصوص، گوجه، جعفری
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، سس تنوری، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگر تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱ عدد برگر ۱۴۰ گرم، قارچ، پنیر، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ برگر تنوری

سینگل

۱۲۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک میکس تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک میکس تنوری
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک مرغ تنوری

سینگل

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک گوشت تنوری

سینگل

۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

نان باگت، سس تنوری، ژامبون، چیپس، قارچ، پنیر پنیر پیتزا، سس مخصوص، سس قارچ تند به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری تنوری

نان باگت، سس تنوری، فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ فیله مرغ سوخاری تنوری
۱۵۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (۳ تکه)

نان لقمه ای، فیله سوخاری، سس قارچ، سس سیر، سیب زمینی وجز، سالاد کلم.
فیله مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

استیک

استیک گوشت

نان گرد، ۱۵۰ گرماستیک فیله گوساله، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
استیک گوشت
۱۱۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

نان گرد، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، سس خیارشور مخصوص، گوجه، جعفری، لیمو
استیک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

استیک میکس

نان گرد، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، سس خیارشور ،گوجه، جعفری، لیمو
استیک میکس
۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک استیک مرغ

۲ عدد استیک سینه مرغ، نان لقمه ای ۱ عدد، سس قارچ، سس سیر، سالاد کلم، سیب زمینی وجز.
خوراک استیک مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

سس بیس پیتزا، پنیر، سیر و کره، ادویه ایتالیایی
نان سیر
۷۹,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه سوخاری

۷-۸ عدد پیاز حلقه سوخاری
پیاز حلقه سوخاری
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی وجز ۳۰۰ گرم
سیب زمینی
۵۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

ساده

۱۳,۷۰۰ تومان

دوغ کوچک

بدون گاز ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس قارچ تند

سس قارچ تند
۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۷,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۳,۰۰۰ تومان