جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

قیمه لاپلو

خورشت قیمه با گوشت لاپلو با برنج ایرانی ته دیگ و نثار زعفرانی
قیمه لاپلو
۱۲۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، گوشت
لوبیا پلو
۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت قیمه سیب زمینی،گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت

خورشت قورمه سبزی با گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت
۱۳۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، زرشک پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (بدون برنج)

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی
کباب لقمه (بدون برنج)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص مخلوط ران و سینه ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶۲,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، آلبالو پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو با مرغ (ران)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب فیله

یک سیخ جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پلو های ترکیبی

عدس پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، عدس پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، کشمش، خرما
عدس پلو با مرغ (ران)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

عدس پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، عدس پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، کشمش، خرما
عدس پلو با مرغ (سینه)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت

گوشت بره، عدس پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، کشمش، خرما
عدس پلو با گوشت
۲۵۹,۰۰۰ تومان

عدس پلو با ماهیچه

گوشت ماهیچه، عدس پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، کشمش، خرما
عدس پلو با ماهیچه
۲۹۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سالمونی

ماهی قزل آلا سالمونی، سبزی پلو با برنج ایرانی ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا سالمونی
۱۸۲,۰۰۰ تومان

قیمه لاپلو

خورشت قیمه با گوشت لاپلو با برنج ایرانی ته دیگ و نثار زعفرانی
قیمه لاپلو
۱۲۶,۰۰۰ تومان

قیمه لاپلو با مرغ

خورشت قیمه با مرغ لاپلو با برنج ایرانی ته دیگ و نثار زعفرانی
قیمه لاپلو با مرغ
۱۱۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، زرشک پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ سس پز، زرشک پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با گوشت

گوشت، زرشک پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
زرشک پلو با گوشت
۲۶۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، سبزی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با مرغ (ران)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، سبزی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با مرغ (سینه)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، شیرین پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
شیرین پلو با مرغ (ران)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، شیرین پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
شیرین پلو با مرغ (سینه)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ کامل (ران)

۱ ران مرغ، نیم پرس برنج، ته چین، زرشک
ته چین مرغ کامل (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ کامل (سینه)

۱ سینه مرغ، نیم پرس برنج، ته چین، زرشک
ته چین مرغ کامل (سینه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ اضافه

ته چین مرغ
ته چین مرغ اضافه
۷۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی، گوشت
لوبیا پلو
۱۳۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت بره

گوشت بره، سبزی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با گوشت بره
۲۵۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، باقالی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، باقالی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت بره

گوشت بره ، باقالی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۲۵۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

گوشت ماهیچه، باقالی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۸۶,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با ماهیچه

گوشت ماهیچه، شیرین پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
شیرین پلو با ماهیچه
۳۰۱,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ (ران)

ران مرغ، آلبالو پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو با مرغ (ران)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، آلبالو پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو با مرغ (سینه)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با گوشت بره

گوشت بره، آلبالو پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو با گوشت بره
۲۶۸,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با ماهیچه

گوشت ماهیچه، آلبالو پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو با ماهیچه
۳۰۱,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با گوشت

گوشت، شیرین پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
شیرین پلو با گوشت
۲۶۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

ران مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو مرغ (ران)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (سینه)

سینه مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو مرغ (سینه)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو گوشت
۲۴۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

گوشت ماهیچه، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو ماهیچه
۲۷۷,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهیچه

گوشت، سبزی پلو با برنج ه دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با ماهیچه
۲۸۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی

ماهی قزل آلا سالمونی ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو ماهی
۱۷۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی گریل

ماهی قزل آلا سالمونی گریل شده، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو ماهی گریل
۱۷۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی گریل

ماهی قزل آلاسالمونی، سبزی پلو با برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو با ماهی گریل
۱۸۲,۰۰۰ تومان

کباب

بال مرغ کبابی

بال مرغ کبابی
بال مرغ کبابی
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو ساده ته دیگ و نثار زعفرانی. یک سیخ جوجه کباب ران و سینه یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی
چلو کباب  وزیری
۲۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک وزیری

یک سیخ جوجه کباب مخلوط ران و سینه ، یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی
خوراک وزیری
۲۰۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو ساده ته دیگ و نثار زعفرانی و یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی و یک سیخ کباب برگ
چلو کباب سلطانی
۳۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گلدار

یک سیخ کباب برگ برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو کباب برگ گلدار
۲۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص مخلوط ران و سینه ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶۲,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص مخلوط ران و سینه
جوجه کباب مخصوص
۱۱۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب فیله

یک سیخ جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
۱۳۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک
شیشلیک
۲۲۹,۰۰۰ تومان

کباب برگ گلدار (بدون برنج)

یک سیخ کباب برگ
کباب برگ گلدار (بدون برنج)
۲۰۸,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (بدون برنج)

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی
کباب لقمه (بدون برنج)
۸۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (میکس سبزیجات تند)

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی، میکس سبزیجات تند
کباب لقمه (میکس سبزیجات تند)
۹۱,۰۰۰ تومان

ته دیگ

ته دیگ زعفرانی
ته دیگ
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک (غذاهای بدون برنج)

آش شله قلم کار

۳۵۰ گرم آش
آش شله قلم کار
۴۷,۰۰۰ تومان

نان(اضافه)

یک بسته شامل دو تکه نان
نان(اضافه)
۳,۷۰۰ تومان

سوپ کاری

سوپ کاری
سوپ کاری
۴۰,۰۰۰ تومان

ماکارانی

ماکارونی پیچ، گوشت
ماکارانی
۸۱,۰۰۰ تومان

آش گوشت قلقلی

سبزی آش،گوشت چرخ شده قلقلی
آش گوشت قلقلی
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سالمونی

یک عدد ماهی قزل آلا سالمونی دورچین سبزیجات
خوراک ماهی قزل آلا سالمونی
۱۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سالمونی گریل

یک عدد ماهی قزل آلا سالمونی گریل ، دورچین سبزیجات
خوراک ماهی قزل آلا سالمونی گریل
۱۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

ران مرغ، دورچین سبزیجات
خوراک مرغ (ران)
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

سینه مرغ، دورچین سبزیجات
خوراک مرغ (سینه)
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

گوشت گوسفندی ، دورچین سبزیجات
خوراک گوشت
۱۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

گوشت ماهیچه، دورچین سبزیجات
خوراک ماهیچه
۲۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

گردن گوسفندی ، دورچین سبزیجات
خوراک گردن
۲۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک زبان

زبان گوساله، دورچین سبزیجات
خوراک زبان
۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک میگو

شاه میگو، دورچین سبزیجات
خوراک میگو
۲۴۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ با سبزیجات

شنیسل مرغ با سبزیجات
شنیسل مرغ با سبزیجات
۱۰۲,۰۰۰ تومان

حلیم بادمجان

حلیم بادمجان، کشک، سیر، نعنا
حلیم بادمجان
۵۳,۰۰۰ تومان

کوفته با سبزیجات

کوفته با سبزیجات
کوفته با سبزیجات
۸۰,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

۲ اسلایس کوکو سبزی
کوکو سبزی
۴۰,۰۰۰ تومان

شامی پوک

۲ اسلایس شامی پوک
شامی پوک
۴۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات پخته

سبزیجات پخته شده
سبزیجات پخته
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی گریل شده

سیب زمینی گریل شده
سیب زمینی گریل شده
۴۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته، کشک، نعنا، سیر داغ، پیاز داغ
آش رشته
۴۰,۰۰۰ تومان

آش جو

آش جو
آش جو
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ ورمیشل

سوپ سبزیجات
سوپ ورمیشل
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو شیر خامه قارچ
سوپ جو
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی با مرغ (اضافه)

خورشت قورمه سبزی با مرغ
خورشت قورمه سبزی با مرغ (اضافه)
۷۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی با گوشت (اضافه)

خورشت قورمه سبزی با مرغ
خورشت قورمه سبزی با گوشت (اضافه)
۹۱,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس،گوشت
خورشت کرفس (اضافه)
۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت غوره بادمجان با مرغ (اضافه)

خورشت جوجه غوره بادمجان
خورشت غوره بادمجان با مرغ (اضافه)
۷۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان،گوشت، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه با مرغ (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی،مرغ
خورشت قیمه با مرغ (اضافه)
۷۱,۰۰۰ تومان

خورشت آلو اسفناج (اضافه)

خورشت آلو اسفناج،گوشت
خورشت آلو اسفناج (اضافه)
۹۱,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با گوشت (اضافه)

خورشت فسنجان،گوشت
خورشت فسنجان با گوشت (اضافه)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان،مرغ
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خورشت کدو با گوشت بره (اضافه)

خورشت کدو، گوشت بره
خورشت کدو با گوشت بره (اضافه)
۹۱,۰۰۰ تومان

خورشت کدو با مرغ (اضافه)

خورشت کدو، مرغ
خورشت کدو با مرغ (اضافه)
۷۶,۰۰۰ تومان

خورشت بامیه بدون مرغ و گوشت (اضافه)

خورشت بامیه
 خورشت بامیه بدون مرغ و گوشت  (اضافه)
۴۲,۰۰۰ تومان

خورشت بامیه با مرغ (اضافه)

خورشت بامیه با مرغ
خورشت بامیه با مرغ (اضافه)
۸۹,۰۰۰ تومان

خورشت بامیه با گوشت بره (اضافه)

خورشت بامیه،گوشت
خورشت بامیه با گوشت بره (اضافه)
۹۶,۰۰۰ تومان

خورشت غوره بادمجان با گوشت (اضافه)

خورشت غوره بادمجان،گوشت
خورشت غوره بادمجان با گوشت (اضافه)
۹۱,۰۰۰ تومان

خورشت کاری با مرغ (اضافه)

خورشت کاری با مرغ
خورشت کاری با مرغ (اضافه)
۹۳,۰۰۰ تومان

خورشت کاری با گوشت (اضافه)

خورشت کاری،گوشت
خورشت کاری با گوشت (اضافه)
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی و یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی
خوراک سلطانی
۲۹۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

خورشت کرفس با مرغ(اضافه)

خورشت کرفس، مرغ
خورشت کرفس با مرغ(اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان با مرغ

خورشت قیمه بادمجان با مرغ
خورشت قیمه بادمجان با مرغ
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو اسفناج با مرغ

خورشت آلو اسفنجان با مرغ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت آلو اسفناج با مرغ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت آلو اسفناج با مرغ

خورش آلو اسفناج با مرغ
خورشت آلو اسفناج با مرغ
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس با مرغ

خورشت کرفس، مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کرفس با مرغ
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ

خورشت قورمه سبزی با مرغ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت

خورشت قورمه سبزی با گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

خورشت کرفس،گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کرفس
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو اسفناج

خورشت آلو اسفناج، گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت آلو اسفناج
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ

خورشت جوجه غوره بادمجان،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت

خورشت غوره بادمجان،گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

خورشت قیمه بادمجان، گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت قیمه سیب زمینی،گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه با مرغ

خورشت قیمه، مرغ،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت قیمه با مرغ
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کدو با مرغ

خورشت کدو با مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کدو با مرغ
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کدو با گوشت بره

خورشت کدو، گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کدو با گوشت بره
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

خورشت فسنجان، مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با گوشت

خورشت فسنجان با گوشت،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت فسنجان با گوشت
۱۸۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کاری با مرغ

خورشت کاری، مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کاری با مرغ
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کاری با گوشت

خورشت کاری، گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کاری با گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کاری بدون مرغ و گوشت

خورشت کاری، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت کاری بدون مرغ و گوشت
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بامیه بدون مرغ و گوشت

خورشت بامیه،برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت بامیه بدون مرغ و گوشت
۸۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بامیه با مرغ

خورشت بامیه، مرغ، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت بامیه با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بامیه با گوشت بره

خورشت بامیه. گوشت، برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو خورشت بامیه با گوشت بره
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو (بدون مرغ و گوشت)

عدس پلو

برنج همراه با روغن حیوانی، کشمش، خرما ته دیگ و نثار زعفرانی
عدس پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
باقالی پلو
۵۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
سبزی پلو
۵۹,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
آلبالو پلو
۷۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
زرشک پلو
۷۴,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

برنج ته دیگ و نثار زعفرانی
شیرین پلو
۷۴,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی هانی

مربای انجیر (پلاستیکی)

انجیر، شکر
مربای انجیر (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

مربای هویج (پلاستیکی)

هویج ، شکر
مربای هویج (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

مربای کامکوات (پلاستیکی)

کامکوات ، شکر
مربای کامکوات (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

مربای توت فرنگی (پلاستیکی)

توت فرنگی ، شکر
مربای توت فرنگی  (پلاستیکی)
۵۷,۰۰۰ تومان

مربای به (پلاستیکی)

به ، شکر
مربای به (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

مربای آلبالو (پلاستیکی)

آلبالو ، شکر
مربای آلبالو (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

مربای زرشک (پلاستیکی)

زرشک ، شکر
مربای زرشک (پلاستیکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

حلوا کیلویی

یک کیلو حلوا ( این سفارش نیازمند زمان به مدت یک ساعت برای آماده سازی می باشد.)
حلوا کیلویی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

مرزه خشک

۶۰ گرم
مرزه خشک
۴۲,۰۰۰ تومان

عصاره منجمد مرغ

۴۰۰گرم
عصاره منجمد مرغ
۴۲,۰۰۰ تومان

عصاره منجمد گوشت

۴۰۰ گرم
عصاره منجمد گوشت
۴۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط شیشه ای

۴۵۰گرمی
ترشی مخلوط شیشه ای
۴۹,۰۰۰ تومان

ترشی انبه شیشه ای

۴۵۰گرمی
ترشی انبه شیشه ای
۵۶,۰۰۰ تومان

سمنو نیم کیلویی

نیم کیلو سمنو خانگی
سمنو نیم کیلویی
۵۵,۰۰۰ تومان

شربت آلبالوی طبیعی کوچک

۰.۵ لیتر
شربت آلبالوی طبیعی کوچک
۴۲,۰۰۰ تومان

شربت آلبالوی طبیعی بزرگ

۴ لیتر
شربت آلبالوی طبیعی بزرگ
۱۸۱,۰۰۰ تومان

مربای آلبالو شیشه ای

آلبالو، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای آلبالو شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

مربای به شیشه ای

به، شکر، هل، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای به شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

مربای توت فرنگی شیشه ای

توت فرنگی، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای توت فرنگی شیشه ای
۶۷,۰۰۰ تومان

مربای زرشک شیشه ای

زرشک، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای زرشک شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

مربای کامکوات شیشه ای

کامکوات، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای کامکوات شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

مربای انجیر شیشه ای

انجیر، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای انجیر شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

مربای هویج شیشه ای

هویچ، شکر، ۳۵۰ گرمی(شیشه ای)
مربای هویج شیشه ای
۶۰,۰۰۰ تومان

سمنوی بزرگ

جوانه گندم، ۱۷۰ گرم
سمنوی بزرگ
۱۱۱,۰۰۰ تومان

نثار زرشک پلو

۲۵۰ گرم
نثار زرشک پلو
۶۸,۰۰۰ تومان

نثار شیرین پلو

۲۵۰ گرم
نثار شیرین پلو
۶۸,۰۰۰ تومان

سیر داغ

۱۵۰ گرم
سیر داغ
۴۹,۰۰۰ تومان

پیاز داغ

۱۵۰ گرم
پیاز داغ
۴۹,۰۰۰ تومان

شوید خشک

۱۵۰ گرم
شوید خشک
۶۴,۰۰۰ تومان

نعنا خشک

۱۵۰ گرم
نعنا خشک
۴۲,۰۰۰ تومان

ترخون خشک

۱۵۰ گرم
ترخون خشک
۴۲,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه (سرخ شده)

۱۵۰ گرم
سبزی قورمه (سرخ شده)
۵۳,۰۰۰ تومان

عصاره سیر و لیمو

۱,۲۰۰ میلی لیتر
عصاره سیر و لیمو
۱۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد و ماست

سس سالاد فصل(اضافه)

سس سالاد فصل(اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سس سالاد شیرازی(اضافه)

سس سالاد شیرازی(اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو هویچ، گوجه، خیار، کلم سفید، کلم بنفش، فلفل دلمه، کینوا، ذرت، شوید، پیازچه
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم
ماست ساده
۲۶,۰۰۰ تومان

ماست و موسیر

۱۰۰ گرم
ماست و موسیر
۲۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۰۰ گرم
ماست و خیار
۲۷,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

۱۰۰ گرم
بورانی اسفناج
۲۷,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

۱۰۰ گرم
سبزی خوردن
۲۹,۰۰۰ تومان

ترشی

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۲۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۱۰۰ گرم
ترشی مخلوط

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۱۰۰ گرم
ترشی مخلوط
۴۲,۰۰۰ تومان

ترشی انبه

۱۰۰ گرم
ترشی انبه

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

ترشی انبه

۱۰۰ گرم
ترشی انبه
۴۹,۰۰۰ تومان

دسر

حلوا (یک نفره)

آرد، کره، زعفران، شکر
حلوا (یک نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

سمنو (یک نفره)

جوانه گندم، ۱۷۰ گرم
سمنو (یک نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

ژله میوه

تکه های میوه فصل
ژله میوه
۲۹,۰۰۰ تومان

ژله باواریا

دو رنگ
ژله باواریا
۲۹,۰۰۰ تومان

تیرامیسو

تیرامیسو
۲۹,۰۰۰ تومان

کشکول (دسر ترکیه ای)

نشاسته، گلاب، زعفران
کشکول (دسر ترکیه ای)
۲۹,۰۰۰ تومان

شله زرد

برنج، زعفران، شکر
شله زرد
۳۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱/۵لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۳,۶۵۵ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۳,۶۵۵ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۳,۶۵۵ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی کوکا کولا
۹,۱۷۳ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰سی سی
نوشابه قوطی فانتا
۹,۱۷۳ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی اسپرایت
۹,۱۷۳ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۰۰ سی سی
نوشابه قوطی زیرو
۹,۱۷۳ تومان

دلستر قوطی هلو

۳۳۰سی سی
دلستر قوطی هلو
۱۲,۵۲۸ تومان

نوشابه خانواده لایت

۱/۵لیتر
نوشابه خانواده لایت
۱۳,۶۵۵ تومان

دلستر قوطی استوایی (هوفنبرگ)

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی استوایی (هوفنبرگ)
۱۲,۵۲۸ تومان

دلستر قوطی لیمو (هوفنبرگ)

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی لیمو (هوفنبرگ)
۱۲,۵۲۸ تومان

دلستر قوطی ساده (هوفنبرگ)

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی ساده (هوفنبرگ)
۱۲,۵۲۸ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۳۹۴ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۶,۶۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۶۹ تومان

سرویس اضافه

نان اضافه

۲ تکه نان بربری فانتزی سحر
نان اضافه
۳,۷۰۰ تومان