جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری هایدا

۱۴۰ گرم بیکن مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر مخصوص چیپس خلالی، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری هایدا
۹۵,۰۰۰ تومان

هایدا برگر

یک عدد برگر ۹۰%، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، نان گرد
هایدا برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک مخصوص

۱۴۵ گرم کالباس خشک ۶۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا اورجینال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کوکتل دودی ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اورجینال آمریکایی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، ژامبون مرغ دودی ۹۰%، کوکتل دودی ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ هروییکا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سینه مرغ طعم دار شده، ذرت، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ هروییکا آمریکایی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت مغز ران گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس ترکیبی
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سوسیس پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا، فلفل تند
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر، بیکن گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا برتولی آمریکایی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا کم چرب، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه، سس سبزیجات، ذرت
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص هایدا، نان گرد
همبرگر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۹۰%، ۲ ورق پینر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ۹۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

هایدا برگر

یک عدد برگر ۹۰%، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، نان گرد
هایدا برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده با ادویه مخصوص، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله برگر

فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
فیله برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ سوپریم

۲ تکه فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، چیپس خلالی، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ سوپریم
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری هایدا

۱۴۰ گرم بیکن مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر مخصوص چیپس خلالی، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری هایدا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر مخصوص، قارچ، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا

۱۴۵ گرم ژامبون میکس مرغ و گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بره

۱۴۵ گرم ژامبون گوشت بره ۹۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص بره
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی

۱۴۵ گرم ژامبون گوشت دودی ۷۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت دودی
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو

۱۴۵ گرم ژامبون گوشت ژیگو ۷۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و گوشت

۱۴۵ گرم ژامبون قارچ و گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ دودی

۱۴۵ گرم ژامبون مرغ دودی ۷۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ دودی
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

۱۴۵ گرم ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص ۹۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

۱۴۵ گرم ژامبون قارچ و مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون

۱۴۵ گرم ژامبون بوقلمون ۹۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون بوقلمون
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سالامی

۱۴۵ گرم ژامبون سالامی ۹۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سالامی
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک مخصوص

۱۴۵ گرم کالباس خشک ۶۰%، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، قارچ (یک نفره)
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، کلم قرمز، هویج، ذرت، خیار، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۶۰۰گرم، سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکا کولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

مالت

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان