جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا خاتون (زعفرانیه)

پر‌طرفدارها

پیتزا سوپر سوپریم یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز، کالباس استیک،سالامی،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر سوپریم یک نفره
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی یک نفره
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سوسیس ممتاز،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس یک نفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی یک نفره
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کدو، قارچ تازه،زیتون سیاه،گوجه،سیر،سس بشامل، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات کلاسیک یک نفره
۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

پیتزا قارچ یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ یک نفره
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ذرت، پیاز، قارچ تازه، زیتون سیاه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز مخصوص، ادویه ایتالیایی، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات یک نفره
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده ساده
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا متوسط

پیتزا قارچ و سوسیس یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سوسیس ممتاز،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس یک نفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی یک نفره
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ژامبون مرغ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ یک نفره
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس بوقلمون،کالباس استیک، پیاز، قارچ تازه، جعفری، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بوقلمون یک نفره
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس استیک، قارچ تازه،زیتون سیاه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بیکن یک نفره
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز، کالباس استیک،سالامی،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر سوپریم یک نفره
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر کمبو یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز،گوشت چرخ کرده،سوسیس ممتاز قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر کمبو یک نفره
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کمبو یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز،سوسیس ممتاز،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز وقرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا کمبو یک نفره
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوشت چرخ کرده،پیاز،قارچ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالاوین یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، گوشت چرخ کرده،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا سالاوین یک نفره
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوشت چرخ کرده،ژامبون مرغ،قارچ تازه،فلفل تازه،فلفل چیلی،گوجه، سس قرمز تند مخصوص، ۴ نوع پنیر
پیتزا مکزیکی یک نفره
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کدو، قارچ تازه،زیتون سیاه،گوجه،سیر،سس بشامل، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات کلاسیک یک نفره
۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوجه فرنگی تازه،سیر،سس قرمز مخصوص،ادویه ایتالیایی،۴ نوع پنیر
پیتزا مارگاریتا یک نفره
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ یک نفره
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ذرت، پیاز، قارچ تازه، زیتون سیاه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز مخصوص، ادویه ایتالیایی، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات یک نفره
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،قارچ تازه، جعفری، سیر، سس بشامل،
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ فاهیتا یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،پیاز، قارچ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا فیله مرغ فاهیتا یک نفره
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر یک نفره

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، پنیر پارمسان، بلو چیز، پنیر گودا،پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پنیر  یک نفره
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، راسته گوساله، قارچ تازه، سس بشامل، پیاز، جعفری، چهار نوع پنیر
پیتزا استیک
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو یک نفره

خمیر ۲۳ سانتی، سینه مرغ مزه دار شده،بی بی اسفناج، پیاز، ۴نوع پنیر میکس شده مخصوص، سس پستو
پیتزا چیکن پستو یک نفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری مخصوص

سیب زمینی تنوری مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (با سس قارچ)

سیب زمینی سرخ کرده (با سس قارچ)
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با سس پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با سس پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده ساده
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
ناموجود

سالاد سزار

سالاد سزار
ناموجود

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
ناموجود

برگر و ساندویچ

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

هالوپینو برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و قارچ

ساندویچ فیله مرغ و قارچ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۹۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی زیرو
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون اپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون اپ
۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی  هلو
۱۲,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۲,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۲,۱۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی سیب

ماءالشعیر قوطی سیب
۱۲,۱۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای گازدار

لیموناد شیشه ای گازدار
ناموجود

موهیتو شیشه ای گازدار

موهیتو شیشه ای  گازدار
ناموجود