جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا خاتون (پاسداران)

پر‌طرفدارها

پیتزا سوپر سوپریم متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز، کالباس استیک،سالامی،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر سوپریم متوسط
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، راسته گوساله، قارچ تازه، سس بشامل، پیاز، جعفری، چهار نوع پنیر
پیتزا استیک
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا قارچ و سوسیس متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سوسیس ممتاز،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس متوسط
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، پنیر پارمسان، بلو چیز، پنیر گودا،پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پنیر  متوسط
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و قارچ

ساندویچ فیله مرغ و قارچ
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

هالوپینو برگر
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو متوسط

خمیر ۲۳ سانتی، سینه مرغ مزه دار شده،بی بی اسفناج، پیاز، ۴نوع پنیر میکس شده مخصوص، سس پستو
پیتزا چیکن پستو متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، راسته گوساله، قارچ تازه، سس بشامل، پیاز، جعفری، چهار نوع پنیر
پیتزا استیک
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ فاهیتا متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،پیاز، قارچ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا فیله مرغ فاهیتا متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،قارچ تازه، جعفری، سیر، سس بشامل،
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ذرت، پیاز، قارچ تازه، زیتون سیاه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز مخصوص، ادویه ایتالیایی، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات متوسط
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ متوسط
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوجه فرنگی تازه،سیر،سس قرمز مخصوص،ادویه ایتالیایی،۴ نوع پنیر
پیتزا مارگاریتا متوسط
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کدو، قارچ تازه،زیتون سیاه،گوجه،سیر،سس بشامل، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات کلاسیک متوسط
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوشت چرخ کرده،ژامبون مرغ،قارچ تازه،فلفل تازه،فلفل چیلی،گوجه، سس قرمز تند مخصوص، ۴ نوع پنیر
پیتزا مکزیکی متوسط
۲۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ تومان

پیتزا سالاوین متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، گوشت چرخ کرده،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا سالاوین متوسط
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس استیک، قارچ تازه،زیتون سیاه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بیکن متوسط
۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس بوقلمون،کالباس استیک، پیاز، قارچ تازه، جعفری، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بوقلمون متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ژامبون مرغ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ متوسط
۲۰
۱۱۶,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا متوسط

پیتزا قارچ و سوسیس متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سوسیس ممتاز،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس متوسط
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، قارچ تازه، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس تند مخصوص
پیتزا  پپرونی متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ژامبون مرغ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ متوسط
۲۰
۱۱۶,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس بوقلمون،کالباس استیک، پیاز، قارچ تازه، جعفری، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بوقلمون متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس استیک، قارچ تازه،زیتون سیاه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا بیکن متوسط
۲۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز، کالباس استیک،سالامی،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر سوپریم متوسط
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر کمبو متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز،گوشت چرخ کرده،سوسیس ممتاز قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا سوپر کمبو متوسط
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کمبو متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کالباس ممتاز،سوسیس ممتاز،قارچ تازه،فلفل دلمه سبز وقرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا کمبو متوسط
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوشت چرخ کرده،پیاز،قارچ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالاوین متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سالامی، گوشت چرخ کرده،قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا سالاوین متوسط
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوشت چرخ کرده،ژامبون مرغ،قارچ تازه،فلفل تازه،فلفل چیلی،گوجه، سس قرمز تند مخصوص، ۴ نوع پنیر
پیتزا مکزیکی متوسط
۲۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، کدو، قارچ تازه،زیتون سیاه،گوجه،سیر،سس بشامل، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات کلاسیک متوسط
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، گوجه فرنگی تازه،سیر،سس قرمز مخصوص،ادویه ایتالیایی،۴ نوع پنیر
پیتزا مارگاریتا متوسط
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، قارچ تازه،سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا قارچ متوسط
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، ذرت، پیاز، قارچ تازه، زیتون سیاه،فلفل دلمه سبز و قرمز،گوجه،سس قرمز مخصوص، ادویه ایتالیایی، ۴ نوع پنیر
پیتزا سبزیجات متوسط
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،قارچ تازه، جعفری، سیر، سس بشامل،
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی متوسط
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ فاهیتا متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ طعم دار شده،پیاز، قارچ تازه، فلفل دلمه سبز و قرمز، سس قرمز مخصوص،۴ نوع پنیر
پیتزا فیله مرغ فاهیتا متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر متوسط

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، پنیر پارمسان، بلو چیز، پنیر گودا،پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پنیر  متوسط
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، راسته گوساله، قارچ تازه، سس بشامل، پیاز، جعفری، چهار نوع پنیر
پیتزا استیک
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو متوسط

خمیر ۲۳ سانتی، سینه مرغ مزه دار شده،بی بی اسفناج، پیاز، ۴نوع پنیر میکس شده مخصوص، سس پستو
پیتزا چیکن پستو متوسط
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (با سس قارچ)

سیب زمینی سرخ کرده (با سس قارچ)
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با سس پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با سس پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده ساده
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری مخصوص

سیب زمینی تنوری مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر و ساندویچ

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

هالوپینو برگر
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و قارچ

ساندویچ فیله مرغ و قارچ
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی  هلو
۱۲,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۲,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۲,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی زیرو
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون اپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون اپ
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی سیب

ماءالشعیر قوطی سیب
۱۲,۱۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای گازدار

لیموناد شیشه ای گازدار
۱۲,۰۰۰ تومان

موهیتو شیشه ای گازدار

موهیتو شیشه ای  گازدار
۱۲,۰۰۰ تومان