جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا پپرونی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا گوشت و قارچ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا استیک

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

چهار نوع پیتزا در یک پیتزا
پیتزا چهار فصل

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، ریحان، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

کوکتل پنیر، ژامبون گوشت ۹۰%، بادمجان، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا سرآشپز

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا قارچ

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف

بیف استراگانف، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا بیف استراگانف

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل پنیری، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا میکس مخلوط

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مارگاریتا

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، ریحان، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا قارچ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۹۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، کدو، بادمجان، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۹۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۲۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا گوشت و قارچ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا پپرونی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و کوکتل پنیری

کوکتل پنیری، قارچ، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا قارچ و کوکتل پنیری

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاری مرغ

فیله مرغ طبخ شده در سس کاری(تند)، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا کاری مرغ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا جامائیکا

فیله مرغ (تکه ای یا ریش ریش شده) طبخ شده در سبزیجات معطر، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا جامائیکا

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل پنیری، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا میکس مخلوط

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۶۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینا استیک

راسته گوساله، فلفل هالوپینو (تند)، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا هالوپینا استیک

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف

بیف استراگانف، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا بیف استراگانف

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

کوکتل پنیر، ژامبون گوشت ۹۰%، بادمجان، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا سرآشپز

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیفرونی

بیف استراگانف، پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا بیفرونی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا استیک

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

چهار نوع پیتزا در یک پیتزا
پیتزا چهار فصل

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت خالص ۲۰۰ 'گرمی
همبرگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۲۰۰ گرم گوشت خالص، پنیر
چیز برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

۲۰۰ گرم گوشت خالص ، پنیر هلندی، پنیر گودا، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه،
چیز برگر فرانسوی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۲۰۰ گرم گوشت خالص، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
رویال برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت ۹۰% یا ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ طبخ شده بدون روغن
ساندویچ هات داگ تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ و پنیر،
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کاری مرغ

فیله مرغ با ادویه کاری(تند)، قارچ، پنیر
ساندویچ کاری مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جاماییکا

فیله مرغ طبخ شده در سبزیجات معطر، قارچ، پنیر
ساندویچ جاماییکا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۳۰۰ گرم، مرغ ریش ریش شده
سالاد سزار
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر کوچک
۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۰۰۰ تومان