جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا دومینوز (اکباتان)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص (یک نفره)

کالباس پپرونی هات داگ قارچ فلفل دلمه ذرت زیتون پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (پنجره ای)

کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (پنجره ای)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (خانواده)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی (یک نفره)

خمیر . پپرونی .قارچ . پنیر پارمیسان
پیتزا تونی پپرونی (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

خمیر.فیله گوساله.قارچ.پنیر.پیاز
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر.کالباس.پپرونی.هات داگ.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

راسته گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی (یک نفره)

خمیر کالباس. پپرونی .هات داگ .ژامبون .فلفل دلمه .قارچ .گوجه فرنگی .ذرت .زیتون .اویشن .پنیر پارمیسان
پیتزا نوستالژی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر (نان باگت)

هات داگ پنیر قارچ.نان باگت کاهو گوجه خیارشورسس
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ۱ نفره

پیتزا مخصوص (یک نفره)

کالباس پپرونی هات داگ قارچ فلفل دلمه ذرت زیتون پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی (یک نفره)

خمیر کالباس. پپرونی .هات داگ .ژامبون .فلفل دلمه .قارچ .گوجه فرنگی .ذرت .زیتون .اویشن .پنیر پارمیسان
پیتزا نوستالژی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر (یک نفره)

خمیر.سس سیر.راسته گوساله.قارچ.فلفل دلمه.پیاز.گوجه.پنیر
پیتزا دونر (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس (یک نفره)

خمیر.ژامبون مرغ وگوشت. پپرونی .قارچ. فلفل دلمه. ذرت. زیتون . کنجد . پنیر پارمیسان
پیتزا پارامیس (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (یک نفره)

خمیر.ژامبون مرغ وگوشت. پپرونی .قارچ. فلفل دلمه. ذرت. زیتون . کنجد . پنیر پارمیسان
پیتزا سیسیلی (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر.کالباس.پپرونی.هات داگ.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو (یک نفره)

خمیر.فیله مرغ.فیله گوساله.قارچ.زیتون.ذرت.پیاز.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا فنیتو (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (یک نفره)

خمیر.پپرونی.هات داگ.زیتون.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا شیکاگو (یک نفره)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی (یک نفره)

خمیر . پپرونی .قارچ . پنیر پارمیسان
پیتزا تونی پپرونی (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

خمیر.فیله گوساله.قارچ.پنیر.پیاز
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (یک نفره)

خمیر.گوشت چرخ کرده.قارچ.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا یونانی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو (یک نفره)

خمیر . فیله مرغ . قارچ . فلمله دلمه . پنیر پارمیسان
پیتزا چیکن موناکو (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

خمیر.ذرت.زیتون.قارچ.فلفل دلمه.نخود فرنگی.پنیر
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (یک نفره)

خمیر.سس مخصوص .پنیر پارمیسان
پیتزا مارگاریتا (یک نفره)
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم (یک نفره)

خمیر.قارچ.پنیر
پیتزا ماشروم (یک نفره)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (یک نفره)

خمیر.فیله مرغ.سس تند.فلفل دلمه.قارچ .پیاز.پنیر
پیتزا چیکن چیلی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (یک نفره)

خمیر.فیله گوساله.سس تند.فلفل دلمه.قارچ.پیاز.پنیر
پیتزا چیلی بیف (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان (یک نفره)

خمیر.پپرونی.فیله گوساله.قارچ.فلفل دلمه.ذرت.پیاز.پنیر
پیتزا رومان (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (یک نفره)

خمیر- فیله گوساله-پیاز-چیپس-سس-پنیر
پیتزا تاکو (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو (یک نفره)

خمیر . پپرونی . ژامبون گوشت ومرغ . زیتون . فلفل دلمه . پنیر پارمیسان
پیتزا تاباسکو (یک نفره)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص (پنجره ای)

کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (پنجره ای)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی (پنجره ای)

کالباس، پپرونی، هات داگ، ژامبون، فلفل دلمه، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، آویشن، پنیر پارمسان
پیتزا نوستالژی (پنجره ای)
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر (پنجره ای)

راسته گوساله، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا دونر (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس (پنجره ای)

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا پارامیس (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (پنجره ای)

ژامبون مرغ و گوشت، سالامی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (پنجره ای)

کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا مخلوط (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو (پنجره ای)

فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا فنیتو (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (پنجره ای)

پپرونی، هات داگ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا شیکاگو (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی (پنجره ای)

پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا تونی پپرونی (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (پنجره ای)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا یونانی (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو (پنجره ای)

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن موناکو (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

قارچ، نخود فرنگی، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر سس مخصوص، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم (پنجره ای)

قارچ، پنیر گودا، پنیر پارمسان
پیتزا ماشروم (پنجره ای)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (پنجره ای)

فیله مرغ، سس چیلی، فلفل چیلی، قارچ، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن چیلی (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (پنجره ای)

فیله گوساله، سس چیلی، فلفل چیلی، قارچ، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا چیلی بیف (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان (پنجره ای)

پپرونی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، فلفل قرمز، پنیر پارمسان
پیتزا رومان (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

فیله گوساله، پیاز، چیپس، سس مخصوص، پنیر پارمسان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو (پنجره ای)

پپرونی، بیکن گوشت و مرغ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا تاباسکو (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر پنجره

خمیر .سس سیر.پنیر
نان سیر پنجره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم پنجره (پپرونی/سیسیلی /مخصوص/رست بیف)

پپرونی کالباس هات داگ ژامبون گوشت ومرغ رست بیف (گوشت ریش شده)قارچ ذرت زیتون فلفل دلمه پیازکنجد
پیتزا چهار طعم پنجره (پپرونی/سیسیلی /مخصوص/رست بیف)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا مخصوص (خانواده)

کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص (خانواده)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی (خانواده)

کالباس، پپرونی، هات داگ، ژامبون، فلفل دلمه، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، آویشن، پنیر پارمسان
پیتزا نوستالژی (خانواده)
۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر (خانواده)

راسته گوساله، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا دونر (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس (خانواده)

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا پارامیس (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (خانواده)

ژامبون مرغ و گوشت، سالامی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا سیسیلی (خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

خمیر.کالباس.پپرونی.هات داگ.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو (خانواده)

فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
پیتزا فنیتو (خانواده)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (خانواده)

خمیر.پپرونی.هات داگ.زیتون.فلفل دلمه.پنیر
پیتزا شیکاگو (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی (خانواده)

پپرونی.قارچ .پنیر.خمیر
پیتزا تونی پپرونی (خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (خانواده)

خمیر.فیله گوساله.قارچ.پنیر.پیاز
پیتزا رست بیف (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (خانواده)

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خمیر
پیتزا یونانی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو (خانواده)

فیله مرغ.قارچ.پنیر.فلفل دلمه .خمیر
پیتزا چیکن موناکو (خانواده)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

خمیر.ذرت.زیتون.قارچ.فلفل دلمه.نخود فرنگی.پنیر
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (خانواده)

خمیر. سس مخصوص.پنیر پارمیسان
پیتزا مارگاریتا (خانواده)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم (خانواده)

خمیر.قارچ. پنیر
پیتزا ماشروم (خانواده)
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (خانواده)

خمیر.فیله مرغ.سس تند.فلفل دلمه.قارچ .پیاز.پنیر
پیتزا چیکن چیلی (خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (خانواده)

خمیر.فیله گوساله.سس تند.فلفل دلمه.قارچ.پیاز.پنیر
پیتزا چیلی بیف (خانواده)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان (خانواده)

خمیر.پپرونی.فیله گوساله.قارچ.فلفل دلمه.ذرت.پیاز.پنیر
پیتزا رومان (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (خانواده)

خمیر- فیله گوساله-پیاز-چیپس-سس-پنیر
پیتزا تاکو (خانواده)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو (خانواده)

خمیر . پپرونی . ژامبون گوشت ومرغ . زیتون . فلفل دلمه . پنیر پارمیسان
پیتزا تاباسکو (خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم خانواده

سیسیلی پپرونی رست بیف مخصوص
پیتزا چهار طعم خانواده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جدید

پیتزا لاکچری (ژامبون کراست)

سالامی، پپرونی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کنجد، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا لاکچری (ژامبون کراست)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا کالزونه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم

پپرونی مخصوص، رست بیف، سیسیلی
پیتزا چهار طعم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافد کراست (دور هات داگ)

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان
پیتزا هات داگ استافد کراست (دور هات داگ)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن کراست (دور چیکن)

ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان
پیتزا چیکن کراست (دور چیکن)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف کراست (دور بیف)

ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان
پیتزا بیف کراست (دور بیف)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراینر

سالامی، ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، ذرت، پنیر پارمسان
پیتزا کراینر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا کریپ مکزیکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بدون خمیر

کالباس پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان
پیتزا بدون خمیر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی یک نفره

پیتزا ناپولینا چیکن (ایتالیایی)(۱ نفره)

فیله مرغ، قارچ، زیتون، پیاز، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا ناپولینا چیکن (ایتالیایی)(1 نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپورتیف ایتالیایی (ورزشکاری) (ایتالیایی)(۱ نفره)

ذرت، بادمجان، زیتون، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه، پنیر گودا، سس مخصوص، پنیر پارمیسان
پیتزا اسپورتیف ایتالیایی (ورزشکاری) (ایتالیایی)(1 نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم (ایتالیایی)(۱ نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم (ایتالیایی)(1 نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (ایتالیایی)(۱ نفره)

فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا چیلی بیف (ایتالیایی)(1 نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی خانواده

پیتزا ناپولینا چیکن (ایتالیایی)(خانواده)

فیله مرغ، قارچ، زیتون، پیاز، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا ناپولینا چیکن (ایتالیایی)(خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپورتیف ایتالیایی (ورزشکاری) (ایتالیایی)(خانواده)

ذرت، بادمجان، زیتون، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه، پنیر گودا، سس مخصوص، پنیر پارمیسان
پیتزا اسپورتیف ایتالیایی (ورزشکاری) (ایتالیایی)(خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم (ایتالیایی)(خانواده)

پپرونی، قارچ، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم (ایتالیایی)(خانواده)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (ایتالیایی)(خانواده)

فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان
پیتزا چیلی بیف (ایتالیایی)(خانواده)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

پیتزا برگر

همبرگر.ژامبون.قارچ.پنیر.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.
پیتزا برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

همبرگر.پنیرگودا.کاهو.گوجه.خیارشور
چیزبرگر
۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر.کاهو.گوجه.خیارشور
همبرگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر.قارچ .پنیر
ماشروم برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل میکس برگر

همبرگر.پنیرگودا.فیله مرغ
دبل میکس برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر.قارچ.پنیر.ژامبون
رویال برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ.کاهو.گوجه.خیارشور.
چیکن برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

همبرگر.پنیرگودا.کاهو.گوجه.خیارشور
دبل چیز برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر

گوشت
دبل برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کمبو برگر

برگر (کمبو)

همنیرگر.ژامبون.قارچ.پنیر.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سالاد.سیب زمینی
برگر (کمبو)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر (کمبو)

همبرگر.پنیرگودا.سیب زمینی.سالاد
چیزبرگر  (کمبو)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر (کمبو)

همبرگر.سیب زمینی.سالاد.
همبرگر (کمبو)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (کمبو)

همبرگر.قارچ.پنیر.سالاد.سیب زمینی.
ماشروم برگر (کمبو)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

دبل میکس برگر (کمبو)

همبرگر.فیله مرغ.پنیرگودا.سالاد.سیب زمینی
دبل میکس برگر (کمبو)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر (کمبو)

ژامبونوقارچ.پنیر.همبرگر.سیب زمینی.سالاد
رویال برگر (کمبو)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر (کمبو)

فیله مرغ.کاهو.گوجه.خیارشور.سیب زمینی.سالاد
چیکن برگر (کمبو)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر(کمبو)

همبرگر.پنیرگودا.سیب زمینی.سالاد.
دبل چیزبرگر(کمبو)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دبل برگرکومبو

گوشت کاهو
دبل برگرکومبو
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نان مخصوص

ساندویچ تی کاسا (نان مخصوص)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ تی کاسا (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

راسته گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن (نان مخصوص)

مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ چیکن (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان مخصوص)

هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ (نان مخصوص)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی (نان مخصوص)

پپرونی، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال (نان مخصوص)

فیله مرغ، راسته گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ اسپشیال (نان مخصوص)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نان باگت

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت(نان باگت)

ژامبون، قارچ، پنیرنان باگت کاهو گوجه خیارشورسس
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت(نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

یونانی مرغ (نان باگت)

ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، پنیرکاهو گوجه خیارشورسس
یونانی مرغ (نان باگت)
۹۳,۰۰۰ تومان

یونانی گوشت (نان باگت)

ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، پنیرکاهو گوجه خیارشورسس
یونانی گوشت (نان باگت)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر (نان باگت)

همبرگر.نان باگت.گوجه کاهو خیار شور
ساندویچ همبرگر (نان باگت)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز برگر (نان باگت)

همبرگر.پنیرگودا.نان باگت کاهو گوجه خیارشور
ساندویچ چیز برگر (نان باگت)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ روسی (نان باگت)

هات داگ روسی.پنیرگودا.چیپس.نان باگت کاهو گوجه خیار شور
ساندویچ هات داگ روسی (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر (نان باگت)

هات داگ پنیر.نان باگت.کاهو.گوجه.خیارشور
ساندویچ هات داگ با پنیر (نان باگت)
۷۰,۰۰۰ تومان

هات داگ ساده (نان باگت)

هات داگ.نان باگت. گوجه.خیارشور.کاهو
هات داگ ساده (نان باگت)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر (نان باگت)

هات داگ پنیر قارچ.نان باگت کاهو گوجه خیارشورسس
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد(نان باگت)

ژامبون.قارچ.پنیر.نان باگت کاهو گوجه خیارشورسس
ساندویچ ژامبون مرغ سرد(نان باگت)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیرکاهو گوجه خیارشور سس
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

فیله گوساله، قارچ، پنیرنان باگت کاهو گوجه خیارشورسس
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر (نان باگت)

فیله مرغ، قارچ، پنیر.نان باگت کاهو گوجه خیار شور سس
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال (نان باگت)

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیرنان باگت کاهو گوجه خیار شورسس
ساندویچ هات رویال (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت سرد(نان باگت)

ژامبون گوشت نان باگت کاهو گوجه خیار شور سس
ژامبون گوشت سرد(نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری مرغ(نان باگت)

ژامبون مرغ قارچ پنیر نان باگت گوجه خیار شورکاهو سس
ژامبون تنوری مرغ(نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگرنان باگت

گوشت قارچ وپنیر نان باگت کاهو گوجه خیارشور سس
ماشروم برگرنان باگت
۹۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر سس سیر پنیر گودا پنیرپارمیسان
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی پنیر
سیب زمینی پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی قارچ وپنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیروذرت)

چیپس پنیر ذرت
ناچو (چیپس و پنیروذرت)
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ وپنیر وژامبون

سیب زمینی با قارچ وپنیر و ژامبون
سیب زمینی با قارچ وپنیر وژامبون
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم ذرت سس ابلیمو شکر نمک
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو گوجه خیار هویج
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص دومینوز

کاهو سس گوجه خیارهویج زیتون ذرت پنیر قارچ
سالاد مخصوص دومینوز
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد چیکن

کاهو سس گوجه خیار فیله مرغ هویج زیتون ذرت قارچ پنیر
سالاد چیکن
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی لیمو

هولستن
دلستر قوطی لیمو
۱۳,۶۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر طعم دار
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

مشکی ۱/۵
نوشابه خانواده زیرو
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

بدون گاز ۳۰۰ سی سی
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی

اب
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

قوطی کوکا

۳۰۰سی سی
قوطی کوکا
۱۰,۰۰۰ تومان

قوطی زیرو

۳۰۰سی سی
قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده کوکا

۱.۵لیتری
خانواده کوکا
۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده اسپرایت

۱.۵لیتری
خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده فانتا

۱.۵لیتری
خانواده فانتا
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱۳,۶۰۰ تومان

اضافات

چنگال اضافه

چنگال
چنگال اضافه
۱,۰۰۰ تومان

چاقو اضافه

چاقو ۱عدد
چاقو اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سس کچاب(قرمز) اضافه

سس کچاب (قرمز)
سس کچاب(قرمز) اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز(سفید) اضافه

سس مایونز( سفید)
سس مایونز(سفید) اضافه
۱,۰۰۰ تومان

ظرف سیب زمینی

ظرف سیب زمینی
ظرف سیب زمینی
۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان باگت وفرانسوی
نان اضافه
۷,۵۰۰ تومان

پنیر گودا

پنیر گودا یا ورقه ای
پنیر گودا
۴,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر پیتزا
پنیر اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ وپنیر اضافه

قارچ وپنیر
قارچ وپنیر اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

لیوان اضافه

لیوان یکبار مصرف هرعدد۲۵۰ تومان
لیوان اضافه
۵۰۰ تومان

هزینه بسته بندی

پاکت.نایلون
هزینه بسته بندی
۳,۰۰۰ تومان