جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (امیر آباد)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۲,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۹,۸۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۴,۶۰۰ تومان

همبرگر

۳۲۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

دبل

۱۲۰,۹۰۰ تومان

چیز برگر

۳۲۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

دبل

۱۲۴,۴۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۸,۴۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۹,۶۰۰ تومان

ماشروم برگر

۳۲۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

دبل

۱۲۹,۷۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۹,۲۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۱۵
۱۰۷,۶۰۰ ۹۱,۴۶۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۱۴,۶۰۰ ۱۸۲,۴۱۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۱۲,۸۰۰ ۱۸۰,۸۸۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا شیگاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۱۵
۱۰۶,۲۰۰ ۹۰,۲۷۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۱۵
۱۰۷,۶۰۰ ۹۱,۴۶۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۱۵
۹۸,۸۰۰ ۸۳,۹۸۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۱۵
۱۰۳,۴۰۰ ۸۷,۸۹۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا کریپ مکزیکی خانواده (۳۰ سانتی متری )

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کریپ مکزیکی خانواده (30 سانتی متری )
۲۲۶,۴۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱ تک نفره ( ۲۲ سانتی متری )

می توانید ۴ نوع پیتزا را در یک پیتزا تجربه کنید
پیتزا 4*1 تک نفره ( 22 سانتی متری )
۱۱۹,۶۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱ خانواده (۳۰ سانتی متری )

می توانید ۴ نوع پیتزا را در یک پیتزا تجربه کنید
پیتزا 4*1 خانواده (30 سانتی متری )
۲۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا کالزونه خانواده ( ۳۰سانتی متری )

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه خانواده ( 30سانتی متری )
۲۲۶,۴۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۳,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۱۴,۶۰۰ ۱۸۲,۴۱۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۱,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۱۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۴,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۴,۷۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۳,۷۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۱۲,۸۰۰ ۱۸۰,۸۸۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۳۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۷,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۲,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۲,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۸,۴۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۹,۶۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۰,۴۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۶,۴۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۹,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۴,۱۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۷,۴۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۹,۶۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۴,۶۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۹,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۴,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۷,۸۰۰ تومان

پیتزا سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۵,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۲,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۲۰۷,۱۰۰ ۱۷۶,۰۳۵ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کریپ مکزیکی
۱۲۰,۴۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه
۱۲۰,۴۰۰ تومان

پیتزا (پنجره ای)

پیتزا اسپشیال (پنجره ای )

خمیر پیتزا آمریکایی، ۲۲*۲۲ سانتی متری فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای )
۱۶۰,۵۰۰ تومان

پیتزای کریپ مکزیکی ( پنجره ای )

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزای کریپ مکزیکی ( پنجره ای )
۱۵۲,۹۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ( پنجره ای )

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه ( پنجره ای )
۱۵۲,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست (پنجره ای)
۱۵۵,۱۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۴۹,۷۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۱۵۰,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۴۵,۶۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۳۷,۲۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۳۷,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۳۷,۲۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۴۵,۴۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، فلفل هالوپینو، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)
۱۶۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۴۸,۶۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۵۲,۹۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۵۵,۱۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۵۱,۸۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۶۰,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)
۱۵۶,۹۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)
۱۵۸,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر (پنجره ای)
۱۳۷,۲۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو (پنجره ای)
۱۴۵,۴۰۰ تومان

برگر

پیتزا برگر

برگر داخل خمیر پیتزا،پنیر ورقه ای گودا، گوجه،پنیر پیتزا ،چیپس
پیتزا برگر
۱۱۵,۴۰۰ تومان

پیتزا برگر دبل

۲عدد برگر خمیر پیتزا ،پنیر ورقه گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس
پیتزا برگر دبل
۱۳۷,۸۰۰ تومان

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۹۷,۲۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۹۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۱۰۰,۸۰۰ تومان

دبل

۱۲۴,۴۰۰ تومان

چیلی برگر (تند)

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر (تند)

سینگل

۱۰۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۲۷,۶۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۹۷,۲۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۹۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۹۷,۶۰۰ تومان

دبل

۱۲۱,۱۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۱۵
۱۰۶,۲۰۰ ۹۰,۲۷۰ تومان

دبل

۱۲۹,۷۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل

۱۰۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۲۷,۶۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۱۵
۱۰۷,۶۰۰ ۹۱,۴۶۰ تومان

دبل

۱۳۰,۹۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۱۰۸,۵۰۰ تومان

دبل

۱۳۲,۲۰۰ تومان

میکس برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۱۰۷,۶۰۰ تومان

دبل

۱۳۰,۹۰۰ تومان

کمبو برگر

پیتزا برگر کمبو سینگل

برگر داخل خمیر پیتزا ، پنیر ورقه ای گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پیتزا برگر کمبو سینگل
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر دبل کمبو

۲ برگر داخل خمیر پیتزا ، پنیر ورقه ای گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پیتزا برگر دبل کمبو
۱۹۴,۴۰۰ تومان

همبرگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
همبرگر کمبو

سینگل

۱۵۳,۸۰۰ تومان

دبل

۱۷۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیز برگر کمبو

سینگل

۱۵۷,۴۰۰ تومان

دبل

۱۸۱,۰۰۰ تومان

چیلی برگر (تند) کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، فلفل هالپینو، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد ...
چیلی برگر (تند) کمبو

سینگل

۱۶۰,۸۰۰ تومان

دبل

۱۸۴,۲۰۰ تومان

چیکن برگر کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیکن برگر کمبو

سینگل

۱۵۳,۸۰۰ تومان

دبل

۱۷۷,۵۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیکن برگر چیلی کمبو

سینگل

۱۵۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۷۷,۷۰۰ تومان

ماشروم برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک...
ماشروم برگر کمبو

سینگل

۱۶۲,۸۰۰ تومان

دبل

۱۸۶,۳۰۰ تومان

پپرونی برگر کمبو

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پپرونی برگر کمبو

سینگل

۱۶۰,۸۰۰ تومان

دبل

۱۸۴,۲۰۰ تومان

رویال برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد...
رویال برگر کمبو

سینگل

۱۶۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۸۷,۵۰۰ تومان

رویال برگر چیلی کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، ژامبون، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمی...
رویال برگر چیلی کمبو

سینگل

۱۶۵,۱۰۰ تومان

دبل

۱۸۸,۸۰۰ تومان

میکس برگر کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کل...
میکس برگر کمبو

سینگل

۱۶۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۸۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۱۱۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۱۱۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۱۰۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۱۰۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۹۵,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۹۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۸۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۸۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۱۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۱۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۱۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۱۱۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۱۵
۹۸,۸۰۰ ۸۳,۹۸۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۱۵
۱۰۳,۴۰۰ ۸۷,۸۹۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۴۱,۶۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۴۱,۶۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۶۳,۶۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۶۳,۶۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۵۴,۳۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۹۶,۱۰۰ تومان

نان سیر

۶ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۶۱,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ تا ۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۱,۹۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر
ناچو (چیپس و پنیر)
۷۵,۷۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۳ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۹۴,۱۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ۲ اسلایس ژامبون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمزان
سالاد هات
۶۷,۲۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۵۱,۱۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۵۷,۴۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۹۵۰ تومان