جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا پرپروک (پاسداران - شبانه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پنجره ای

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک
۱۶۱,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

چهار تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
فیله سوخاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مکزیکی

گوشت چرخ کرده، پوره لوبیا، سس تند مکزیکی، پنیر مخصوص پرپروک (همراه با سالاد fresh شامل: کاهو، گوجه فرنگی، پنیر، پیاز)
پیتزا مکزیکی
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو

مرغ باربیکیو، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا چیکن باربیکیو
۱۶۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بیستکا

گوشت استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، فلفل دلمه ای رنگی یا پیاز قرمز، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کارزانا

رست بیف، بادمجان طعم دار شده با سیر، فلفل دلمه ای رنگی، کبر(کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا
۱۸۱,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری
۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک
۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا برتولی

ژامبون بیکن، زیتون، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات
۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا
۱۱۴,۵۰۰ تومان

پیتزا تندوری

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا جامبو

پیتزا چیکن باربیکیو جامبو سایز

مرغ باربیکیو، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا چیکن باربیکیو جامبو سایز
۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا بیستکا جامبو سایز

گوشت استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، فلفل دلمه ای رنگی یا پیاز قرمز، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا جامبو سایز
۲۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز
۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تندوری جامبو سایز

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری جامبو سایز
۲۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز
۲۴۱,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو جامبو سایز

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو جامبو سایز
۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو جامبو سایز

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو جامبو سایز
۲۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا کارزانا جامبو سایز

رست بیف، بادمجان طعم دار شده با سیر، فلفل دلمه ای رنگی، کبر(کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا جامبو سایز
۲۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز
۲۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز
۲۳۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی جامبو سایز

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی جامبو سایز
۲۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای جامبو سایز

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای جامبو سایز
۲۳۳,۵۰۰ تومان

پیتزا برتولی جامبو سایز

ژامبون بیکن، زیتون سبز، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی جامبو سایز
۲۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، پوره لوبیا، سس تند مکزیکی، پنیر مخصوص پرپروک (همراه با سالاد fresh شامل: کاهو، گوجه فرنگی، پنیر، پیاز)
پیتزا مکزیکی جامبو سایز
۲۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات جامبو سایز

ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات جامبو سایز
۱۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا جامبو سایز

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا جامبو سایز
۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس مرغ تنوری
پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز
۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس تندوری
پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز
۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل : ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس گوشت و قارچ
پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز
۲۳۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس آروستو پینو
پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز
۲۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس آروستو
پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز
۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس ژامبون استیک با فلفل
پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس ژامبون استیک
پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز
۲۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس گوشت و پیاز
پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز
۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس پپرونی
پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز
۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس برتولی
پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز
۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس مارگاریتا
پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز
۲۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سبزیجات سیسیلی

بادمجان، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات سیسیلی
۱۳۷,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک سیسیلی

گوشت استیک، زیتون سیاه، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا استیک سیسیلی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک با سیر سیسیلی

گوشت استیک، زیتون سیاه، سس مارینرا با سیر، پنیر موزارلا
پیتزا استیک با سیر سیسیلی
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ پستو سیسیلی

بادمجان طعم دار شده با سیر، مرغ اسلایس، گوجه گیلاسی، سس خامه، سس پستو، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ پستو سیسیلی
۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی سیسیلی

سالامی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا سالامی سیسیلی
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا سیسیلی

گوجه گیلاسی، ریحان، سس مارینرا با سیر، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا سیسیلی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیز برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس ...
چیز برگر پرپروک
۱۱۳,۵۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس ...
چیز برگر مخصوص پرپروک
۱۲۶,۵۰۰ تومان

قارچ برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، سس قارچ با دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر سا...
قارچ برگر پرپروک
۱۲۴,۵۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، سس قارچ با دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر سا...
قارچ برگر مخصوص پرپروک
۱۳۸,۰۰۰ تومان

هالو برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک ...
هالو برگر پرپروک
۱۱۸,۵۰۰ تومان

هالو برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک ع...
هالو برگر مخصوص پرپروک
۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص ...
همبرگر پرپروک
۱۰۴,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک،کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پ...
همبرگر مخصوص پرپروک
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، سس قارچ و دانه فلفل سیاه، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور و سس سیر مخصوص، یک عدد سس مایونز و سیر ساشه، یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپ...
ساندویچ رست بیف
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی

فیله مرغ کبابی شده، پنیر گودا، خیارشور، پیاز، کاهو، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک ...
ساندویچ فیله کبابی
۱۲۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ تنوری شده، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور،گوجه فرنگی، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپر...
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک
ساندویچ فیله سوخاری
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده، سس خردل، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک ...
ساندویچ هات داگ
۱۱۶,۵۰۰ تومان

چیکن برگر پرپروک

چیکن برگر، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک
چیکن برگر پرپروک
۹۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون استیک (سرد)

ژامبون استیک گوشت، ژامبون استیک مخلوط، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپ...
ساندویچ ژامبون استیک (سرد)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه نرمال (بدون پوست)

دو تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری دو تکه نرمال (بدون پوست)
۱۷۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی (بدون پوست)

دو تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی (بدون پوست)
۱۷۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه نرمال (بدون پوست)

سه تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری سه تکه نرمال (بدون پوست)
۲۱۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی (بدون پوست)

سه تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم ، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی (بدون پوست)
۲۱۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه نرمال (بدون پوست)

پنج تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه نرمال (بدون پوست)
۳۲۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی (بدون پوست)

پنج تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی (بدون پوست)
۳۲۱,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

چهار تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
فیله سوخاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

هشت عدد میگو سوخاری شده، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص میگو به همراه سس مخصوص سوخاری
میگو سوخاری
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بال سوخاری

هفت عدد بال مرغ سوخاری به همراه سس انار مخصوص و سس مخصوص سوخاری، یک عدد سس کچاپ تند و ساده مخصوص پرپروک ساشه
بال سوخاری
۱۱۲,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر مکزیکی (ساده)

چیپس تهیه شده از خمیرنان پرپروک، سس و پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر مکزیکی (ساده)
۵۹,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر مکزیکی (تند)

چیپس تهیه شده از نان پرپروک، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر مکزیکی (تند)
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

یک پرس سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر مخصوص، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
نان سیر
۵۴,۰۰۰ تومان

نان سیر سیسیلی

خمیر مخصوص، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
نان سیر سیسیلی
۵۷,۵۰۰ تومان

سالاد یونانی (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (یک نفره)
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (دو نفره)
ناموجود

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، سینه مرغ گریل شده، زیتون سیاه، نان تست، پنیر پارمسان و سس سزار مخصوص
سالاد سزار (یک نفره)
۱۲۷,۵۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، سینه مرغ گریل شده، زیتون سیاه، نان تست، پنیر پارمسان و سس سزار مخصوص
سالاد سزار (دو نفره)
۱۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج به همراه سس سالاد مخصوص پرپروک و سس سرکه خرما و روغن زیتون
سالاد فصل (یک نفره)
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج به همراه سس سالاد مخصوص پرپروک و سس سرکه خرما و روغن زیتون
سالاد فصل (دو نفره)
۹۳,۰۰۰ تومان

سالاد هاوایی (یک نفره)

کاهو، بیبی اسفناج، آناناس، مغز بادام درختی، سس مخصوص پرتقال
سالاد هاوایی (یک نفره)
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد هاوایی (دو نفره)

کاهو، بیبی اسفناج، آناناس، مغز بادام درختی، سس مخصوص پرتقال
سالاد هاوایی (دو نفره)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، جوانه گندم و سس مخصوص پرپروک
سالاد کلم
۲۵,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۶۶,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس مخصوص سوخاری

سس مایونز، خردل، سیر، پرک پاپریکا، سرکه
سس مخصوص سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

پک کارد و چنگال

پک کارد و چنگال
رایگان

سس ساشه سیر

سس ساشه سیر
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه مایونز

سس ساشه مایونز
۱,۰۰۰ تومان

سس انار مخصوص

سس انار مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

سس ساشه کچاپ

سس ساشه کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه سالاد فرانسوی

سس ساشه سالاد فرانسوی
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه پرپروک

سس ساشه پرپروک
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه مکزیکی پرپروک

سس ساشه مکزیکی پرپروک
۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم سوخاری

سالاد کلم سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن
۲,۰۰۰ تومان

سس سرکه و خرما با روغن زیتون

سس سرکه و خرما با روغن زیتون
سس سرکه و خرما با روغن زیتون
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۸۹۵ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۸۹۵ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۸۹۵ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۱,۸۹۵ تومان

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
ناموجود

ماءالشعیر قوطی ایستک کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک کلاسیک
۱۳,۵۷۷ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک هلو
ناموجود

ماءالشعیر قوطی ایستک سیب

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک سیب
۱۳,۵۷۷ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک استوایی
۱۳,۵۷۷ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک لیمو
۱۳,۵۷۷ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۷۵۷ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۴ تومان

آبمیوه طبیعی سیب

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی سیب
۳۵,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی پرتقال

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی پرتقال
۴۰,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی انار

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی انار
ناموجود

آبمیوه طبیعی پرتقال انار

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی پرتقال انار
ناموجود