جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پیتزا پارسیان (بوستان سعدی)

پر‌طرفدارها

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰% و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
 پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سبد چهار نفره

۲ عدد پیتزا ناپولی ویژه: خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، یک عدد سالاد ژامب...
سبد چهار نفره
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سبد پنج نفره

۲ عدد پیتزا ویژه: خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سالاد ژامبون مرغ، یک...
سبد پنج نفره
۴۷۸,۰۰۰ تومان

سبد هفت نفره

۲ عدد پیتزا ویژه سه نفره: خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سالاد ژامبون...
سبد هفت نفره
۵۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (یک نفره)

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل سبز، پنیر چدار
پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، مخلوط کالباس مرغ ۶۰% و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (یک نفره)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی (یک نفره)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌ متری، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (دو نفره)

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (دو نفره)

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰% و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (دو نفره)

فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (دو نفره)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی (دو نفره)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
 پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (دو نفره)
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)

سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (دو نفره)
۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی (دو نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
 پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)
۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (دو نفره)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی (دو نفره)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
 پیتزا چهار فصل آمریکایی (دو نفره)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (سه نفره)

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (سه نفره)
۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل سبز، پنیر چدار
پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (سه نفره)
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، مخلوط کالباس مرغ ۶۰% و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی (سه نفره)
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (سه نفره)
۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی (سه نفره)
۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (سه نفره)
۲۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (سه نفره)
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
 پیتزا پپرونی آمریکایی (سه نفره)
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی (سه نفره)
۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
 پیتزا سبزیجات آمریکایی (سه نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (سه نفره)
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی (سه نفره)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
 پیتزا چهار فصل آمریکایی (سه نفره)
۲۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی

پیتزا ناپولی فرانکفورتر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ناپولی فرانکفورتر ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ویژه ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ناپولی ویژه ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ناپولی رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی بلونز ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ناپولی بلونز ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ناپولی مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ناپولی پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی سالامی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ناپولی سالامی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص
پیتزا ناپولی پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات مدیترانه ای، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ
پیتزا ناپولی چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری

پیتزا فرانکفورتر دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس م...
پیتزا فرانکفورتر دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دل...
پیتزا ویژه دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل ...
پیتزا رست بیف دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، مغز ران گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصو...
پیتزا بلونز دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، سینه مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا...
پیتزا مرغ و قارچ دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصو...
پیتزا پپرونی دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، کالباس سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصو...
پیتزا سالامی دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز...
پیتزا سبزیجات دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دور پنیری آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی‌ متری دور خمیر لبه برگردان و پر شده با پنیر پیتزا، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا سبزیجات مدیترانه ای، ۱...
پیتزا چهار فصل دور پنیری آمریکایی (سه نفره)
۲۳۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ژامبون

۲۵۰ گرم سالاد ژامبون، کاهو، ۶۰ گرم ژامبون مرغ، جوانه گندم، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد فصل، کاهو، گوجه، خیار، کلم، جوانه گندم، زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد (اضافه)

سس سالاد (یک نفره)
سس سالاد (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان