جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا مخلوط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، پپرونی، فلفل تند، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا پپرونی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۰
۱۹۷,۰۰۰ ۱۷۷,۳۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ۳ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا رست بیف

(دو نفره)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۱ عدد نان بروتچن، سس پنیر، ۳ عدد سس تک نفره کچاپ
فیله استریپس

سه تکه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو تکه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا گوشت و قارچ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، راسته گوساله گریل، قارچ، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا سیر و استیک

۱۹۲,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر مخصوص چاودار ۳۰ سانتی، سس گوجه فرنگی ،پنیر موزارلا، پنیر گودا، پنیر پارمسان، گوجه فرنگی، زیتون، ۳ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا مارگاریتا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا پپرونی

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، پپرونی، فلفل تند، ۳ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا پپرونی

(دو نفره)

۱۰
۱۹۷,۰۰۰ ۱۷۷,۳۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۳۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

میگو سوخاری

۸ تکه میگو متوسط سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر، سس تک کچاب، نان مک
میگو سوخاری
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پاستا میگو و سس آلفردو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۸ تکه میگو متوسط، سس آلفردو ، پنیر پارمسان
پاستا میگو و سس آلفردو
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پاستا پستو میگو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۸ تکه میگو متوسط ، سس پستو و رزماری ، پنیر پارمسان.
پاستا پستو میگو
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا مخلوط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، پپرونی، فلفل تند، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا پپرونی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۰
۱۹۷,۰۰۰ ۱۷۷,۳۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چیز

خمیر مخصوص چاودار، پینر موزارلا، پنیر گودا، استیک مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا مخصوص چیز

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پستوی سبزیجات

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، سس پستو، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا پستوی سبزیجات

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، ۱۷۰ گرم راسته گوساله گریل، قارچ، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا استیک گوشت

۱۹۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک مرغ

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، استیک مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا استیک مرغ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا گوشت و قارچ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا رست بیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر مخصوص چاودار، پنیر موزارلا، پنیر گودا، راسته گوساله گریل، قارچ، زیتون، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا سیر و استیک

۱۹۲,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر مخصوص چاودار ۳۰ سانتی، سس گوجه فرنگی ،پنیر موزارلا، پنیر گودا، پنیر پارمسان، گوجه فرنگی، زیتون، ۳ عدد سس تک نفره کچاب
پیتزا مارگاریتا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

همبرگر کلاسیک، ۲ ورق پنیر چدار، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ تنوری
رویال برگر
۱۳۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص چیز

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، پنیر چدار، سس باربیکیو، ریحان، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
همبرگر مخصوص چیز
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۲۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
دوبل برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
همبرگر کلاسیک
۹۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
چیز برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۲۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، ۲ اسلایس پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
دوبل چیز برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، قارچ، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
چیز برگر با قارچ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

آنیون برگر

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، پیاز کاراملی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
آنیون برگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، سس چیلی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
چیلی برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه، نان برگر چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ماشروم برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ژامبون مرغ سرد

۱۸۰ گرم ژامبون مرغ سرد، گوجه، خیارشور، کاهو، خردل، سس مایونز کم چرب
ژامبون مرغ سرد
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و ریحان

۱۸۰ گرم ژامبون مرغ سرد، ریحان، گوجه، خیارشور، خردل، سس مایونز کم چرب
ساندویچ ژامبون مرغ و ریحان
۹۷,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ و پنیر تنوری

۱۸۰ گرم ژامبون مرغ، ۲ ورق پنیر چدار، قارچ، سس کم چرب، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو
ژامبون مرغ و پنیر تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۳۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک مرغ

کلاسیک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر چدار

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ مخصوص چیز

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه، سس باربیکیو، پنیر چدار، ریحان، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک مرغ مخصوص چیز
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ و سبزیجات

۲۰۰ فیله استیک مرغ گریل، کدو گریل شده، کاهو، گوجه، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک مرغ و سبزیجات
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ چیلی

۲۰۰ گرم استیک مرغ گریل شده، سس چیلی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک مرغ چیلی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت کلاسیک

۱۷۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه، ریحون، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک گوشت کلاسیک
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت مخصوص چیز

۳۴۰ گرم استیک گوشت گوساله، پنیر چدار، سس پنیر، خیارشور، گوجه، ریحون، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک گوشت مخصوص چیز
۲۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت باربیکیو

۱۷۰گرم استیک گوشت، سس باربیکیو، قارچ، پنیر چدار، خیارشور، گوجه،ریحون، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ استیک گوشت باربیکیو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

۲۰۰ گرم هات داگ مجاری، سس پنیر، خردل، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب ومایونز
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

۲۰۰ گرم هات داگ مجاری، سس پنیر، خردل، قارچ، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت چاودار، سس تک نفره کچاب ومایونز
ساندویچ هات داگ مخصوص
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

۲۰۰ گرم هات داگ مجاری، سس پنیر، خردل، سس چیلی، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت چاودار، سس تک نفره کچاب ومایونز
ساندویچ هات داگ چیلی
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

قارچ، کدو گریل شده، پیاز گریل شده، سس پنیر، پنیر چدار، خیار شور، گوجه، کاهو، نان باگت چاودار، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
ساندویچ سبزیجات
۶۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

میگو سوخاری

۸ تکه میگو متوسط سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر، سس تک کچاب، نان مک
میگو سوخاری
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

سبد ران و بال سوخاری

۴ تکه ران نرمال، ۸ تکه بال سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، ۶ عدد سس کچاپ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ عدد سس پنیر، نوشابه خانواده
سبد ران و بال سوخاری
۳۳۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن، ۲ عدد سس کچاب یک نفره، سس پنیر
مرغ سوخاری

۲ تکه نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

سه تکه نرمال

۱۴۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۱ عدد نان بروتچن، سس پنیر، ۳ عدد سس تک نفره کچاپ
فیله استریپس

چهار تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو تکه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸ تکه بال سوخاری، سس تک نفره ۲ تا
بال سوخاری
۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری، سس پنیر، ۲ عدد سس تک نفره کچاپ
قارچ سوخاری
۶۹,۰۰۰ تومان

سبد فیله و قارچ سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۳ تا نان، قارچ سوخاری، نوشابه خانواده، ۲ تا سس پنیر، ۶ عدد سس کچاب
سبد فیله و قارچ سوخاری
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا مرغ و سس آلفردو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۱۵۰ گرم مرغ گریل شده ، قارچ ، سس آلفردو پنیر پارمسان
پاستا مرغ و سس آلفردو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و سس آلفردو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، قارچ، سس آلفردو پنیر ، پارمسان ، زیتون
پاستا قارچ و سس آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا استیک گوشت و سس آلفردو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۱۷۰گرم راسته گوساله گریل شده ، سس آلفردو پنیر پارمسان
پاستا استیک گوشت و سس آلفردو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا میگو و سس آلفردو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۸ تکه میگو متوسط، سس آلفردو ، پنیر پارمسان
پاستا میگو و سس آلفردو
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پاستا پستو استیک گوشت

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۱۷۰ گرم راسته گوساله گریل شده ، سس پستو و رزماری ، پنیر پارمسان
پاستا پستو استیک گوشت
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا پستو میگو

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۸ تکه میگو متوسط ، سس پستو و رزماری ، پنیر پارمسان.
پاستا پستو میگو
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پاستا سبزیجات (سس پستو و قارچ)

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، سس پستو، قارچ، رزماری، کره، پنیر پارمسان، زیتون
پاستا سبزیجات (سس پستو و قارچ)
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا پستو مرغ

۲۲۰ گرم پنه ریگاته، ۳۲۰ گرم : سس پستو ،مرغ، قارچ، رزماری، کره، پنیر پارمسان
پاستا پستو مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک مرغ پرسی

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سیبب زمینی، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
استیک مرغ پرسی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

استیک مرغ و سبزیجات پرسی

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کدو، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سیبب زمینی، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
استیک مرغ و سبزیجات پرسی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

استیک گوشت پرسی

۱۷۰ گرم راسته ی گوساله ورقه ای گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سیبب زمینی، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
استیک گوشت پرسی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

استیک گوشت مخصوص پرسی

۳۴۰ گرم استیک گوشت ورقه ای گریل شده، سس پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سیبب زمینی، ۲ عدد سس تک نفره کچاب
استیک گوشت مخصوص پرسی
۲۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد بیف

کاهو، نان سبوس، ۱۷۰ گرم استیک ، سس سزار، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد بیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان سبوس، ۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سس سزار، سس فرانسوی پنیر پارمزان، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار
۷۷,۰۰۰ تومان

سالاد روس

سیب زمینی، پیازچه، ۸۰ گرم مرغ گریل شده، نخود فرنگی، خیارشور، زیتون، گوجه گیلاسی، سس ماست
سالاد روس
۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو پیچ، زیتون، گوجه گیلاسی، خیار، سس ریحان
سالاد سبز
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، ۸۰ گرم مرغ گریل شده، خیارشور، فلفل دلمه ای، کرفس، زیتون، گوجه گیلاسی، سس ماست
سالاد ماکارونی
۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو، نان سبوس، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سس سزار، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار با فیله سوخاری
۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر مخصوص چاودار ۲۴ سانتیمتری، سس سیر، پنیر موزارلا، پنیر گودا
نان سیر
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی نیمه آماده سرخ شده، ۶۰ گرم سس پنیر کم چرب.
سیب زمینی با سس پنیر
۵۹,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سزار

سس سزار
۷,۰۰۰ تومان

سس پستو

سس پستو
۱۳,۰۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر
۸,۰۰۰ تومان

نان لقمه

نان لقمه
۳,۵۰۰ تومان

نان چاودار

نان چاودار
۱۰,۰۰۰ تومان

سس کچاب تک نفره

سس کچاب تک نفره
۸۰۰ تومان

سس مایونز تک نفره

سس مایونز تک نفره
۸۰۰ تومان

سس تند

سس تند
۸۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا

۱۴,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده پرتقالی فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پرتقالی فانتا

۱۴,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت

۱۴,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۴,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

کلاسیک

۱۳,۶۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

هلو

۱۳,۴۰۰ تومان

استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
 استوایی
۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۶۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۲۵۰ تومان