جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

کافه رستوران فارنهایت

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پیاز اسلایس شده، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله مزه دار شده، پیاز کاراملی، آیولی فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس فارنهایت
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن ایرلندی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، دیپ کشک، پیاز کاراملی، گوجه چری، بادمجان، چیپس کلم، روکولا، پنیر پیتزا، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پیاز کاراملی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سوخاری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس ناپلوتین، پنیر پیتزا، فیله مرغ سوخاری شده، پیاز حلقه ای، فلفل دلمه ای نگینی، سس سزار، جعفری خرد شده
پیتزا چیکن سوخاری ایتالیایی

دو نفره

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیکن سوخاری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس ناپلوتین، پنیر پیتزا، فیله مرغ سوخاری شده، پیاز حلقه ای، فلفل دلمه ای نگینی، سس سزار، جعفری خرد شده
پیتزا چیکن سوخاری ایتالیایی

دو نفره

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، دیپ ناپلوتین، پنیر پیتزا، بیکن گوشت، سوسیس دودی، زیتون، فلفل دلمه ای نگینی، ایولی گوجه
پیتزا نوستالژیا ایتالیایی

دو نفره

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله مزه دار شده، پیاز کاراملی، آیولی فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس فارنهایت
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس چوریتسو حلزونی، پپرونی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس دینامیت
پیتزا چوریستو ایتالیایی

دو نفره

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پیاز اسلایس شده، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پیاز کاراملی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن ایرلندی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (فیلی جک) ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله مزه دار شده، بیکن گوشت، سوسیس دودی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس ...
پیتزا مخصوص (فیلی جک) ایتالیایی

دو نفره

۲۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، دیپ کشک، پیاز کاراملی، گوجه چری، بادمجان، چیپس کلم، روکولا، پنیر پیتزا، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلی پیکانته ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله مزه دار شده، سالامی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس ...
پیتزا فیلی پیکانته ایتالیایی

دو نفره

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی پیکانته ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پیاز اسلایس، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت
پیتزا سالامی پیکانته ایتالیایی

دو نفره

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون فراوری شده، گوجه چری، پنیر محلی، ریحان، پنیر پیتزا ترکیبی، سس پستو
پیتزا پستو بوقلمون ایتالیایی

دو نفره

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ریحان، ترکیب ۴ نوع پنیر، سس فارنهایت
پیتزا چهار پنیر ایتالیایی

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار پنیر با سس پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ریحان، ترکیب ۴ نوع پنیر پیتزا، سس فارنهایت
پیتزا چهار پنیر با سس پستو ایتالیایی

دو نفره

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مدیوم ایتالیایی

پیتزا استیک مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پیاز کاراملی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیونی
پیتزا استیک مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله مزه دار شده، پیاز کاراملی، آیولی فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس فارنهایت
پیتزا رست بیف مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پیاز اسلایسی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت
پیتزا پپرونی مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن ایرلندی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیولی
پیتزا بیکن مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی پیکانته مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، پیاز اسلایس شده، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت
پیتزا سالامی پیکانته مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون فراوری شده، گوجه چری، پنیر محلی، ریحان، پنیر پیتزا ترکیبی، سس پستو
پیتزا بوقلمون مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص مدیوم (فیلی جک) ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله مزه دار شده، بیکن گوشت، سوسیس دودی، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس فارنهایت، سس آیونی
پیتزا مخصوص مدیوم (فیلی جک) ایتالیایی

یک نفره

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار پنیر مدیوم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ریحان، ترکیب ۴ نوع پنیر پیتزا، سس فارنهایت
پیتزا چهار پنیر مدیوم ایتالیایی

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

برگر

فارنهایت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مزه دار شده ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فارنهایت، پیاز کارامل، دیپ پنیر چدار، نان برگر
فارنهایت برگر
۱۴۲,۰۰۰ تومان

کراش برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مزه دار شده ۱۵۰ گرمی، بیکن گوشت، پیازحلقه ای سوخاری، هالوپینو سوخاری، دیپ پنیر چدار، پیاز کاراملی،...
کراش برگر
۱۸۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، ایولی گوجه، دیپ پنیر چدار، سیب زمینی سرخ شده، نان برگر
چیکن برگر با مرغ سوخاری
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چوریستو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مزه دار شده ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه اسلایس شده، خیارشور، ایولی گوجه، چوریستو، پنیر چدار، سیب چیپس، سی...
چوریستو برگر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

بیکن چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مزه دار شده ۱۵۰ گرمی، بیکن گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فارنهایت، دیپ پنیر چدار، نان برگر
بیکن چیز برگر
۲۰۳,۰۰۰ تومان

دابل پورشن جاینت برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مزه دار شده ۱۵۰ گرمی، بیکن گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا، دیپ پنیر چدار، سس فارنهایت، نان ...
دابل پورشن جاینت برگر
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فارنهایت، پیاز کارامل، دیپ پنیر چدار، نان برگر
چیکن برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تاکو

تاکو چیکن تمپورا

نان تاکو، کاغذ ژولین، ایولی گوجه، فیله مرغ تمپور شده، سس باربیکیو، فلفل دلمه ای، سیب وجیز
تاکو چیکن تمپورا
۲۰۱,۰۰۰ تومان

تاکو میگو کریسپی

نان تاکو، کاغذ ژولین، ایولی گوجه، میگو تمپور شده، آووکادو، چیپس کلم، سیب وجیز
تاکو میگو کریسپی
۲۱۷,۰۰۰ تومان

تاکو آمانته کارنه (رست بیف)

نان تاکو، کاغذ ژولین، ایولی گوجه، گوشت گوساله رست بیف مزه دار شده، خامه ترش، چیپس سیب، سیب وجیز
تاکو آمانته کارنه (رست بیف)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

تاکو میگو

کاهو ژولین، میگو مزه دار شده، سس دینامیت، چیپس کلم، سس آووکادو، سس سالسا چیلی انبه، سس سالسا هات چیلی، نان ترتیا
تاکو میگو
۲۱۱,۰۰۰ تومان

تاکو فاهیتا گوشت

۱۲۰ گرم گوشت راسته گوساله مزه دار شده، کاهو ژولین، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل هالوپینو، آیولی خامه ترش، سس سالسا چیلی ا...
تاکو فاهیتا گوشت
۲۰۹,۰۰۰ تومان

تاکو فاهیتا مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده، کاهو ژولین، فلفل دلمه ای ساته، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل هالوپینو، خامه ترش، سس سالسا چیلی انبه، سس سا...
تاکو فاهیتا مرغ
۱۸۹,۰۰۰ تومان

استیک

استیک تورنادو

۲۵۰ گرم راسته گوساله، سس قارچ اسموکی، سیب زمینی کیوب شده، سس پیاز، سورل، سبزیجات گریل شده، نان چاپاتا تست شده
استیک تورنادو
۳۴۹,۰۰۰ تومان

استیک شاتو بریان

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ اسموکی، سیب زمینی کیوب، سس پیاز، سورل، سبزیجات گریل شده، نان چاپاتا تست شده
استیک شاتو بریان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ (فاهیتا)

۲۵۰ گرم مرغ طعم دار شده با ادویه مکزیکی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، کاهو ژولین، دیپ گوجه فرنگی، دیپ گل کلم، سبزیجات گریل شده، گل...
استیک مرغ (فاهیتا)
۲۰۹,۰۰۰ تومان

سوشی

سوشی چیکن کرانچی

برنج سوشی، مرغ تمپورا، پنیر خامه ای، فلفل دلمه ای، سس اویستر
سوشی چیکن کرانچی
۲۴۹,۰۰۰ تومان

سوشی کینگو

برنج سوشی، فیله سلمون اسموکی، خیار، نوری، سس اوستر، سس دینامیت
سوشی کینگو
۲۲۵,۰۰۰ تومان

سوشی تمپورارول

برنج سوشی، میگو تمپورا، آووکادو، سس دینامیت، سس آویستر تری
سوشی تمپورارول
۲۷۷,۰۰۰ تومان

سوشی فیلادلفیا رول

برنج سوشی، سلمون اسموکی، پنیر خامه ای، آووکادو، کنجد، سس آویستر تری
سوشی فیلادلفیا رول
۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیکن فرایز

سیب زمینی سرخ شده، ایولی گوجه، دیپ چدار، هالوپینو، گوجه چری، مرغ مزه دار شده سوخاری، جعفری فری
چیکن فرایز
۱۴۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی فارنهایت

سیب زمینی، دیپ چدار
سیب زمینی فارنهایت
۱۰۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ سوخاری

میکس کاهو، کروتان (نان سیر)، مرغ مزه دار شده سوخاری، پنیر پارمسان، سس سزار، زیتون اسلایس
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۷۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس سزار، نان کروتان
سالاد سزار
۱۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد آووکادو

کاهو، کینوا، روکولا، سورل، آوکادوو، گوجه، سیب درختی، پنیر محلی، جعفری فری، سس آووکادو
سالاد آووکادو
۱۸۳,۰۰۰ تومان

سالاد استیک

کاهو، روکولا، بروکلی بلانچ، گوجه چری، گوشت فاهیتا، سورل، جعفری فر، سس بالزامیک، نان ترتیا
سالاد استیک
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان