جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب ترکی علی بابا

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، سوسیس پپرونی، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، گوشت رست بیف گوساله ریش ریش شده، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، کدو، قارچ، ذرت، کنجد، بادمجان، گوجه
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، بیکن گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سینه مرغ استیکی، پپرونی، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سوپریم آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)
مرغ بریان

بزرگ (۲ کیلوگرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم دونر کباب گوشت گوساله، پیاز داغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و مرغ، پیاز داغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ گریل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، سینه مرغ گریل شده، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ گریل آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ویژه
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۵ ورق ژامبون تنوری گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، نان باگت
رویال برگر
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ بلنج، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ایی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، سس مخصوص
دوبل برگر
۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

سالادکلم

۱۵۰ گرم، کلم سفید، کلم قرمز، روغن زیتون، سس مایونز، هویچ
سالادکلم
۲۰
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو,گوجه,هویج,خیار
سالاد فصل
۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سینه مرغ استیکی، فلفل دلمه ای، ذرت، سوسیس...
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ گریل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، سینه مرغ گریل شده، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ گریل آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، سوسیس پپرونی، قارچ، ذرت، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، کدو، قارچ، ذرت، کنجد، بادمجان، گوجه
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، سینه مرغ گریل شده، گوشت گوساله رست بیف، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا اورجینال آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا، گوشت رست بیف گوساله ریش ریش شده، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، بیکن گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سینه مرغ استیکی، پپرونی، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سوپریم آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ویژه
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۵ ورق ژامبون تنوری گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، نان باگت
رویال برگر
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص علی بابا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ بلنج، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ایی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، سس مخصوص
دوبل برگر
۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل
ساندویچ کوکتل
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغزوزبان

مغز و زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغزوزبان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ، ۲ ورق ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زاپاتا مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه غول خوشمزه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه غول خوشمزه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی ویژه

۳عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله کبابی ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ، ۵ ورق ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

۳ عدد فیله مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ساده
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ بلنچ، پنیر پیتزا
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰% (۸ ورق)، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم دونر کباب گوشت گوساله، پیاز داغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و مرغ، پیاز داغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ گرم دونر کباب مرغ، پیاز داغ، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

۵۰۰ گرم دونر کباب گوشت گوساله، پیاز داغ، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، ۲ عدد نان
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

۵۰۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت گوساله و مرغ، پیاز داغ، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، ۲ عدد نان
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)
مرغ بریان

متوسط (۱.۵ کیلوگرم)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲ کیلوگرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف بریان

۵ عدد بال و کتف بریان، بدون دورچین
بال و کتف بریان
۶۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (پرسی)

یک عدد ران مرغ بریان، گوجه، خیارشور، سیب زمینی، یک عدد نان باگت
ران مرغ (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان

یک عدد ران مرغ بریان، (بدون مخلفات)
ران مرغ بریان
۵۵,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ

۳ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت (نیم متری)
ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ
۳۳۰,۰۰۰ تومان

مین برگر (۲ نفره)

برگر دست ساز گوشت گوساله ۵۰۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مین برگر (۲ نفره)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خمپاره غول هات داگ

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت (نیم متری)
ساندویچ خمپاره غول هات داگ
۳۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری توپولوف (۳ نفره)

بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت (نیم متری)
ساندویچ بندری توپولوف (3 نفره)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بمب ژامبون تنوری

۲۸ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت (نیم متری)
بمب ژامبون تنوری
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالادکلم

۱۵۰ گرم، کلم سفید، کلم قرمز، روغن زیتون، سس مایونز، هویچ
سالادکلم
۲۰
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو,گوجه,هویج,خیار
سالاد فصل
۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده (دو نفره)

سیب زمینی سرخ کرده (۲ نفره)
سیب زمینی ساده (دو نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه (دو نفره)

۵۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص سیر، پنیر پیتزا
پیتزا نان سیر

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

اضافات

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۰,۰۰۰ تومان