جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب

ویژه (فیله ران ۴۰۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (سینه ۴۰۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

معمولی (سینه ۲۴۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

ویژه (فیله ران ۴۰۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (سینه ۴۰۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

معمولی (سینه ۲۴۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

مرغ ریش ریش شده، برنج خارجی
ته چین مرغ

معمولی (۴۵۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

نصف یک مرغ کامل ۵۰۰ گرم سرخ شده، سس مخصوص انار، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، لیمو
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۳۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲۶,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سینی مخصوص (دو نفره)

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، (ترکیب کباب کنجه و جوجه کباب سینه مرغ)، ۲۴۰...
سینی مخصوص (دو نفره)
۲۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای (دو نفره)

۴ تکه کباب تابه ای گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه سرخ شده، لیمو، مناسب برای ۲ نفر
چلو کباب تابه ای (دو نفره)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

لایی پلو با مرغ (دو نفره)

یک مرغ کامل ۱.۲۰۰کیلوگرم سرخ شده، سس مخصوص انار، ۹۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیمو، مناسب برای۲ تا ۳ نفر
لایی پلو با مرغ (دو نفره)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

لایی پلو با گردن (سه نفره)

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۹۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین:یمو، مناسب برای ۳ نفر
لایی پلو با گردن (سه نفره)
۳۹۵,۰۰۰ تومان

لایی پلو با ماهیچه (سه نفره)

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۹۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیموترش، مناسب برای ۳ نفر
لایی پلو با ماهیچه (سه نفره)
۳۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک با استخوان

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت دنده گوسفندی ۴۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب شیشلیک با استخوان
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و سبزیجات معطر ۳۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچ...
چلو کباب سلطانی معمولی
۱۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، کباب بختیاری ۲۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب میکس
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، ترکیب کباب کنجه راسته فیله گوساله ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ ، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب بختیاری
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کنجه مخصوص

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته فیله گوساله ۲۶۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کنجه مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب برگ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب وزیری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مجلسی

یک سیخ کباب مجلسی ۳۶۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۴۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ نگینی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی،...
چلو کباب مجلسی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۳۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب

ویژه (فیله ران ۴۰۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (سینه ۴۰۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

معمولی (سینه ۲۴۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، طعم دار شده با ماست، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سبزی خوردن، لیمو، کره
چلو جوجه کباب لاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۳۵۰ گرم مرغ با استخوان، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک با استخوان

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت دنده گوسفندی ۴۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شیشلیک با استخوان
۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و سبزیجات معطر ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل...
خوراک کباب سلطانی معمولی
۱۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته فیله گوسا...
خوراک کباب میکس
۱۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، ترکیب کباب کنجه راسته فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عد...
خوراک کباب بختیاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کنجه مخصوص

یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته فیله گوساله ۲۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کنجه مخصوص
۱۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو،...
خوراک کباب وزیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مجلسی

یک سیخ کباب مجلسی ۳۶۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۴۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ نگینی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، ی...
خوراک کباب مجلسی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و سبزیجات معطر ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی اضافه
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

ویژه (فیله ران ۴۰۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (سینه ۴۰۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

معمولی (سینه ۲۴۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، طعم دار شده با ماست، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب لاری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۵۰ گرم مرغ با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای (دو نفره)

۴ تکه کباب تابه ای گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه سرخ شده، لیمو، یک عدد نان لواش، مناسب برای دو نفر
خوراک کباب تابه ای (دو نفره)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

نصف یک مرغ کامل ۵۰۰ گرم سرخ شده، سس مخصوص انار، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ ویژه
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سس پز، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

یک عدد مرغ یک کیلوگرم سرخ شده با کره، سس مخصوص انار، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک گردن
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک ماهیچه
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده طارم

۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده طارم
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۵۰ گرم برنج خارجی دانه بلند هندی
چلو ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۴۵۰ گرم برنج خارجی دانه بلند، نثار زرشک
زرشک پلو
۳۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۴۵۰ گرم لوبیا پلو
لوبیا پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۵۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

نان لواش (اضافه)

یک عدد لواش اضافه
نان لواش (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

کشک و بادمجان

۴۵۰ گرم کشک بادمجان، نان
کشک و بادمجان
۲۶,۰۰۰ تومان

برنج قالبی

۵۰۰ گرم برنج خارجی، ته دیگ زعفرانی
برنج قالبی
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

یک عددمرغ یک کیلوگرم سرخ شده، سس مخصوص انار، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیمو
چلو اکبر جوجه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه

نصف یک مرغ کامل ۵۰۰ گرم سرخ شده، سس مخصوص انار، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، لیمو
زرشک پلو با مرغ ویژه
۱۰۷,۰۰۰ تومان

کته گوجه با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۷۰۰ گرم کته گوجه، فلفل سبز، دورچین: لیمو،
کته گوجه با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیمو
چلو گردن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیمو
چلو ماهیچه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

مرصع پلو

۴۵۰ گرم برنج خارجی، ران ربی۴۵۰ گرمی سس پز، خلال بادام، پیاز داغ، کشمش
مرصع پلو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ شکم پر

یک مرغ کامل، ۲.۲۰۰کیلوگرم سرخ شده، شکم پر: آلو، کشمش، زرشک، مقداری برنج تزیینی برای دورچین، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو، ارسال در ظرف...
مرغ شکم پر
۲۶۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

مرغ ریش ریش شده، برنج خارجی
ته چین مرغ

معمولی (۴۵۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان با گوشت

۴۰۰ گرم خورشت، ۵ تکه گوشت گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت بادمجان با گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت، ۵ تکه گوشت گوسفندی
خورشت بادمجان (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی شیر

یک عدد فیله ماهی شیر ۲۳۰ گرمی سرخ شده، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: سبزی ماهی، لیمو
چلو ماهی شیر
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: سبزی ماهی، لیمو
چلو ماهی قزل آلا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو میگو ویژه

۳۰۰ گرم میگو، طعم دار شده با سس مخصوص، دوپیازه میگو، ۴۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: لیمو
چلو میگو ویژه
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سرخ شده، دورچین: سبزی ماهی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۱۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک میگو ویژه

۳۰۰ گرم میگو، طعم دار شده با سس مخصوص، دوپیازه میگو، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک میگو ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

۱۲ تکه میگو سوخاری، دورچین: لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک میگو سوخاری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بیف استراگانف مخصوص

۲۴۰ گرم گوشت راسته فیله گوساله، قارچ۶۰ گرم، سیب زمینی، سس مخصوص
بیف استراگانف مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۲۴۰ گرم فیله مرغ، قارچ ۶۰ گرم، سیب زمینی، سس مخصوص
چیکن استراگانف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک گوشت با قارچ

۲۵۰ گرم استیک گوشت راسته فیله گوساله، قارچ
استیک گوشت با قارچ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ با قارچ

۲۵۰ گرم استیک فیله مرغ، قارچ
استیک مرغ با قارچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شکاری

۱۵۰ گرم گوشت راسته فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ ۶۰ گرم، فلفل سبز تند
خوراک کباب شکاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد شنیسل سینه مرغ ۳۵۰ گرمی سوخاری، دورچین: گوجه، لیمو، یک عدد نان لواش
شنیسل مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شاتو بریان

۲۰۰ گرم استیک گوشت راسته فیله گوساله، ۱۲۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سیب زمینی، سس مخصوص
شاتو بریان
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت لوبیا سبز

۴۰۰ گرم خورشت، ۵ تکه گوشت گوسفندی، لوبیا سبز، هویج، سیب زمینی، زعفران، ۴۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت لوبیا سبز
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت لوبیا سبز (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت، ۵ تکه گوشت گوسفندی، لوبیا سبز، هویج، سیب زمینی، زعفران
خورشت لوبیا سبز (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای روز

کلم پلو شیرازی

۴۵۰ گرم کلم پلو، قلقلی گوشت گوسفندی
کلم پلو شیرازی
۸۰,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو با گوشت

استامبولی پلو با گوشت
ناموجود

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت قیمه، ۵ تکه گوشت گوسفندی، بادمجان، ۴۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت قیمه، ۵ تکه گوشت گوسفندی، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص

۹۰۰ گرم، جو، مرغ ریش ریش شده، رب، سبزیجات معطر
سوپ مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

کرم کارامل

۲۰۰ گرم کرم کارامل دست ساز، شیر، خامه، سس کارامل
کرم کارامل
۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۸۰ گرم ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

۸۰ گرم ترشی لیته
ترشی لیته
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۸۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۳,۰۰۰ تومان

حلوا زعفرانی

آرد، گلاب، شکر، زعفران
حلوا زعفرانی

دیس بزرگ (یک کیلو)

۷۵,۰۰۰ تومان

دیس کوچک (۶۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

پرسی (۴۰۰ گرمی)

۳۸,۰۰۰ تومان

ماست اسفناج

۲۵۰ گرم ماست اسفناج
ماست اسفناج
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار مخصوص

۲۵۰ گرم ماست و خیار، سبزیجات معطر
ماست و خیار مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۲۵۰ گرم ماست چکیده
ماست ساده
۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل ویژه (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه، هویج رنده شده، لیمو، زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل ویژه (یک نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

دیس سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج رنده شده، لیمو، زیتون، سس مخصوص، مناسب برای ۷ نفر
دیس سالاد فصل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سیب زمینی

۳۰۰ گرم سالاد، سیب زمینی، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
سالاد سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۳۰۰ گرم سالاد، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

۳۰۰ گرم سالاد، پنه، ژامبون، ذرت، سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۵,۵۰۰ تومان

هلو

۱۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۶,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پارسی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ آکوافینا

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ آکوافینا
۶,۰۰۰ تومان