جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های ویلاشهر

فلافل آبادان (ویلاشهر)

برگر

نان اضافه کوچک

نان اضافه کوچک
۱,۰۰۰ تومان

چیز برگرمخصوص ماشینی

برگر قارچ پنیر
چیز برگرمخصوص ماشینی
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ماشینی

همبرگر
همبرگر ماشینی
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر ماشینی

برگر، پنیر
چیز برگر ماشینی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

سوسیس آلمانی کوچک

ساندویچ
سوسیس آلمانی کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ معمولی
ساندویچ هات داگ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک

نان کوچک
ساندویچ فلافل کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ

نان بزرگ
ساندویچ فلافل بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر کوچک

فلافل نان کوچک قارچ پنیر
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر کوچک
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ

۷ قرص فلافل
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

بندری بزرگ

بندری بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری(یک کیلو)

بندری کیلویی
بندری(یک کیلو)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قرص فلافل

قرص فلافل
۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده خلال

سیب زمینی سرخ شده خلال
۱۸,۰۰۰ تومان

اسنک (جفتی)

.
اسنک (جفتی)
۲۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه ساده

سمبوسه ساده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۳۰۰ تومان

آب بزرگ

آب بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

متفرقه

نان اضافه بزرگ

نان اضافه بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

نان برگر

نان برگر
۲,۰۰۰ تومان

لیوان

لیوان
۱۰۰ تومان

سس

سس
۵۰۰ تومان

نان کوچک

نان کوچک
۱,۰۰۰ تومان