جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۹۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۲,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب سلطانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب برگ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره گوسفندی

یک سیخ کباب بره راسته و فیله گوسفندی بصورت تکه ای ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب بره گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوسفندی با مغز جوجه

۹ تکه فیله گرد شده به همراه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو فیله کباب گوسفندی با مغز جوجه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص سرآشپز

یک سیخ کباب دورو، یک رو کباب برگ، یک رو کباب کوبیده، تکه های میکس شده جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب مخصوص سرآشپز
۱۹۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب لقمه (دو سیخ)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۹۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی ۳۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو کباب میکس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب عروس مطبخ

فیله مرغ گرد شده با مواد میانی کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب عروس مطبخ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص تکه ای

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه و فیله مرغ بدون استخوان ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
چلو جوجه کباب مخصوص تکه ای
۱۱۸,۰۰۰ تومان

بال کبابی با برنج

یک سیخ بال کبابی (۹ عدد)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، لیموترش
بال کبابی با برنج
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب سلطانی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۲۷۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب برگ
۱۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بره گوسفندی

یک سیخ کباب بره راسته و فیله گوسفندی بصورت تکه ای ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب بره گوسفندی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص سرآشپز

یک سیخ کباب دورو، یک رو کباب برگ، یک رو کباب کوبیده، تکه های میکس شده جوجه کباب، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب مخصوص سرآشپز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب لقمه (دو سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب لقمه (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

۱سیخ کباب لقمه ۱۴۰ گرمی
کباب لقمه (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده
۷۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی ۳۰ گرم جوجه کباب نگینی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب لقمه نگین دار
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیله گوسفندی با مغز جوجه

۹ تکه فیله گرد شده به همراه مرغ، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک فیله گوسفندی با مغز جوجه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک کباب میکس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب عروس مطبخ

فیله مرغ گرد شده با مواد میانی کباب کوبیده، گوجه کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب عروس مطبخ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی

یک سیخ بال کبابی (۹ عدد)، گوجه کبابی، لیموترش
بال کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی (اضافه)

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی
گردن گوسفندی (اضافه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی (اضافه)

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی
ماهیچه گوسفندی (اضافه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۴۰۰ گرم سینه مرغ، خیارشور، گوجه، لیموترش
شنیسل مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۷۰۰ گرم ماهی قزل آلا، خیارشور، گوجه، لیموترش
خوراک ماهی قزل آلا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

چلو کره ایرانی
۲۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گوسفندی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۲۲۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گوساله
۱۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

۵۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوساله

۲۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت گوساله
۱۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، خلال بادام، خلال نارنج، خلال هویج، ۳۵۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۷۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو ماهی قزل آلا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل الا

۵۵۰ گرم ماهی قزل آلا با آرد سوخاری، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل الا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

غذای خانگی

میرزا قاسمی

۳۳۰ گرم، بادمجان کبابی، تخم مرغ، سیر
میرزا قاسمی
۵۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۳۰ گرم ، بادمجان سرخ شده، سیر، پیازداغ، کشک، نعنا
کشک بادمجان
۵۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

یک عدد
کوفته تبریزی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

یک تکه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی
چلو کباب تابه ای
۹۲,۵۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰گرم گوشت گرم گوساله ، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۷۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، ۸۰گرم گوشت گوساله -بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰گرم گوشت گوساله ، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)
۵۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان(اضافه)

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، ۸۰گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان(اضافه)
۶۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ (یک نفره)

سوپ (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ (کیلویی)

یک کیلوگرم
سوپ (کیلویی)
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار (یک نفره)
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

ماست

ماست موسیر پگاه ۱۰۰ گرمی
ماست
۹,۵۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲۴,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
 دوغ خانواده
۱۹,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان