نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

نرمال

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کوکتل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

نرمال

۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، جعفری، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

نرمال

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی

نرمال

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله رست، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا ویژه

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۲ برش پپرونی، ۲ برش قارچ و گوشت، ۲ برش مرغ و قارچ، ۲ برش کانتری مخصوص
پیتزا چهار فصل

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

هات داگ، حدوداً ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

بگیر و بپز

پیتزا مخصوص نرمال (نیمه آماده)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمای...
پیتزا مخصوص نرمال (نیمه آماده)
۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند نرمال (نیمه آماده)

ژامبون پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله بالای فر را ب...
پیتزا پپرونی تند نرمال (نیمه آماده)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ نرمال (نیمه آماده)

سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، جعفری، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله بالای فر را به مد...
پیتزا مرغ و قارچ نرمال (نیمه آماده)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت نرمال (نیمه آماده)

گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله ب...
پیتزا قارچ و گوشت نرمال (نیمه آماده)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی نرمال (نیمه آماده)

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله ب...
پیتزا سیسیلی نرمال (نیمه آماده)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت نرمال (نیمه آماده)

سینه مرغ، گوشت گوساله رست، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله ب...
پیتزا مرغ و گوشت نرمال (نیمه آماده)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و زبان نرمال (نیمه آماده)

گوشت، زبان، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله بالای فر را به م...
پیتزا گوشت و زبان نرمال (نیمه آماده)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سیر نرمال (نیمه آماده)

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، سیر، ادویه مخصوص، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمای...
پیتزا گوشت و سیر نرمال (نیمه آماده)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان نرمال (نیمه آماده)

زبان، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص،دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- شعله بالای فر را به مد...
پیتزا زبان نرمال (نیمه آماده)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

نرمال

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا هاوایی

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله رست، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا ویژه

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کوکتل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

نرمال

۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

کوکتل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مخلوط خانواده
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

هات داگ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا سوسیس و قارچ

نرمال

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

هات داگ، حدوداً ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند

سس تند، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، حدودا ۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مکزیکی تند

نرمال

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند

ژامبون پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پپرونی تند

نرمال

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

نرمال

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی

نرمال

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سیر

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، سیر، ادویه مخصوص، سس مخصوص
پیتزا گوشت و سیر

نرمال

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و بادمجان

گوشت گوساله چرخ کرده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و بادمجان

نرمال

۸۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا زبان

نرمال

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، جعفری، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

نرمال

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان

سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و زبان

نرمال

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

سینه مرغ، گوشت گوساله رست، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و گوشت

نرمال

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات و قارچ

قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پیاز، گوجه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات و قارچ

نرمال

۶۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کدو

سس مخصوص، قارچ، کدو طعم دار شده، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
پیتزا سبزیجات کدو

نرمال

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان

قارچ، پنیر مخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

نرمال

۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۲ برش پپرونی، ۲ برش قارچ و گوشت، ۲ برش مرغ و قارچ، ۲ برش کانتری مخصوص
پیتزا چهار فصل

نرمال

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و زبان

گوشت، زبان، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و زبان

نرمال

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رول

رولین پیتزا مخصوص هر شب

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد،خمیر مخصوص، سس مخصوص
رولین پیتزا مخصوص هر شب
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر پیتزا سرآشپز

همبرگر ۱۵۰ گرمی دست ساز، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
برگر پیتزا سرآشپز
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کالزونه مرغ

مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، خمیرمخصوص، سس مخصوص
کالزونه مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

رولین پیتزای مرغ

مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
رولین پیتزای مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

رولین پیتزای گوشت

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
رولین پیتزای گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

رولین پیتزای مرغ و گوشت

گوشت گوساله خلال شده، سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، سس مخصوص
رولین پیتزای مرغ و گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

رول سبزیجات (نرمال)

خمیر مخصوص، سس مخصوص، کدو طعم دار شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، ذرت
رول سبزیجات (نرمال)
۶۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر قارچ سوخاری(نان فانتزی)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، قارچ سوخاری، پنیر مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر قارچ سوخاری(نان فانتزی)
۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر قارچ سوخاری(نان با خمیر مخصوص)

چیز برگر قارچ سوخاری(نان با خمیر مخصوص)
۷۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص (نان فانتزی)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، خمیر مخصوص، سس مخصوص
رویال برگر مخصوص (نان فانتزی)
۷۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص (نان با خمیر مخصوص)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
رویال برگر مخصوص (نان با خمیر مخصوص)
۷۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر مخصوص (نان فانتزی)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، خمیر مخصوص، سس مخصوص
چیکن برگر مخصوص (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر مخصوص (نان با خمیر مخصوص)

چیکن برگر مخصوص (نان با خمیر مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص (نان فانتزی)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، خمیر مخصوص، سس مخصوص
چیز برگر مخصوص (نان فانتزی)
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص (نان خمیر مخصوص)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، خمیر مخصوص، سس مخصوص
چیز برگر مخصوص (نان خمیر مخصوص)
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص دوبل (نان فانتزی)

چیز برگر مخصوص دوبل (نان فانتزی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص دوبل (نان خمیر مخصوص)

۲ عدد همبرگر ۱۵۰ گرم، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، خمیر مخصوص، سس مخصوص
چیز برگر مخصوص دوبل (نان خمیر مخصوص)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص (نان فانتزی)

همبرگر ۱۵۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر مخصوص (نان فانتزی)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل استریپس (نان فانتزی)

کوکتل طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل استریپس (نان فانتزی)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل استریپس (نان با خمیر مخصوص)

کوکتل سوخاری طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل استریپس (نان با خمیر مخصوص)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ استریپس (نان فانتزی)

هات داگ سوخاری طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ استریپس (نان فانتزی)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ استریپس (نان با خمیر مخصوص)

هات داگ سوخاری طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، کنجد، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ استریپس (نان با خمیر مخصوص)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سورپرایز (نان فانتزی)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ چیکن سورپرایز (نان فانتزی)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول هر شب (نان فانتزی)

۳ تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ غول هر شب (نان فانتزی)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هر شب جدید (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ویژه هر شب جدید (نان فانتزی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هر شب جدید (نان با خمیر مخصوص)

گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ویژه هر شب جدید (نان با خمیر مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس هر شب (نان فانتزی)

هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ میکس هر شب (نان فانتزی)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس هر شب (نان با خمیر مخصوص)

هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ میکس هر شب (نان با خمیر مخصوص)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس رست بیف (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ میکس رست بیف (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس رست بیف (نان با خمیر مخصوص)

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ میکس رست بیف (نان با خمیر مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری (نان فانتزی)

۳ تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری (نان فانتزی)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری (نان با خمیر مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری (نان با خمیر مخصوص)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ جدید (نان فانتزی)

۴ تکه فیله مرغ طعم دار و گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ جدید (نان فانتزی)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ جدید (نان با خمیر مخصوص)

۴ تکه فیله مرغ طعم دار و گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ جدید (نان با خمیر مخصوص)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ (نان فانتزی)

هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ سوپر هات داگ (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ (نان با خمیر مخصوص)

هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ سوپر هات داگ (نان با خمیر مخصوص)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان جدید (نان فانتزی)

زبان، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ زبان جدید (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان جدید (نان با خمیر مخصوص)

زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ زبان جدید (نان با خمیر مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و زبان (نان فانتزی)

فیله مرغ طعم دار شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ مرغ و زبان (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و زبان (نان با خمیر مخصوص)

فیله مرغ طعم دار شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ مرغ و زبان (نان با خمیر مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت (نان فانتزی)

فیله مرغ طعم دار شده، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ مرغ و گوشت (نان فانتزی)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت (نان با خمیر مخصوص)

مرغ طعم دار شده، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ مرغ و گوشت (نان با خمیر مخصوص)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (نان فانتزی)

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (نان با خمیر مخصوص)

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (نان با خمیر مخصوص)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان فانتزی)

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان با خمیر مخصوص)

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان با خمیر مخصوص)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان فانتزی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان با خمیر مخصوص)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان با خمیر مخصوص)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد (ژامبون گوشت و مرغ)

ژامبون ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ سرد (ژامبون گوشت و مرغ)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
ساندویچ گوشت (نان فانتزی)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (نان با خمیر مخصوص)

گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ گوشت (نان با خمیر مخصوص)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و زبان (نان فانتزی)

گوشت گوساله خلال شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
ساندویچ گوشت و زبان (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و زبان (نان با خمیر مخصوص)

گوشت گوساله خلال شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا ،فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ گوشت و زبان (نان با خمیر مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (۲ تکه)

۲ تکه فیله سوخاری طعم دار شده، سیب زمینی، سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (۲ تکه)
۴۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

چهار تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی، چهار عدد سس مخصوص، یک عدد نان
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۷۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه جوجه چینی، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سه عدد سس مخصوص، یک عدد نان
بشقاب سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

بشقاب کوکتل استریپس (جدید)

۱۲ تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی، چهار عدد سس مخصوص، یک عدد نان
بشقاب کوکتل استریپس (جدید)
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

جوجه چینی

۵ تکه فیله مرغ با خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ شده، چهار عدد سس مخصوص، یک عدد نان
جوجه چینی
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی کوچک
سیب زمینی سرخ کرده ساده

کوچک

۳۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ سوخاری

سیب زمینی، قارچ سوخاری
سیب زمینی و قارچ سوخاری
۷۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، پنیر، سیر
نان سیر
۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، سس
سالاد فصل
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو
۹,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی کوزه ای

دوغ نیم لیتری غلیظ با سبزیجات معطر
دوغ سنتی کوزه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۹,۵۰۰ تومان

هلو

۹,۵۰۰ تومان

استوایی

۹,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان