جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص (دو نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (دو نفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

پپرونی، پنیر، قارچ، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی (دو نفره)

گوشت ماهی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا دریایی (دو نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

گوشت مرغ ریش ریش شده، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

پنیر، قارچ، سس مخصوص، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (دو نفره)

کالباس سالامی، پنیر، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا سالامی (دو نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (دو نفره)

کالباس، بیکن، پنیر پیتزا، سس مخصوص، قارچ، ذرت فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن (دو نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ (دو نفره)

هات داگ پنیری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا هات داگ (دو نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای،
پیتزا بلونیز (دو نفره)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (دو نفره)

گوشت بوقلمون ریش ریش شده، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون (دو نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)

پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (دو نفره)

پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پنیر (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص (یک نفره)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

گوشت مرغ ریش ریش شده، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی، پنیر، قارچ، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی (یک نفره)

گوشت ماهی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا دریایی (یک نفره)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا بلونیز (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (یک نفره)

گوشت بوقلمون ریش ریش شده، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون (یک نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (یک نفره)

کالباس سالامی، پنیر، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا سالامی (یک نفره)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (یک نفره)

کالباس، بیکن، پنیر پیتزا، سس مخصوص، قارچ، ذرت فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ (یک نفره)

هات داگ پنیری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا هات داگ (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

پنیر، قارچ، سس مخصوص، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)

پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (یک نفره)

پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پنیر (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه سورن

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، ۱۴۰ گرم فیله کبابی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
همبرگر ویژه سورن
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۸۰ گرم گوشت گوساله، پنیر اسلایسی گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، پنیر اسلایسی گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، پنیر اسلایسی گودا، قارچ بلنچ شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

بانی برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوساله، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر اسلایسی گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
بانی برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، پنیر اسلایسی گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
سوپریم برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
فیله برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده، پنیر موزارلا، خیارشور، قارچ بلنچ شده، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ساده
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

گوشت مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

گوشت بوقلمون ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ بوقلمون
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری شده، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلونیز

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ بلونیز
۲۰,۰۰۰ تومان

اسلایدر

اسلایدر گوشت

۷۰ گرم گوشت، سس مخصوص
اسلایدر گوشت
۷,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت و پنیر

۷۰ گرم گوشت، سس مخصوص، پنیر مخصوص
اسلایدر گوشت و پنیر
۷,۵۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

۷۰ گرم سینه مرغ، سس مخصوص
اسلایدر مرغ
۶,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ و پنیر

۷۰ گرم سینه مرغ، سس مخصوص، پنیر مخصوص
اسلایدر مرغ و پنیر
۶,۵۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری شده، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس مخصوص
فیله مرغ استریپس (چهار تکه)
۲۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (دو تکه)

فیله استریپس (دو تکه)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵ عدد قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

کاهو، ژامبون، زیتون، ذرت
سالاد ژامبون
۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

سالاد مرغ
۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان