نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

خوراک

کباب کوبیده (۱۰۰ گرمی)

یک سیخ، ۸۰ درصد گوشت گوسفندی، ۲۰ درصد گوشت گاوی
کباب کوبیده (100 گرمی)
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (۱۶۰ گرمی)

یک سیخ، ۸۰ درصد گوشت گوسفندی، ۲۰ درصد گوشت گاوی
کباب کوبیده (160 گرمی)
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (۲۰۰ گرمی)

یک سیخ، ۸۰ درصد گوشت گوسفندی، ۲۰ درصد گوشت گاوی
کباب کوبیده (200 گرمی)
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (۲۵۰ گرمی)

یک سیخ، ۸۰ درصد گوشت گوسفندی، ۲۰ درصد گوشت گاوی
کباب کوبیده (250 گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (۳۰۰ گرمی)

یک سیخ، ۸۰ درصد گوشت گوسفندی، ۲۰ درصد گوشت گاوی
کباب کوبیده (300 گرمی)
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ سی سی
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک زالی

۳۰۰ سی سی
دوغ کوچک زالی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ زالی

۱.۵ لیتر
دوغ بزرگ زالی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک گرینه

۳۰۰ سی سی
دوغ کوچک گرینه
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ گرینه

۱ لیتری
دوغ بزرگ گرینه
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ سی سی
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان