جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص سپاهان، ژامبون گوشت تند، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تگزاس

سس مخصوص سپاهان، کوکتل سرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا تگزاس

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص سپاهان، مرغ ریش شده، قارچ بلنچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۱,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس مخصوص سپاهان، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ بلنچ، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

تک نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت و قارچ

سس مخصوص سپاهان، مرغ ریش شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ بلنچ، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

تک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس مخصوص سپاهان، گوشت گوساله ریش شده، قارچ بلنچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

تک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

سه نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

سس مخصوص سپاهان، گوشت بوقلمون ریش شده، پنیر، قارچ بلنچ، فلفل دلمه
پیتزا بوقلمون

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و بادمجان

سس مخصوص سپاهان، گوشت چرخ کرده، بادمجان، قارچ بلنچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و بادمجان

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

سس مخصوص سپاهان، قارچ بلنچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا پنیر و قارچ

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص سپاهان، ذرت، نخودفرنگی، پنیر، گوجه، زیتون سیاه، پیاز خردشده، فلفل دلمه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

تک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت (تک نفره)

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، نان رولتی
پیتزا رولت (تک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رویال سپاهان خانواده (سه نفره)

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ، پپرونی، گوشت چرخ کرده ، مرغ ریش شده
پیتزا رویال سپاهان خانواده (سه نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص خانواده
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (نان نازک)

سس مخصوص سپاهان، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا ایتالیایی (نان نازک)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی متنوع (نان نازک)

پیتزا ایتالیایی متنوع (نان نازک)
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان