نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۰*۲۰ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۳*۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا میکس

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا کلاسیک

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا بلونیز

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا چوریتسو یک نفره (۲۱ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،چوریتسو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چوریتسو یک نفره (21 سانتی متری)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو دو نفره (۲۶ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،چوریتسو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چوریتسو دو نفره (26 سانتی متری)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا کلاسیک

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا بلونیز

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا میکس

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استراگانف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار، خامه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا چیکن استراگانف

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ و سوسیس به صورت خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا شیگاگو

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف

فیله گوساله ریش ریش شده، خامه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، زیتون
پیتزا بیف استراگانف

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپرایز

مخلوط ژامبون، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر، سیب زمینی
پیتزا سوپرایز

یک نفره (۲۱ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ۴ فصل (دو نفره)

۴ عدد پیتزا مینی ۱۲ سانتی‌متری ، پیتزا مینی چیکن، پیتزا مینی کلاسیک، پیتزا مینی بولونیز، پیتزا مینی رست بیف
پیتزا ویژه 4 فصل (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کودک (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۲ سانتی‌متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون، به همراه ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ ...
پیتزا کودک (یک نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

سوپر پیتزا (پنجره ای)

پیتزا اسپشیال ۱ نفره

ژامبون گوشت ومرغ سوسیس گوشت چرخ کرده قارچ فلفل دلمه ای پنیر میکس
پیتزا اسپشیال 1 نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپیشیال ۲نفره

ژامبون گوشت ومرغ سوسیس گوشت چرخ کرده قارچ فلفل دلمه ای پنیر میکس
پیتزا اسپیشیال 2نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسترا ۱نفره

مرغ گریل شده فیله گوساله ریش ریش شده گوشت گوساله چرخ کرده قارچ فلفل دلمه ای پنیر میکس
پیتزا اکسترا 1نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسترا ۲نفره

مرغ گریل شده فیله گوساله ریش ریش شده گوشت گوساله چرخ کرده قارچ فلفل دلمه ای پنیر میکس
پیتزا اکسترا 2نفره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله چرخ شده، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا مخصوص، زیتون
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۰*۲۰ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۳*۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک عدد چوریتسو، یک اسلایس پنیر گودا،قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص،...
چوریتسو برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر

برگر مخصوص دومینو،قارچ،فلفل دلمه ای،پنیر مخصوص،سس مخصوص
پیتزا برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر کودک

مینی برگر،سیب زمینی،دوغ
برگر کودک
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر کلاسیک
۵۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس ژامبون گوشت، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصو...
رویال برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۲ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی سوخاری، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
زینگر برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی دست ساز، یک تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی گریل شده، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارش...
میکس برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مزغ،خیارشور،گوجه،کاهو،چیپس،سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

پنینی میکس

فیله گوساله ریش ریش فیله مرغ گریل پنیر مخصوص خیارشور گوجه جعفری سس مخصوص
پنینی میکس
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

۲ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی گریل شده، ۵۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

۵۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، ۱۲۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ میکس
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۲ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فیله سوخاری

۲ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی سوخاری، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن فیله سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون تنوری

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات ژامبون

۳ اسلایس ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، کاهو، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات ژامبون
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز چیکن

ترکیب فیله مرغ گریل شده،پنیر،گوجه،خیارشور،سیب زمینی با سس آلفرذو
ساندویچ چیز چیکن
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژولین

ترکیب ژامبون مرغ و گوشت،پنیر،گوجه،خیارشور،سیب زمینی با سس آلفرذو
ساندویچ چیز ژولین
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز میکس

ترکیب گوشت رست بیف و مرغ گریل شده،پنیر،گوجه،خیارشور،سیب زمینی با سس آلفرذو
ساندویچ چیز میکس
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز میت

ترکیب گوشت رست بیف،پنیر،گوجه،خیارشور،سیب زمینی با سس آلفرذو
ساندویچ چیز میت
۹۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوخاری کودک

فیله مرغ سوخاری ۱ تکه،نان،سیب زمینی،دسر،سس مخصوص،دوغ
سوخاری کودک
۵۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس ۲تکه

فیله مرغ سوخاری ۲تکه نان سیب زمینی دسر سس مخصوص
فیله استریپس 2تکه
۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۲ تکه)

۲ تکه ران مرغ یا سینه مرغ سوخاری، به همراه ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای فقط شام
مرغ سوخاری (2 تکه)
۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۳ تکه ران مرغ یا سینه مرغ سوخاری، به همراه ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای فقط وعده شام
مرغ سوخاری (3 تکه)
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۴ تکه)

۴ تکه ران مرغ یا سینه مرغ سوخاری، به همراه ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای، دسر ژله یا کارامل فقط وعده شام
مرغ سوخاری (4 تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۳ تکه)

۳ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی سوخاری، به همراه ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای، دسر ژله یا کارامل
فیله استریپس (3 تکه)
۷۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۴ تکه)

۴ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی سوخاری، به همراه ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای، دسر ژله یا کارامل
فیله استریپس (4 تکه)
۸۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۵ تکه)

۵ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی سوخاری، به همراه ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت لقمه ای، دسر ژله یا کارامل
فیله استریپس (5 تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال مرغ سوخاری
بال سوخاری
ناموجود

قارچ سوخاری

۶ تکه قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا

چیز پاستا مرغ

۴۰۰ گرم پاستا، پنه، ۸۰ گرم گوشت مرغ گریل شده، سس خامه، قارچ، سبزیجات معطر، سیر، پنیر مخصوص دومینو،پنیر تنوری
چیز پاستا مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز پاستا گوشت

۴۰۰ گرم پاستا، پنه، ۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، سبزیجات معطر، سیر، پنیر مخصوص دومینو،پنیر تنوری
چیز پاستا گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا گوشت

۴۰۰ گرم پاستا، پنه، ۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، سبزیجات معطر، سیر، پنیر مخصوص دومینو
پاستا گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ

۴۰۰ گرم پاستا، پنه، ۸۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، سس خامه، قارچ، سبزیجات معطر، سیر، پنیر مخصوص دومینو
پاستا مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

۴۰۰ گرم لازانیا، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، فلفل، ادویه مخصوص، پنیر مخصوص دومینو
لازانیا
۶۰,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی گوشت

۸۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص، نان باگت
پنینی گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

پنینی مرغ

۲ تکه فیله مرغ ۶۰ گرمی گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص، نان باگت
پنینی مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

پنینی ژامبون

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
پنینی ژامبون
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزا با فیله سوخاری

کاهو، دو تکه فیله مرغ سوخاری، زیتون سیاه اسلایسی، ذرت، گوجه
سالاد سزا با فیله سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، ۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، زیتون سیاه اسلایسی، ذرت،گوجه
سالاد سزار با مرغ گریل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، کالباس خرد شده، جعفری، خیارشور، ذرت
سالاد ماکارونی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد دانمارکی

کلم سفید، نخود فرنگی، شوید، کشمش
سالاد دانمارکی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، نخود فرنگی، ژامبون گوشت خرد شده، هویج رنده شده، ذرت
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ خرد شده، پیتزا مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، مرغ، پیتزا مخصوص
سیب زمینی ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر پیتزایی

۶ تکه به صورت رول شده (خمیر پیتزا آمریکایی ۱۵ سانتی‌متری، جعفری، سیر تازه، گوجه، پنیر پیتزا مخصوص)
نان سیر پیتزایی
۳۵,۰۰۰ تومان

دسر ژله و کارامل

ژله و کارامل
دسر ژله و کارامل
۵,۰۰۰ تومان

سس

سس سیر مخصوص اضافه

سس سیر مخصوص اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس مخصوص اضافه

سس مخصوص اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس دیپ چدار

سس دیپ چدار
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

انگور

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب و کیوی

۱۱,۰۰۰ تومان

موهیتو

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کتابی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کتابی
۵,۰۰۰ تومان

اضافات

نان لقمه ای (اضافه)

نان لقمه ای (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نان برگر

نان برگر
۴,۰۰۰ تومان

نان ساندویچ

نان ساندویچ
۳,۰۰۰ تومان